LEGE Nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate

LEGE Nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 12 aprilie 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. 1 (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, potrivit anexelor nr. I – IV care fac parte integrantă din prezenta lege. (2) În înţelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. ART. 2 Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori. ART. 3 Lucrările de salvare, protejare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes naţional. ART. 4 (1) Zonele naturale protejate de interes naţional şi monumentele naturii, precum şi gruparea geografică şi localizarea teritorială a zonelor naturale protejate de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. I la prezenta lege. (2) Regimul zonelor naturale protejate de interes naţional se reglementează prin lege specială. ART. 5 (1) Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III. (3) În vederea instituirii zonelor protejate autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente, elaborate şi aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecţie şi conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional din zonă. (4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României. ART. 6 Anexele nr. I şi III la prezenta lege se pot reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural sau cultural, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea şi delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii. ART. 7 Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. ART. 8 (1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes naţional se vor executa numai în baza avizelor şi aprobărilor autorităţilor administrative şi forurilor ştiinţifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiţii – anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe bază de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale. (2) Finanţarea totală sau parţială a lucrărilor se poate face şi de alţi investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donaţii sau din alte fonduri alocate de organisme internaţionale sau din resurse financiare obţinute în baza unor convenţii bilaterale ori multilaterale, în condiţiile stabilite de lege. ART. 9 Nerespectarea măsurilor specifice de conservare şi de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. ART. 10 (1) Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condiţiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecţie a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii şi oraşe, de 200 metri în comune şi de 500 metri în afara localităţilor. (2) Distanţele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995. ART. 11 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispoziţiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecţie a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, nu se mai aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural naţional prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA IONESCU-QUINTUS Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VASILE LUPU ANEXA 1 I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL ŞI MONUMENTE ALE NATURII*) *) Elaborată în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător. Potrivit legii, Delta Dunării are regim de rezervaţie a biosferei, de sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial şi de zonă umedă de importanţă internaţională (sit Ramsar). Unele suprafeţe din perimetrul parcurilor naţionale Retezat şi Rodna au regimul de rezervaţie a biosferei, potrivit programului UNESCO – Omul şi Biosfera. La pct. 2.0 din prezenta anexă, prescurtările PN, DD vor avea următoarele semnificaţii: PN – rezervaţii naturale incluse în perimetrul parcurilor naţionale sau naturale; DD – rezervaţii naturale incluse în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”. 