Ordine

ORDIN privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

ORDIN Nr. 125 din 15 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

ORDIN Nr. 2664 din 12 noiembrie 2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizarii lucrarilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate

Ordin nr. 839/2009 din 12/10/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

ORDIN nr. 2057 din 5 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

ORDIN Nr. 2684 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia

ORDIN Nr. 2043 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice

ORDIN Nr. 2009 din 12 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a expertilor

 

Lasă un răspuns