BIBLIOTECA MUNICIPALĂ GEORGE RADU MELIDON, COD: NT-II-m-B-10694

Scurt istoric al bibliotecii

Director, Cristina Panaite

Casa Ioachim a fost construita in 1864 de negustorul Vasile Ioachim si pictata, probabil, de mesteri venetieni.

Cladirea ofera trei fatete cardinale: fateta centrala are un fronton cu o proportionalitate perfecta, colonade cvasicorintice, ferestre inalte, frumos boltite cu arcaturi splendid ornamentate; fateta posterioara este taiata in doua planuri de aliniament, cel exterior fiind prevazut cu doua firide cu doua statui feminine in stil renascentist; fateta de la intrare, mai mult functionala, are o veranda cu glasvand. Unicat in Moldova este turnul de intentie florentina.

In prezent, constructia gazduieste Biblioteca Municipală.

La data de 2 aprilie 1885, profesorul George Radu Melidon a donat Primăriei Roman, un fond de carte de 216 volume, unele româneşti, altele străine, menite, după cum spune în actul de donaţie, să formeze începutul unei biblioteci publice în oraşul său natal.

Redăm în continuare integral, conţinutul actului de donaţie :

 

DONAŢIUNEA D. GEORGE MELIDON A BIBLIOTECII D-sale PRIMĂRIEI LOCALE

         Roman, 2 aprilie 1885

         Domnule Primar,

         Considerând că Romanul posedă de mai mulţi ani, mai multe şcoli primare şi secundare publice şi private, care au trebuit să producă măcar cetitori cu dorinţă de a-şi spori cunoştinţele şi a-şi  satisface curiozitatea prin lectură.

         Am onoarea a oferi în dar Comunei mele natale Romanul două sute şasesprezece volume cărţi toate legate şi relativ la ştiinţă, litere şi istorie naţională dupre alăturatul inventar, ca un prinos cetăţenesc din singură avere ce am.

        Domniei Sale

        primar al Comunei Roman

…..putut reliza dupre învăţăturile părinţilor mei şi pe cele cere am lucrat în toată viaţa mea de preste şasezeci ani, spre a forma onorabila comună cu aceste cărţi rari şi alese, un început de bibliotecă publică sub următoarele condiţiuni :

  1. Această colecţiune va purta neschimbat numirea de MELIDONIUM spre veşnica pomenire a numelui familiei mele arborigena Romanului şi va sta veşnic în un dulap deosebit cu inscripţiunea de mai sus, în salonul principal al primăriei comunale, împreună cu fotografia donatorului.
  2. Onorabila primărie va pune cărţile la dispoziţiunea oricărui amator spre cetire şi cercetare după regulamentele ce va găsi de cuviinţă a face dupre timp şi împrejurări însă numai în cuprinsul localului primăriei, iar în afară cătţile nu se vor împrumuta nimănui, afară de persoane vrednice de credinţă şi cu depunere de garanţie a valoarei întregului opu, dupre cum se indică în special pentru fiecare, prin mai sus menţionatul catalog u o valoare totală de patru mii patru sute şesezeci lei.

Îndată ce Onor. Primăria, va binevoi a’ mi face cunoscut formal că primeşte această oferire în condiţiile propuse, eu donatorul George Radu Melidon, voi depune de îndată cărţile şi dulapul în gestiune, însărcinându-mă a le aşeza numerotate şi cataloga în regula cerută pentru bibliotecile publice.

Rugându-vă să primiţi, Domnule primar, asigurarea celor mai depline consideraţiuni, nu mă pot opri de a ne exprima şi fericirea ce simt de a putea face această oferire în timpul când comuna se găseşte reprezentată prin o persoană de meritele Domniei Voastre şi cu deosebită competenţie în aprecierea cea mai raţională a lucrurilor de felul acesta.

         George Radu Melidon

 

Această cerere este însoţită de un catalog care cuprinde 216 volume de cărţi donate.

Propunerea a fost aprobată, biblioteca a fost deschisă în holul  principal al primăriei, iar G. R. Melidon s-a ocupat de amenajarea fondului de carte, precum şi de buna funcţionare a acestei instituţii, fiind primul său bibliotecar – aceasta constituind prima etapă în dezvoltarea bibliotecii publice de la Roman.

După un an de zile, G. R. Melidon predă întreaga gestiune a bibliotecii, secretarului primăriei I. Botez, care îndeplineşte şi funcţia de bibliotecar.

Un alt moment important  în istoria bibliotecii de la Roman a fost înfiinţarea Societăţii culturale “Miron Costin” în ziua de 25 februarie 1907, în localul Şcolii nr. 3 de băieţi – biblioteca devenind Biblioteca publică a Societăţii “Miron Costin”. Societatea a activat în două direcţii bine precizate : una pe cale culturală şi alta pe cale filantropică.

Primul preşedinte al societăţii culturale a fost ales “eruditul şi subtilul muzician, compozitor, doctor Mihail Burada”.

Biblioteca şi societatea au funcţionat în localul Şcolii nr. 3 de băieţi până în anul 1909 când s-a mutat într-un nou local, pe strada Ştefan cel Mare, nr. 213 unde a fiinţat pînă în anul 1974.

La Roman au conferenţiat şi au fost desemnaţi membri de onoare ai Societăţii culturale “Miron Costin”, personalităţi de seamă ale culturii româneşti, cum ar fi : A. D. Xenopol, Calistrat Hogaş, Theodor Speranţia, Nicolae Iorga, Ovid Densuşianu, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu,Isabela Sadoveanu, Ionel Teodoreanu şi alţii.

Societatea culturală “Miron Costin”, a fost timp de 40 de ani pentru romaşcani “templu de cultură” şi “izvor de învăţătură”,  după cum spunea poetul Gheorghe Năsturaş cu prilejul aniversării a 25 de anide activitate a societăţii.

În anii 1950 – 1968, Biblioteca publică se numeşte “Biblioteca raională” iar din anul 1968 şi în prezent se numeşte “Biblioteca Municipală  George Radu Melidon

La sfârşitul anului 2004, colecţiile tradiţionale ale bibliotecii -cărţi şi periodice – numără 154.727 volume.

Biblioteca municipala „George Radu Melidon” din Roman a fost selectata sa fie inclusa alaturi de alte 24 de biblioteci publice din judet in programul Bibliotecii Judetene „G.T.Kirileanu” privind implementarea programului Biblionet, pentru a facilita accesul gratuit la informatie, dezvoltand un sistem de biblioteci publice moderne prin cursuri de formare si donatii de echipamente si soft-uri.

Casa Vasile Ioachim

https://justitiecurata.ro/roman-biblioteca-municipala-monument-istoric-salvata-prin-implicarea-cetatenilor/

http://www.ziarulderoman.ro/biblioteca-municipala-devine-biblioteca-municipala-george-radu-melidon/

             

(Sursa: https://www.facebook.com/romanuldeodinioara/)