1.0. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale ____________________________________________________________________________ Poziţia Denumirea Suprafaţa Judeţul (ha) ____________________________________________________________________________ A Delta Dunării 580.000,00 Tulcea, Constanţa B Domogled – Valea Cernei 60.100,00 Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj C Retezat 38.047,00 Hunedoara D Porţile de Fier 115.655,80 Caraş-Severin, Mehedinţi E Cheile Nerei – Beuşniţa 37.100,00 Caraş-Severin F Munţii Apuseni 75.784,00 Alba, Bihor, Cluj G Rodna 46.399,00 Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava H Bucegi 32.663,00 Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Prahova I Cheile Bicazului – Hăşmaş 6.575,00 Neamţ, Harghita J Ceahlău 8.396,00 Neamţ K Călimani 24.041,00 Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş L Cozia 17.100,00 Vâlcea M Piatra Craiului 14.800,00 Argeş, Braşov N Grădiştea Muncelului – Cioclovina 10.000,00 Hunedoara O Semenic – Cheile Caraşului 36.664,80 Caraş-Severin P Munţii Măcinului 11.321,00 Tulcea R Balta Mică a Brăilei 17.529,00 Brăila ____________________________________________________________________________ 2.0. Rezervaţii şi monumente ale naturii _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Localizarea Suprafaţa crt. (ha) _______________________________________________________________________________ 0 1 2 3 _______________________________________________________________________________ Judeţul Alba 2.1. Detunata Goală Comuna Bucium 24,00 2.2. Râpa Roşie Oraşul Sebeş 25,00 2.3. Detunata Flocoasă Comuna Bucium 5,00 2.4. Pintenii din Coasta Jinei Comuna Şugag, satul Dobra 1,00 2.5 Oul Arşiţei Comuna Săsciori, 0,20 satul Tonea şi comuna Pianu 2.6. Masa Jidovului Comuna Şugag, 0,20 satul Tău Bistra 2.7. Stânca Grunzii Comuna Şugag, 0,20 satul Tău Bistra 2.8. Piatra Despicată Comuna Roşia Montană 0,20 2.9. Peştera Vânătările Comuna Ponor 5,00 Ponorului 2.10. Peştera Gheţarul Comuna Gârda de Sus (1,00) Scărişoara PN – F 2.11. Peştera Gheţarul de la Comuna Arieşeni, Vârtop PN – F satul Casa de Piatră (1,00) 2.12. Cheile Râmeţului Comuna Râmeţ, satul Valea Mănăstirii 40,00 2.13. Huda lui Papară PN – F Comuna Sălciua, satul Sub Piatră (4,50) 2.14. Pădurea Vidolm Comuna Ocoliş, satul Vidolm 44,20 2.15. Poiana cu narcise de la Comuna Bucium 5,00 Negrileasa 2.16. Molhaşurile Căpăţânei Comuna Bistra 5,00 2.17. Poienile cu narcise din Comuna Întregalde, Tecşeşti satul Tecşeşti 2,00 2.18. Iezerul Şurianul Oraşul Cugir 20,00 2.19. Calcarele de la Ampoiţa Comuna Meteş, satul Ampoiţa 10,00 2.20. Cheile Întregalde Comuna Întregalde, satul Modoleşti 25,00 2.21. Cheile Vălişoarei Comuna Livezile, satul Vălişoara 20,00 2.22. Şesul Craiului – Scăriţa Comuna Poşaga, Belioara satul Poşaga de Sus 47,70 2.23. Calcarele cu orbitoline Comuna Meteş 2,00 de la Piatra Corbului 2.24. Dealul cu Melci Comuna Vidra 5,00 2.25. Pârâul Bobii Municipiul Aiud, satul Gârbova de Sus 1,50 2.26. Calcarele de la Valea Mică Oraşul Zlatna, satul Valea Mică 1,00 2.27. Pădurea Sloboda Municipiul Aiud 20,00 2.28. Iezerul Ighiel Comuna Ighiu, satul Ighiel 20,00 2.29. Tăul fără fund de la Băgău Lopadea Nouă 7,40 2.30. Cheile Gârdişoarei PN – F Comuna Arieşeni (15,00) 2.31. Cheile Ordâncuşei PN – F Comuna Gârda de Sus (10,00) 2.32. Cheile Albacului PN – F Comuna Albac (35,00) 