Legislaţie

ADMINISTRATIV

HG_90_2010_actualizata_decembrie_2016

OMC 2080 din 2012 ROF directii pentru cultura

OG nr 57 din 2019 privind Codul administrativ

LEGEA 7 – 2004 codul de conduita funct publici actualizata 2014

HG 611 din 2008 dezv carierei fp actualizare 2019

Legea 544 din 2001 privind liberul acces la inf de interes public

08-OG-27-2002-Soluţionarea-petiţiilor

Legea 677 din 2001 prote datelor personale actualizata 2016

OUG-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-actualizata-la-16.05.2016

Legea Arhivelor Nationale nr. 16 din 1996

Instructiuni arhiva 217 din 1996

HG nr 432 din 2004 dosar profesional

Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice actualizata 2018

OMFP_2861_2009 norme privind efectuarea inventarierii

Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor

ORDIN nr 600_2018

Hotărâre 1066 2008 norme de formare profes a fp

Hotarare 1344-31-10-2007

OG nr. 137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea formelor de discriminare

Legea 176 din 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor publice

OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor actualizata 2019

MONUMENTE ISTORICE

LMI-NEAMT 2015 ACTUALA

Ordin 2828 din 2015 actualizare Lista Monumentelor Istorice

OMCIN-nr.-2515-2018-privind-stabilire-cuantum-tarife-avize-specialitate

Hg 1430 din 2003 finantare lucrari m i propr privata

L_2001-422_protejarea-monumentelor-istorice

Ordine_2156-17_2118-07_2645-03_preemtiune-monumente

Norme_clasare_si_inventariere_mon_ist_2008

Legea nr. 120 din 2006 actualizata 2011_2011

Legea 6 din 2008 patrim tehnic si industrial

Legea nr 454 din 2006 conces mon ist

legea-350-2001-forma-sintetica-pentru-data-2017-01-09

Legea 50_1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare

Ordin 233-2016 Norme Legea 350

Ordin 839 din 2009 Norme Legii 50 din 1991 actualizate 2015

LEGEA_10_actualiz_cu Legea 177

OMCC-2237-SemnalizareaMonum

ORDIN 2684 din 2003 obligatii folosinta actualizata

HG NR.525 _ 1996 Reg de urbanism

Ordin_13-N-1999-Ghid_elaborare_PUG-indicativ_GPO38-1999

Ordin_562-2003-Metodologie_de_elaborare_PUZ

OMC nr 2797 din 14 noiembrie 2017

Anexa OMC 2797 din 2017

Legea 157 din 1997 ratificare Conventie arhitectura Granada 1985

Legea 5 _ 2000 – sectiunea 3

lege-255-din-2010-expropriere-SUBLINIATA

Legea nr. 33 din 1994 actualizata SUBLINIATA

HOTARARE nr. 273 din 1994 regulament receptia lucrarilor

LEGEA-292-2018 privind impactul unor proiecte asupra mediului

OMC-3037-2020 emitere acord interventii monumente

Norme metodologice 2019 de aplicare art. 4 lg 422 preemtiune m.i.

COMISIILE MONUMENTELOR ISTORICE

OMC 2173 din 2013 ROF CNMI

OMC 2173 din 2013 ROF CNMI modificat cu OMC nr 3450 din 2020

ARHEOLOGIE

Repertoriul Arheologic National – Judetul Neamt

OMCC-2458-2004-RegulamentRAN

OMCC-2518 din 2007 descarcare sarcina arhg

Legea 17 din 2014 actualizata 2020

Norme aplicare legea 17

OG 43 din 2000 privind protectia patrimoniului arheologic actualizata 2014

Ordinul 125 din 2011 pentru obtinerea permisului de exploatare.doc

ORDIN_nr_2562_2010_procedura obtinere autorizatie arheologie

Ordinul_nr_2178-2011_acordare_a_autorizatiilor_pentru_cercetarea_arheologica

Legea 185 din 2016 proiecte gaze naturale

Ordinul-2469-2017 proceduri arheologie pt proiecte nat in dom gazelor

EVIDENȚĂ BUNURI CULTURALE MOBILE

LEGE-nr.-182-din-25-octombrie-2000-_republicată_-_actualizatã_

Hg1420-2003-norme privind comertul cu bunuri culturale mobile

Hotararea 518 – 2004 – norme privind exportul bunurilor culturale mobile

Legea149-1997-conventia unidroit privind bunurile furate sau exportate ilegal

HG-886-2008-NormeleClasare bunuri culturale mobile

OMC 2009-2001-norme de acreditare a expertilor pe patrimoniu cult mobil

MUZEE ȘI COLECȚII, AȘEZĂMINTE CULTURALE

Legea311-actualizata2016

Ordin 2035 din 2000 Norme de evidenta bunuri culturale muzee

ORDIN-_2371_din_6_iunie_2008-pt-modificare-2035-2000

HG 1546 din 2003 norme conservare bunuri clasate

Ordin 2297 – 17.07.2006 criterii acordate aviz prealabil muzee actualizat 2016

OMCC 2057 din 2007 norme acreditare muzee

OUG-118-2006-privind-înfiinţarea-organizarea-şi-desfăşurarea-activităţii-aşezămintelor-culturale

OMC 3968 din 2016 modificare criterii infiintare muzee

PATRIMONIU IMATERIAL

Legea 410 din 2005 salvgardarea patrim imaterial

Legea-26 din 2008-protejarea patrimoniului imaterial

CONTABILITATE

Legea 500 din 2002 privind finanțele publice

Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii republicata