AVIZE PENTRU EXPLOATARE RESURSE MINERALE

  • Avize pentru obținerea permisului de exploatare a nisipurilor sau pietrișurilor pentru balastiere și cariere de piatră.

Prevederi legislative: ORDIN 125/2011, O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006,OMCC 2043/2002.

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ certificat de urbanism

□ împuternicire/delegație (dacă este cazul)

□ Contract de concesiune a suprafeței de exploatare

□ fișa de localizarea a perimetrului de exploatare, scara 1:5.000

□ plan de situație a perimetrului de exploatare, scara 1:10.000

□ memoriu de prezentare cuprinzând și coordonatele în sistem Stereo 70 ale perimetrului de exploatare

(pentru eficientizarea prelucrarii coordonatelor transmise, acestea vor fi transmise si in format editabil word sau excel, pe e-mail-ul oficial al institutiei: patrimoniunt@gmail.com)

ATENȚIE!!!

MEMORIILE TEHNICE PENTRU PROIECTELE DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PENTRU PERMISUL DE EXPLOATARE VOR FI OBLIGATORIU ÎNTOCMITE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, CU DIACRITICE (Ă,Â,Î,Ș,Ț). ÎN CAZUL ÎN CARE MEMORIUL NU RESPECTĂ ACEASTĂ REGULĂ, DOCUMENTAȚIA VA FI RESPINSĂ.

Cerere eliberare aviz pentru exploatare actualizată 2022

  • Reînnoire aviz pentru obținerea permisului de exploatare pentru un perimetru avizat anterior  

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copia după Autorizația de construire

□ plan de amplasament al perimetrului vizat, scara 1:5000

□ copia avizului inițial emis de DJC Neamț

Cerere reinnoire aviz pentru exploatare actualizată 2022