2.33. Cheile Văii Morilor Comuna Vidra, satul Ponorel 30,00 2.34. Cheile Poşegii Comuna Poşaga, satul Poşaga de Sus 10,00 2.35. Cheile Runcului Comuna Ocoliş, satul Runc 20,00 2.36. Cheile Pociovaliştei Comuna Ocoliş, satul Runc 25,00 2.37. Cheile Glodului Comuna Almaşu Mare, satul Glod 20,00 2.38. Cheile Cibului Comuna Almaşu Mare 15,00 2.39. Cheile Caprei Oraşul Zlatna, satul Feneş 15,00 2.40. Cheile Ampoiţei Comuna Meteş, satul Lunca Ampoiţei 15,00 2.41. Cheile Văii Cetăţii Comuna Galda de Jos 10,00 2.42. Cheile Galdiţei şi Turcului Comuna Întregalde 80,00 2.43. Cascada Vârciorog Comuna Arieşeni 5,00 2.44. Cascada Pisoaia Comuna Vidra, satul Nemeşi 5,00 2.45. Piatra Ceţii Comuna Întregalde 75,00 2.46. Luncile Prigoanei Comuna Şugag 15,00 2.47. Piatra Bulbuci Oraşul Zlatna, satul Feneş 3,00 2.48. Piatra Tomii Comuna Ceru Băcăinţi, satul Bulbuc 1,00 2.49. Piatra Varului Comuna Meteş 1,00 2.50. Piatra Boului Comuna Meteş 3,00 2.51. Piatra Poienii Comuna Ighiu, satul Ighiel 1,00 2.52. Piatra Grohotişului Comuna Ighiu, satul Ighiel 5,00 2.53. Bulzul Gălzii Comuna Galda de Jos 3,00 2.54. Cheile Gălzii Comuna Galda de Jos 1,00 2.55. Cheile Tecşeştilor Comuna Întregalde 5,00 2.56. Cheile Pravului Comuna Râmeţ, satul Cheia 3,00 2.57. Cheile Piatra Bălţii Comuna Râmeţ, satul Cheia 2,00 2.58. Cheile Geogelului Comuna Ponor 5,00 2.59. Cheile Plaiului Comuna Livezile 2,00 2.60. Avenul din Hoanca Comuna Roşia Montană, Urzicarului PN – F satul Vârtop (1,00) 2.61. Coiba Mică PN – F Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră (1,00) 2.62. Coiba Mare PN – F Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră (1,00) 2.63. Peştera Vârtopaşu Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră 1,00 2.64. Huda Orbului PN – F Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră (1,00) 2.65. Hodobana PN – F Comuna Arieşeni, satul Hodobana (1,00) 2.66. Avenul cu două intrări Comuna Arieşeni, PN – F satul Hodobana (1,00) 2.67. Izbucul Tăuzului PN – F Comuna Arieşeni, satul Hodobana (1,00) 2.68. Hoanca Apei PN – F Comuna Gârda de Sus (1,00) 2.69. Avenul de la Tău PN – F Comuna Gârda de Sus (1,00) 2.70. Pojarul Poliţei PN – F Comuna Gârda de Sus (1,00) 2.71. Avenul din şesuri PN – F Comuna Gârda de Sus (1,00) 2.72. Izbucul Poliţei PN – F Comuna Gârda de Sus (0,20) 2.73. Izbucul Coteţul Dobreştilor PN – F Comuna Gârda de Sus (0,20) 2.74. Peştera de sub Zgurăşti Comuna Gârda de Sus (1,00) PN – F 2.75. Peştera Poarta lui Ionele Comuna Gârda de Sus (0,10) PN – F 2.76. Peştera Dirninii PN – F Comuna Horea, satul Mătişeşti (1,00) 2.77. Izbucul Mătişeşti PN – F Comuna Horea, satul Mătişeşti (1,00) 2.78. Peşterile Lucia Comuna Sohodol 1,00 2.79. Peştera de la Groşi Comuna Sălciua, satul Sub Piatră 1,00 2.80. Cheile Mândruţului Comuna Scărişoara 3,50 2.81. Cheile Silosului Comuna Rimetea, satul Colţeşti 3,00 2.82. Cheile Mănăstirii Comuna Râmeţ, satul Valea Mănăstirii 15,00 2.83. Piatra Corbului Comuna Roşia Montană 5,00 Judeţul Arad 2.84. Peştera Valea Morii Comuna Moneasa 5,00 2.85. Dosul Laurului Comuna Gurahonţ, satul Zimbru 32,20 2.86. Baltele Gurahonţ Comuna Gurahonţ 2,00 2.87. Runcu – Groşi Comuna Bârzava 261,80 2.88. Poiana cu narcise Rovina Oraşul Ineu 0,10 2.89. Balta Rovina Oraşul Ineu 120,00 2.90. Balta Şoimoş Oraşul Lipova 1,00 2.91. Pădurea Sic Comuna Cărand, satul Seliştea 17,80 2.92. Peştera lui Duţu Comuna Săvârşin, satul Căprioara 0,10 2.93. Peştera Sinesie Comuna Săvârşin 0,10 2.94. Locul fosilifer Monorostia Comuna Bârzava 0,10 2.95. Locul fosilifer Zăbalţ Comuna Dorgoş, satele Ususău şi Zăbalţ 5,00 2.96. Pădurea de stejar pufos Comuna Cărand 2,10 de la