Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele masuri pentru asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar

Art. 1
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, emisa in temeiul art. 1 lit. K pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1
Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietate publica, in vederea restaurarii sau participarii la expozitii si la alte manifestari similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonante si ale celorlalte acte normative in materie.”
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5
Pentru indeplinirea obiectivelor mentionate la art. 3 si 4 se infiinteaza, in cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Biroul pentru asigurari guvernamentale, in subordinea directa a ministrului, in limita numarului maxim de posturi aprobat.”
Art. 2
Ordonanta Guvernului nr. 44/2000, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Lasă un răspuns