Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.9/2001 privind unele masuri în domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor

Art. 1
Articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 2
(1) Ministerul Culturii si Cultelor asigura elaborarea si aplicarea strategiei in domeniile culturii si artei, cultelor si cinematografiei.
(2) Strategia in domeniul audiovizualului este elaborata de Ministerul Culturii si Cultelor, in cooperare cu Consiliul National al Audiovizualului, si este aplicata de Consiliul National al Audiovizualului.”
Art. 2
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATUI,
DORU IOAN TARACILA

Lasă un răspuns