Cărand 2.97. Rezervaţia de soluri Comuna Socodor 95,00 sărăturate 2.98. Arboretul Macea Comuna Macea 20,50 Judeţul Argeş 2.99. Microrelieful carstic de Comuna Cetăţeni 10,00 la Cetăţeni 2.100. Granitul de la Albeşti Comuna Albeşti de Muscel 0,50 2.101. Locul fosilifer Suslăneşti Comuna Mioarele, satul Suslăneşti 3,50 2.102. Calcarul numulitic de la Comuna Albeşti de Muscel 1,50 Albeşti 2.103. Poiana cu narcise Negraşi Comuna Negraşi 4,10 2.104. Zona carstică – Comunele Rucăr şi Cheile Dâmboviţa – Dâmbovicioara (2.000,00) Dâmbovicioara – Brusturet PN – M 2.105. Golul alpin Comunele Arefu şi Nucşoara 5.000,00 Moldoveanu – Capra 2.106. Peştera de la Piscul Negru Comuna Arefu 0,50 2.107. Peştera Dobreştilor Comuna Dâmbovicioara 0,50 2.108. Peştera nr. 15 Comuna Dâmbovicioara 0,50 2.109. Peştera Dâmbovicioara Comuna Dâmbovicioara (0,50) PN – M 2.110. Peştera Uluce PN – M Comuna Dâmbovicioara (0,50) 2.111. Peştera Stanciului PN – M Comuna Dâmbovicioara (0,50) 2.112. Avenul din Grind Comuna Dâmbovicioara 0,50 2.113. Lacul Iezer Comuna Nucşoara 0,60 2.114. Lacul Zârna Comuna Rucăr 0,50 2.115. Lacul Jgheburoasa Comuna Rucăr 2,00 2.116. Lacul Hârtop I Comuna Rucăr 0,30 2.117. Lacul Hârtop II Comuna Rucăr 0,35 2.118. Lacul Hârtop V Comuna Rucăr 1,00 2.119. Lacul Mănăstirii Comuna Rucăr 0,60 2.120. Lacul Valea Rea Comuna Rucăr 0,50 2.121. Lacul Buda Comuna Nucşoara 0,40 2.122. Lacurile Izvorul – Comuna Nucşoara 0,30 Muşeteică 2.123. Lacul Scărişoara Galbenă Comuna Rucăr 2,00 2.124. Lacul Galbena IV Comuna Rucăr 0,20 2.125. Valea Vâlsanului Comunele Muşăteşti, Brăduleţ, Arefu, Nucşoara 10.000,00 Judeţul Bacău 2.126. Dealul Perchiu Municipiul Oneşti 90,00 2.127. Pădurea Runc Oraşul Buhuşi, localitatea Runcu 57,50 2.128. Pădurea Izvorul Alb Oraşul Dărmăneşti 3,00 2.129. Pădurea Arsura Comuna Mărgineni 34,50 2.130. Pădurea de pini Oraşul Moineşti 15,00 2.131. Tuful de la Valea Uzului Oraşul Dărmăneşti 0,10 2.132. Tuful de Falcău Oraşul Slănic-Moldova 0,10 2.133. Cineritele de Comuna Cleja 0,10 Nutasca-Ruseni 2.134. Rezervaţia de arini Comuna Dofteana 0,10 Dofteana 2.135. Punctul fosilifer La Runc Comuna Gura Văii 0,10 2.136. Punctul fosilifer Comuna Mărgineni 0,10 Cârligata 2.137. Strate tip pentru Comuna Mărgineni 0,10 „Formaţiunea de Pietrosu” 2.138. Puncte fosilifere în Comuna Nicolae Bălcescu 0,10 conglomeratele de Pietricica 2.139. Strate tip pentru Oraşul Comăneşti 0,10 „Formaţiunea de Supan” 2.140. Calcarele cu Litothamnius Oraşul Slănic-Moldova, localitatea Cireşoaia 0,10 Judeţul Bihor 2.141. Groapa Ruginoasă – Valea Oraşul Nucet, satul Băiţa (20,40) Seacă PN – F 2.142. Pietrele Galbenei PN – F Comuna Pietroasa (6,30) 2.143. Piatra Bulzului PN – F Comuna Pietroasa (1,40) 2.144. Gheţarul Focul Viu PN – F Comuna Pietroasa (0,10) 2.145. Avenul Borţigului PN – F Comuna Pietroasa (0,10) 2.146. Vârful Buteasa Comuna Bulz 2,00 2.147. Molhaşurile din Valea Comuna Pietroasa (80,00) Izbucelor PN – F 2.148. Fâneaţa Izvoarelor Comuna Pietroasa (1,00) Crişul Pietros PN – F 2.149. Cetăţile Ponorului PN – F Comuna Pietroasa (14,90) 2.150. Valea Galbenei PN – F Comuna Pietroasa (70,50) 2.151. Valea Sighiştelului PN – F Comuna Câmpani, satul Sighiştel (412,60) 2.152. Pietrele Boghii PN – F Comuna Pietroasa (38,40) 2.153. Săritoarea Bohodeiului Comuna Pietroasa (32,90) PN – F 2.154. Cetatea Rădesei PN – F Comuna Budureasa (20,00) 2.155. Poiana Florilor PN – F Comuna Pietroasa (1,00) 2.156. Platoul Carstic Padiş Comuna Pietroasa (39,00) PN – F 2.157. Depresiunea Bălileasa Comuna Pietroasa – PN – F 2.158. Groapa de la Bârsa PN – F Comuna Pietroasa (30,00) 2.159. Vârful Biserica Moţului Comuna