Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National

Art. 1
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 79 din 25 august 1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, emisa in temeiul art. 1 pct. 9 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 2, literele c) si l) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
„c) o cota de 2% din incasarile realizate de agentiile imobiliare din vanzarea imobilelor monumente istorice;
………………………………………………………………..
l) o cota de 3% din devizul general al investitiilor autorizate sa se realizeze de catre agentii economici pentru constructiile amplasate in spatiile de protectie a monumentelor istorice proprietate publica;”
2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera l) se introduce litera l^1) cu urmatorul cuprins:
„l^1) o cota de 5% din incasarile realizate de agentii economici din sistemul de telefonie care ofera servicii cu valoare adaugata;”
3. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„(1) Strategia si prioritatile anuale in utilizarea Fondului se stabilesc de un consiliu format din 11 membri, infiintat prin hotarare a Guvernului, dintre care 5 sunt desemnati de ministrul culturii si cultelor si 5 de organizatiile de creatori.”
4. La articolul 6, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
„d) stimularea creatiei si sustinerea unor proiecte si programe culturale performante, propuse de persoane fizice ori juridice de drept public sau privat.”
5. Pe tot cuprinsul textului ordonantei sintagmele Ministerul Culturii si ministrul culturii vor fi inlocuite cu Ministerul Culturii si Cultelor si, respectiv, ministrul culturii si cultelor.
Art. 2
Ordonanta Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Lasă un răspuns

Translate »