AVIZAREA ÎN COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

  • CONFORM INSTRUCȚIUNII NR. 1/2020 , TOATE DOCUMENTAȚIILE DEPUSE PENTRU AVIZARE LA MINISTERUL CULTURII VOR FI DEPUSE/TRANSMISE ATÂT ÎN FORMAT LETRIC, CÂT ȘI ÎN FORMAT ELECTRONIC.
  • CELE DOUĂ FORME TREBUIE SĂ FIE IDENTICE DIN PUNCT DE VEDERE AL CONȚINUTULUI, DOAR LIPSA ȘTAMPILELOR ȘI SEMNĂTURILOR FIIND ACCEPTATĂ LA VARIANTA ELECTRONICĂ. ÎN ACEST SENS, SOLICITANTUL DE AVIZ ANEXEAZĂ LA CERERE ȘI O DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (care poate fi descărcată de mai jos), SUB SANCȚIUNEA CODULUI PENAL, PRIVIND CONCORDANȚA CELOR DOUĂ DOCUMENTAȚII.
  1. PENTRU PROIECTELE DEPUSE LA AVIZARE ÎN COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE, FORMA LETRICĂ SE DEPUNE/TRANSMITE ÎN DUBLU EXEMPLAR PRIN POȘTĂ/CURIER PE ADRESA INSTITUȚIEI: PIATRA NEAMȚ, BVD. TRAIAN. NR. 17, BL. A4, ET. 1, JUD. NEAMȚ IAR FORMA ELECTRONICĂ SE TRANSMITE PE ADRESA OFICIALĂ DE E-MAIL: patrimoniunt@gmail.com .
  1. DOSARELE CE URMEAZĂ A FI ANALIZATE ÎN COMISIA NAȚIONALE DE ARHEOLOGIE VOR FI DEPUSE/TRANSMISE ÎN FORMAT LETRIC LA MINISTERUL CULTURII – DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURAL PE ADRESABUCUREȘTI, SECTOR 3, BVD. UNIRII, NR. 22 IAR FORMA ELECTRONICĂ VA FI COMUNICATĂ PE ADRESA DE E-MAIL: patrimoniunt@gmail.com  
  • ÎN AMBELE SITUAȚII, DACĂ FORMA ELECTRONICĂ NU COINCIDE CU FORMA LETRICĂ, DOCUMENTAȚIA NU VA PUTEA FI ANALIZATĂ ÎN COMISIILE DE SPECIALITATE, URMÂND A FI AMÂNATĂ PÂNĂ LA DATA RESPECTĂRII ACESTEI CONDIȚII OBLIGATORII.

Declaratie-pe-proprie-răspundere-conformitate-documentatii

INFORMATII PRIVIND COMISIA NATIONALA A MONUMENTELOR ISTORICE 

Anunț privind depunerea online a documentațiilor supuse avizării

Ministerul Culturii anunță serviciile publice deconcentrate ale acestuia și deponenții documentațiilor supuse analizei Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, biroului și secțiunilor acesteia și Comisiei Naționale de Arheologie că pot transmite online documentațiile supuse analizei la adresele:

Comisia Națională a Monumentelor Istorice – plen.cnmi@cultura.ro

Biroul CNMI – birou.cnmi@cultura.ro

Secțiunea de evidență – evidenta.cnmi@cultura.ro

Secțiunea tehnică de arhitectură și inginerie – stai.cnmi@cultura.ro

Secțiunea de urbanism și zone protejate – suzp.cnmi@cultura.ro

Secțiunea de componente artistice – sca.cnmi@cultura.ro

Comisia Națională de Arheologie: cna@cultura.ro

Transmiterea documentațiilor online este posibilă în următoarele condiții:

deponenții interesați vor transmite, cu minimum cinci zile lucrătoare înaintea ședinței, la adresa sus-menționată, link-uri către spații de stocare tip Cloud (dropbox, onedrive etc.) spre documentația ce urmează a fi analizată; nu se vor folosi platforme cu o perioadă de valabilitate scurtă a link-ului (de ex. wetransfer); la adresele de e-mail sus-menționate nu se vor transmite fișierele propriu-zise conținând documentația, dată fiind capacitatea de stocare limitată a căsuței poștale;

depunerea online a documentației nu o va înlocui pe cea pe suport tradițional (hârtie);

transmiterea online are loc după depunerea documentației în formă integrală pe suport hârtie;

deponenții vor însoți documentația pe suport hârtie de declarații pe propria răspundere privind faptul că ceea ce se postează în spațiul virtual este identic cu ceea ce se predă pe suport hârtie, cu excepția documentațiilor  adresate CNA depuse prin ACERA;

deponenții sunt informați cu privire la faptul că, în cazul în care, după depunerea documentației pe suport hârtie și stocarea în spațiul electronic, va rezulta că documentația pe suport hârtie nu este completă și/sau corect elaborată, aceasta nu va putea fi cuprinsă pe ordinea de zi a următoarei ședințe, putând fi discutată doar după completare;

documentația transmisă online va fi în format .pdf, pentru CNA se pot transmite și fișiere .dwg, .shp.

În cazul documentațiilor depuse spre analiza CNA, se vor respecta prevederile Procedurii de acordare a  autorizațiilor pentru cercetarea arheologică aprobată prin OMC nr. 2562/2010, cu modificările ulterioare aduse prin OMC nr. 2178/2011. Transmiterea documentației integrale pe suport letric, aferentă cererilor pentru autorizații de cercetare arheologică, la Ministerul Culturii, va fi precedată de înregistarea acestora pe platforma ACERA, procedură echivalentă unei declarații pe propria răspundere.

În cazul documentațiilor depuse spre analiza comisiilor monumentelor istorice, se vor respecta prevederile Dispoziției Ministerului Culturii nr. 4300 / VN / 2005.

Documentele care conțin date cu caracter personal se depun doar în format letric.

Depunerea documentațiilor pe suport letric la sediul Ministerului Culturii sau la cel al serviciilor publice deconcentrate se face potrivit normelor și procedurilor în vigoare pentru fiecare tip de document.

În cazul în care documentația depusă online este completă în formatul pe suport tradițional (hârtie) și corectă din punct de vedere legal, aceasta va fi tratată cu prioritate pe ordinea de zi a comisiei.

Pentru detalii privind disponibilitatea depunerii online a documentației supuse analizei în comisiile zonale ale monumentelor istorice, persoanele interesate vor contacta direcțiile pentru cultură care asigură secretariatul comisiilor.

Această inițiativă are ca scop eficientizarea funcționării comisiilor și, ca atare, un mai bun serviciu oferit solicitanților.