Pietroasa (3,00) PN – F 2.160. Platoul carstic Lumea Comuna Pietroasa (39,00) Pierdută PN – F 2.161. Izbucul intermitent de Comuna Cărpinet 14,40 la Călugări 2.162. Fâneaţa Valea Roşie Comuna Cetariu, satul Săldăbagiu de Munte 4,00 2.163. Ferice Plai şi Hoanca Comuna Bunteşti 0,10 2.164. Avenul Câmpeneasa cu Oraşul Vaşcău 1,00 Izbucul Boiu 2.165. Defileul Crişului Repede Comuna Vadul Crişului 219,70 2.166. Peştera Ciurului Ponor Comuna Roşia 1,00 2.167. Peştera Ciurului Izbuc Comuna Roşia 0,10 2.168. Peştera Osoiu Comuna Vârciorog, satul Fâşca 0,10 2.169. Peştera Urşilor-Chişcău Comuna Pietroasa, satul Chişcău 1,00 2.170. Peştera Valea Leşului Comuna Bulz 0,10 2.171. Peştera Vântului Comuna Şuncuiuş 0,10 2.172. Peştera lui Micula Comuna Pietroasa, satul Giuleşti 0,10 2.173. Peştera Gălăşeni Comuna Măgeşti, satul Gălăşeni 0,10 2.174. Defileul Crişului Negru Comuna Şoimi, satul Borz 12,00 la Borz 2.175. Pădurea cu narcise din Comuna Oşorhei 2,00 Oşorhei 2.176. Vârful Cârligaţi Comuna Budureasa (10,00) (Versantul Sudic) PN – F 2.177. Pârâul Peţea Comuna Sânmartin 4,00 2.178. Dealul Păcău Comuna Şoimi 15,00 2.179. Poiana cu narcise de la Comuna Tinca 1,00 Goronişte 2.180. Piatra Grăitoare Comuna Budureasa 5,00 (coasta de S-E a Brăiesei) 2.181. Valea Iadei cu Syringa Comuna Bulz, satul Remeţi 2,00 josichaea 2.182. Păşunea cu Corynephorus Comuna Şimian 5,00 de la Voievozi 2.183. Complexul hidrografic Comuna Sălacea 2,00 Valea Rece 2.184. Lacul Cicoş Comuna Săcuieni 10,00 2.185. Gruiul Pietrii Comuna Lugaşu de Jos 0,40 2.186. Calcarele tortoniene de Comuna Lăzăreni 0,10 la Miheleu 2.187. Locul fosilifer de pe Comuna Sânmartin, 5,00 Dealul Şimleului satul Betfia 2.188. Calcarele tortoniene de Comuna Drăgeşti 0,40 la Tăşad 2.189. Locul fosilifer din Oraşul Aleşd, satul Peştiş 0,01 Valea Lionii – Peştiş 2.190. Lentila 204 Brusturi – Comuna Aştileu 0,10 Cornet 2.191. Calcarele cu hippuriţi Comuna Bratca 0,40 din Valea Crişului 2.192. Locul fosilifer de la Comuna Borod 0,01 Corniţel 2.193. Peştera Meziad Comuna Remetea 0,10 2.194. Colonia de Păsări de la Comuna Cefa 3,00 Pădurea Radvani 2.195. Izvoarele mezotermale Comuna Răbăgani 0,50 Răbăgani 2.196. Peştera Vacii Comuna Roşia 0,10 2.197. Peştera Grust Comuna Roşia 0,10 2.198. Peştera Igriţa Comuna Aştileu 0,10 2.199. Peştera Farcz Comuna Roşia 0,10 2.200. Peştera Topliţa Comuna Dobreşti 0,10 Judeţul Bistriţa-Năsăud 2.201. Piatra Corbului Comuna Cetate, satul Budacu de Sus 5,00 2.202. Masivul de sare de la Comuna Şieu-Măgheruş, Sărăţel satul Sărăţel 5,00 2.203. Vulcanii Noroioşi Comuna Monor 2,00 La Gloduri 2.204. Râpa cu păpuşi Comuna Mărişelu, satul Domneşti 2,00 2.205. Zăvoaiele Borcutului Comuna Romuli 1,00 2.206. Peştera Tăuşoare Comuna Rebrişoara 71,00 2.207. Poiana cu narcise de pe Comuna Nimigea 6,00 Şesul Mogoşenilor 2.208. La Sărătură Comuna Şintereag, satul Blăjenii de Jos 5,00 2.209. Poiana cu narcise de pe Comuna Rodna, masivul Saca satul Valea Vinului 5,00 2.210. Poiana cu narcise de pe Comuna Cetate, Şesul Văii Budacului satul Orheiu Bistriţei 6,00 2.211. Piatra Fântânele Comuna Prundul Bârgăului 5,00 2.212. Piatra Cuşmei Comuna Livezile, satul Cuşma 5,00 2.213. Pădurea Poşmus Comuna Şieu-Măgheruş 2,00 2.214. Valea Repedea Comuna Bistriţa Bârgăului 222,00 2.215. Tăul Zânelor Comuna Bistriţa Bârgăului 15,00 2.216. Lacul Zagra Comuna Zagra 1,00 2.217. Locul fosilifer Râpa Mare Comuna Cetate, satul Budacu de Sus 1,00 2.218. Cheile Bistriţei Ardelene Comuna Bistriţa Bârgăului 50,00 2.219. Peştera din Valea Comuna Şanţ 1,00 Cobăşelului 2.220. Râpa Verde Comuna Cetate, satul Budacu de Sus 1,00 2.221. Comarnic Comuna