Legi

Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

Lege nr. 258/2006 din 23/06/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

Lege privind modificarea si completera Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Legea muzeelor si colectiilor publice

Lege privind promovarea culturii scrise

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din România asupra lacasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitatilor cultului mozaic

Legea bibliotecilor

Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.9/2001 privind unele masuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

Legea privind protejarea monumentelor istorice

Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National

Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele masuri pentru asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar

Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

LEGE Nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate

LEGE Nr. 86 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

Lasă un răspuns

Translate »