Emitere certificate de descărcare de sarcină arheologică

  • EMITERE CERTIFICATE DE DESCARCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

Reglementări legale: O.G.43/2000 aprobată prin prin LEGEA 378/2001, completată prin LEGEA 462/2003 și LEGEA 258/2006, OMC 2518/2007, ORDIN 2562/2010

□ Certificatele de descărcare de sarcină arheologică se emit doar în baza acordului favorabil al Comisiei Naționale de Arheologie, care analizează Rapoartele de cercetare arheologică întocmite de specialiștii arheologi și înaintate comisiei pentru analiză.