Livezile 5,00 2.222. Crovul de la Larion Comuna Lunca Ilvei 250,00 2.223. Izvoarele Mihăiesei Comuna Maieru, satul Anieş 50,00 2.224. Stâncile Tătarului Comuna Bistriţa Bârgăului 25,00 2.225. Ineu Lala PN – G Comunele Şanţ, Leşu, Rodna (2.568,00) Judeţul Botoşani 2.226. Stânca Ştefăneşti Comuna Ştefăneşti 1,00 2.227. Turbăria de la Dersca Comuna Dersca 10,00 2.228. Bucecea – Bălţile Siretului Comuna Bucecea 2,00 2.229. Stânca Ripiceni Comuna Ripiceni 1,00 2.230. Pădurea Ciornohal Comuna Călăraşi 76,50 2.231. Pădurea Tudora Comuna Tudora 117,60 2.232. Arinişul de la Horlăceni Comuna Şendriceni 5,00 2.233. Făgetul secular Stuhoasa Comuna Suharău 60,70 Judeţul Braşov 2.234. Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Oraşul Râşnov, Mălăeşti, Gaura) PN – H comunele Bran, Moieciu (1.634,00) 2.235. Locul fosilifer de la Comuna Moieciu (10,00) Vama Strunga PN – H 2.236. Piatra Craiului PN – M Oraşul Zărneşti (1.459,00) 2.237. Cheile Zărneşilor PN – M Comuna Moieciu (109,80) 2.238. Stânca bazaltică de la Oraşul Rupea 9,00 Rupea 2.239. Coloanele de bazalt de la Comuna Racoş 1,10 Racoş 2.240. Coloanele de bazalt de la Comuna Comana, Piatra Cioplită satul Comana de Jos 1,00 2.241. Vulcanii Noroioşi de la Comuna Homorod 0,10 Băile Homorod 2.242. Microcanionul în bazalt de Comuna Hoghiz 2,00 la Hoghiz 2.243. Cheile Dopca Comuna Hoghiz 4,00 2.244. Locul fosilifer Ormeniş Comuna Ormeniş 4,00 2.245. Locul fosilifer Carhaga Comuna Racoş 1,60 2.246. Locul fosilifer Purcăreni Comuna Tărlungeni 0,20 2.247. Peştera Bârlogul Ursului Comuna Apaţa 1,00 2.248. Peştera Valea Cetăţii Oraşul Râşnov 1,00 2.249. Peştera Liliecilor Comuna Moieciu 1,00 2.250. Poienile cu narcise din Comuna Şercaia, satul Vad 394,90 Dumbrava Vadului 2.251. Dealul Cetăţii – Lempeş Comuna Hărman 274,50 2.252. Mlaştina Hărman Comuna Hărman 2,00 2.253. Postăvarul (Muntele) Municipiul Braşov 1.025,50 2.254. Cotul Turzunului Comuna Hoghiz 0,20 2.255. Tâmpa (Muntele) Municipiul Braşov 188,20 2.256. Stejerişul Mare Municipiul Braşov 16,30 2.257. Pădurea Bogăţii Comunele Măieruş şi Hoghiz 8,50 2.258. Pădurea şi mlaştinile Comuna Prejmer 252,00 eutrofe de la Prejmer Judeţul Brăila 2.259. Pădurea Cameniţa Comuna Şuţeşti 1,30 2.260. Lacul Jirlău – Vişani Comunele Jirlău, Vişani, Galbenu 930,00 Judeţul Buzău 2.261. Vulcanii Noroioşi Comuna Scorţoasa 15,20 Pâclele Mari 2.262. Vulcanii Noroioşi Comuna Berca 10,20 Pâclele Mici 2.263. Sarea lui Buzău Comuna Vipereşti 0,80 2.264. Blocurile de calcar de Comuna Vipereşti 1,00 la Bădila 2.265. Pădurea Crivineni Comuna Pătârlagele 14,10 2.266. Pădurea Brădeanu Comuna Brădeanu 5,80 2.267. Platoul Meledic Comuna Mânzăleşti 67,50 2.268. Pădurea „Lacurile Bisoca” Comuna Bisoca 10,00 2.269. Dealul cu Lilieci Comuna Cernăteşti 3,00 Cernăteşti 2.270. Pădurea cu tisă Comuna Chiojdu 150,00 2.271. Balta Albă Comuna Balta Albă 600,00 2.272. Balta Amară Comuna Balta Albă 900,00 2.273. Focul Viu – Lopătari Comuna Lopătari 0,03 2.274. Piatra Albă „La Grunj” Comuna Mânzăleşti 0,025 2.275. Chihlimbarul de Buzău Comuna Colţi 2,52 Judeţul Caraş-Severin 2.276. Rezervaţia Cheile Nerei – Comunele Sasca Montană şi Beuşniţa PN – E Şopotul Nou (3.081,30) 2.277. Valea Ciclovei – Ilidia Comuna Ciclova Română (1.865,60) PN – E 2.278. Cheile Şuşarei PN – E Comuna Sasca Montană (246,00) 2.279. Izvorul Bigăr PN – E Comuna Bozovici (176,60) 2.280. Lisovacea PN – E Comunele Bozovici şi Lăpuşnicu Mare (33,00) 2.281. Ducin PN – E Comuna Lăpuşnicu Mare (260,70) 2.282. Cheile Caraşului PN – O Comuna Caraşova (3.028,30) 2.283. Izvoarele Caraşului PN – O Oraşul Anina (578,00) 2.284. Izvoarele Nerei PN – O Comuna