AVIZAREA LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMT

TAXA PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE SPECIALITATE EMISE DE DJC NEAMȚ SE ACHITĂ ÎN CONTUL URMĂTOR, DESCHIS LA TREZORERIA PIATRA NEAMȚ:

RO94 TREZ 4912 0E36 5000 XXXX

Directia Județeană pentru Cultură Neamț eliberează următoarele documente, în baza legislației publicată pe site-ul instituției:

A. COMPARTIMENT MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

 •  Avize pentru aprobare PUG, PUZ sau PUD
 • Aviz pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent care au drept obiectiv introducerea terenuri situate în extravilanul municipiilor, orașelor, comunelor din județul Neamț, în intravilanul acestora
 • Avize pentru obținerea permisului de exploatare a nisipurilor sau pietrișurilor pentru balastiere și cariere de piatră.
 • Reînnoire aviz pentru obținerea permisului de exploatare pentru un perimetru avizat anterior  
 • Avize specifice pentru vânzări terenuri persoane fizice/persoane juridice
 • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării monumentelor istorice din grupa B
 • EMITERE CERTIFICATE DE DESCARCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

 

B. COMPARTIMENT PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL

 • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate aflate în proprietate publică sau privată
 • Emitere certificat de export pentru bunuri culturale mobile clasate aflate în proprietate publică – conform legii, aceste bunuri pot fi exportate doar cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor
 • Eliberare adeverințe pentru exportul bunurilor culturale mobile realizate de autori în viață conform prevederilor art. 100 din Legea nr. 182/2000
 • Autorizarea agenților economici pentru comercializarea de bunuri culturale mobile    
 • Exercitare drept de preemțiune în cazul vânzării bunurilor culturale mobile clasate în tezaur

 

1. În atenția solicitanților avizelor de specialitate emise de Direcția Județeană pentru Cultură Neamț 

Pentru facilitarea evaluării potențialului arheologic al terenurilor pe care urmează să se realizeze intervențiile, vă rugăm să transmiteți dosarele atât în format analog (pe suport hârtie), cât și în format electronic de tip text (.doc, .docx) sau arhivă. Delimitările perimetrelor supuse exploatării trebuie să fie transmise în format analog (pe suport hârtie) și în fișiere electronice specifice Microsoft Excel (.xls). Delimitările perimetrelor de lucru vor fi exprimate în coordonate geografice de tip Proiecția Stereografică 1970 (Stereo 70).

Documentația în format analog va fi depusă  la sediul instituției iar formatul electronic va fi expediat la adresa oficială de email patrimoniunt@gmail.com

 

2. VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 AUGUST 2018, A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU SISTEM DE TARIFARE A DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE AL MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, CONFORM OMC NR. 2515/2018, CARE ÎNLOCUIEȘTE OMC NR. 2664/2010 ȘI ESTE POSTAT INTEGRAL PE SITE-UL NOSTRU, LA RUBRICA ”LEGISLAȚIE – MONUMENTE ISTORICE”.

 • PENTRU RESPECTAREA PROCEDURII INSTITUITĂ PRIN ACEST ACT NORMATIV, PRECUM ȘI A INSTRUCȚIUNILOR EMISE DE MCIN, SOLICITĂM TUTUROR BENEFICIARILOR DE AVIZE/PROIECTANȚILOR DE SPECIALITATE SĂ ȚINĂ CONT DE URMĂTOARELE ASPECTE:

1.TOATE DOCUMENTAȚIILE CARE ȚIN DE COMPETENȚA COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE VOR FI ÎNAINTATE MINISTERULUI DOAR PRIN INTERMEDIUL DJC NEAMȚ. ÎN CAZ CONTRAR, ELE NU VOR FI INTRODUSE PE CIRCUITUL DE AVIZARE.

2. DEPUNEREA LA DJC NEAMȚ A DOCUMENTAȚIILOR SUPUSE AVIZĂRII (ÎN COMISIA NAȚIONALĂ) SE FACE OBLIGATORIU ÎN TREI EXEMPLARE, IAR ÎN CAZUL CELOR CARE SE AVIZEAZĂ LOCAL, ÎN DOUĂ EXEMPLARE. 

3. AVIZELE EMISE PENTRU LUCRĂRILE AFERENTE JUDEȚULUI NEAMȚ (INDIFERENT CĂ SUNT ANALIZATE DE CZMI SUCEAVA SAU DE COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE), VOR FI ÎNTOCMITE DE DJC NEAMȚ ȘI VOR FI TARIFATE LA CASIERIA INSTITUȚIEI. ÎN LIPSA DOVEZII ACHITĂRII TARIFULUI, AVIZELE NU SE TRANSMIT CĂTRE BENEFICIAR/PROIECTANT. 

4. PENTRU FACILITAREA EMITERII AVIZELOR DE SPECIALITATE, VĂ RUGĂM CA, PE CEREREA DEPUSĂ, SĂ MENȚIONAȚI CORECT SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ A LUCRĂRII, ÎN M.P, CARE SE VA ÎNMULȚI CU TARIFUL ÎN VIGOARE, DE 3 LEI/MP.

ÎN ACEST SENS, ANEXĂM MAI JOS MODELUL DE CERERE CARE TREBUIE COMPLETAT:

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata 2022

 

MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!