Prigor (5.028,00) 2.285. Cheile Gârliştei PN – O Oraşul Anina, comuna Goruia (517,00) 2.286. Bârzaviţa PN – O Comuna Văliug (3.406,90) 2.287. Buhui-Marghitaş PN – O Oraşul Anina (979,00) 2.288. Peştera Comarnic PN – O Comuna Caraşova (0,10) 2.289. Peştera Popovăţ PN – O Comuna Caraşova (0,10) 2.290. Peştera Buhui PN – O Oraşul Anina (0,10) 2.291. Groposu PN – O Municipiul Reşiţa (883,60) 2.292. Rezervaţia Domogled PN – B Oraşul Băile Herculane (2.382,80) 2.293. Coronini – Bedina PN – B Oraşul Băile Herculane, comuna Mehadia (3.864,80) 2.294. Iauna – Craiova PN – B Comunele Cornereva şi Mehadia (1.545,10) 2.295. Iardaşiţa PN – B Comuna Mehadia (501,60) 2.296. Belareca PN – B Comunele Cornereva şi Mehadia (1.665,70) 2.297. Peştera Bârzoni PN – B Comuna Cornereva (0,10) 2.298. Valea Mare PN – D Oraşul Moldova Nouă (1.179,00) 2.299. Balta Nera – Dunăre PN – D Comuna Socol (10,00) 2.300. Fâneaţă cu narcise Zerveşti Comuna Turnu Ruieni 40,00 2.301. Locul fosilifer Soceni Comuna Ezeriş 0,40 2.302. Cheile Globului Comuna Iablaniţa 225,00 2.303. Cheile Rudăriei Comuna Eftimie Murgu 250,00 2.304. „Cuptor” – Brădişoru de Oraşul Oraviţa 0,50 Jos 2.305. „Sfinxul Bănăţean” Comuna Topleţ 0,50 2.306. „Râpa Neagră” Comuna Mehadia 5,00 2.307. Râpa cu lăstuni din Comuna Pojejena 5,00 Valea Divici 2.308. Dealul Petrolea – Cuptoare Comuna Cornea 5,00 2.309. Valea Greaţca Comuna Mehadia 9,00 2.310. Ravena Crouri Comuna Iablaniţa 7,00 2.311. Ogaşul Slătinic Comuna Bozovici 1,00 2.312. Baziaş Comuna Socol 170,90 2.313. Pădurea Ezerişel Comuna Ezeriş 120,00 2.314. Locul fosilifer de la Comuna Brebu 1,00 Apadia 2.315. Locul fosilifer de la Comuna Păltiniş 4,00 Delineşti 2.316. Locul fosilifer de la Comuna Ezeriş 2,00 Ezeriş 2.317. Locul fosilifer de la Comuna Iablaniţa 2,00 Globu Craiovei 2.318. Locul fosilifer de la Comuna Bucoşniţa 3,00 Petroşniţa 2.319. Locul fosilifer de la Comuna Târnova 2,00 Târnova 2.320. Locul fosilifer de la Comuna Doclin 0,50 Tirol 2.321. Locul fosilifer de la Comuna Ramna 2,00 Valea Pai 2.322. Locul fosilifer de la Comuna Zorlenţu Mare 3,00 Zorlenţu Mare Judeţul Călăraşi 2.323. Pădurea Ciornuleasa Comuna Mitreni 75,20 Judeţul Cluj 2.324. Cariera Corabia Comuna Gilău, satul Someşul Rece 2,00 2.325. Peştera Vârfuraşu Comuna Mărgău 1,00 2.326. Fânaţele Suatu (I şi II) Comuna Suatu 9,20 2.327. Fânaţele Clujului – Municipiul Cluj-Napoca 1,50 Copârşaie 2.328. Fânaţele Clujului – Municipiul Cluj-Napoca 1,00 Valea lui Craiu 2.329. Valea Morilor Comuna Feleacu 1,00 2.330. Pârâul Dumbrava Comuna Ciurila 0,50 2.331. Cheile Turzii Comuna Mihai Viteazu 104,00 2.332. Lacul Ştiucilor Comuna Fizeşu Gherlii 26,00 2.333. Valea Legiilor Comuna Geaca 13,50 2.334. Stufărişurile de la Sic Comuna Sic 2,00 2.335. Făgetul Clujului Municipiul Cluj-Napoca 10,00 2.336. Peştera Mare (de pe Valea Comuna Mărgău (2,00) Firei) PN – F 2.337. Peştera din Piatra Comuna Mărgău (2,00) Ponorului PN – F 2.338. Gipsurile de la Leghia Comuna Aghireşu 1,00 2.339. Locul fosilifer Coruş Comuna Baciu 2,00 2.340. Molhaşul Mare de la Izbuc Comuna Beliş 8,00 2.341. Cheile Baciului Comuna Baciu 3,00 2.342. Cheile Turenilor Comuna Tureni 25,00 2.343. Sărăturile şi Ocna Veche Municipiul Turda 10,00 2.344. Parcul Munţii Apuseni Comuna Beliş (6.200,00) PN – F Judeţul Constanţa 2.345. Vama Veche – 2 Mai Comuna Limanu, (Acvatoriul litoral marin) satul Vama Veche 5.000,00 2.346. Grindul Chituc DD – A Comuna Corbu (2.300,00) 2.347. Grindul Lupilor DD – A Comuna Mihai Viteazu (2.075,00) 2.348. Corbu – Nuntaşi – Histria Comunele Istria şi Corbu (1.610,00) DD – A 2.349. Cetatea Histria DD – A Comuna Istria (350,00) 2.350. Pereţii calcaroşi de la Comuna Deleni 4,80 Petroşani 2.351. Locul fosilifer Aliman Comuna Aliman 15,00 2.352. Reciful neojurasic de la Comuna Topalu 8,00 Topalu 2.353. Locul fosilifer Credinţa Comuna Cobadin 6,00 2.354. Locul fosilifer Cernavodă Oraşul Cernavodă 3,00 2.355. Locul fosilifer Seimenii Comuna Seimeni 0,50 Mari 2.356. Peştera La Adam Comuna Târguşor 5,00 2.357. Peştera Gura Dobrogei Comuna Târguşor 5,00 2.358. Peştera Limanu Comuna Limanu 1,00 2.359. Valu lui Traian Comuna Valu lui Traian 5,00 2.360. Pădurea Hagieni Comuna Albeşti 392,90 2.361. Pădurea Dumbrăveni Comuna Dumbrăveni 345,70 2.362. Recifii jurasici Cheia Comuna Târguşor 170,00 2.363. Pădurea Canaraua Fetii Comuna Băneasa 168,30 2.364. Fântâniţa – Murfatlar Oraşul Basarabi 66,40 2.365. Pădurea Esechioi Comuna Ostrov 26,00 2.366. Dunele marine de la Agigea Municipiul Constanţa 25,00 2.367. Dealul Alah Bair Comuna Crucea 10,00 2.368. Lacul Agigea Municipiul Constanţa, comuna Agigea 86,80 2.369. Canaralele din Portul Oraşul Hârşova 5,30 Hârşova 2.370. Locul fosilifer Movila Municipiul Mangalia 4,00 Banului 2.371. Obanul Mare şi Peştera Municipiul Mangalia 12,00 Movile Judeţul Covasna 2.372. Mestecănişul de la Reci Comuna Reci 48,20 Judeţul Dâmboviţa 2.373. Peştera Cocora (inclusiv Comuna Moroeni (307,00) Cheile Urşilor) 2.374. Cheile Tătarului Comuna Moroeni (144,30) 2.375. Valea Horoabei Comuna Moroeni (5,70) 2.376. Orzea – Zănoaga Comuna Moroeni (841,20) 2.377. Zănoaga – Lucăcilă Comuna Moroeni 259,40 2.378. Rezervaţia Plaiul Domnesc Comuna Moroeni 0,50 2.379. Peştera Răteiului Comuna Moroeni 1,50 2.380. Turbăria Lăptici Comuna Moroeni 14,90 2.381. Poiana Crucii Comuna Moroeni 0,50 2.382. Rezervaţia Plaiul Hoţilor Comuna Moroeni 0,50 2.383. Izvorul de la Corbii Comuna Corbii Mari 5,00 Ciungi Judeţul Dolj 2.384. Poiana Bujorului din Comuna Pleniţa 50,00 pădurea Pleniţa 2.385. Valea Rea – Radovan Oraşul Segarcea şi comuna Radovan 20,00 2.386. Dunele Dăbuleni Comuna Dăbuleni („La Cetate”) 8,00 2.387. Pajiştea halofilă Gighera Comuna Gighera 4,00 2.388. Pajiştea Cetate (din Comuna Cetate 6,00 Lunca Dunării) 2.389. Pajiştea Gogoşu – Ştefănel Comuna Gogoşu 10,00 2.390. Locul fosilifer Bucovăţ Comuna Bucovăţ 4,00 2.391. Locul fosilifer Drănic Comuna Drănic 6,00 2.392. Ciuperceni – Desa Comuna Ciupercenii Noi 200,00 2.393. Lacul Adunaţii de Geormana Comuna Bratovoeşti 102,00 2.394. Complexul lacustru Municipiul Craiova, Preajba-Făcăi localitatea Făcăi şi comuna Malu Mare, satul Preajba 28,00 2.395. Balta Cilieni – Băileşti Oraşul Băileşti 47,00 2.396. Lacul Ionele Comuna Desa 3,20 2.397. Balta Neagră Comuna Desa 1,20 2.398. Balta Lată Comuna Ciupercenii Noi 28,00 2.399. Râurile Desnăţui şi Comuna Teslui, Terpeziţa amonte de satul Fântânele 80,00 km Fântânele 2.400. Râul Bălaşan amonte de Comuna Teslui, Băileşti satul Fântânele 36,00 km 2.401. Lacul Caraula Comuna Caraula 28,00 Judeţul Galaţi 2.402. Dunele de nisip de la Hanu Comuna Fundeni, satul Hanu Conachi Conachi 199,30 2.403. Pădurea Gârboavele Municipiul Galaţi 230,00 2.404. Pădurea Breana-Roşcani Comuna Băneasa 78,30 2.405. Locul fosilifer Municipiul Galaţi 1,00 Tirighina-Barboşi 2.406. Locul fosilifer Rateş Municipiul Tecuci 1,50 2.407. Pădurea Fundeanu Comuna Drăguşeni 53,20 2.408. Pădurea Talasmani Oraşul Bereşti 20,00 2.409. Pădurea Buciumeni Comunele Buciumeni şi Brăhăşeşti 71,20 2.410. Ostrovul Prut Municipiul Galaţi 62,00 2.411. Balta Potcoava Comuna Braniştea 49,00 2.412. Balta Talabasca Comuna Tudor Vladimirescu 139,00 2.413. Locul fosilifer Bereşti Oraşul Bereşti 49,00 2.414. Lunca joasă a Prutului Comuna Cavadineşti 81,00 2.415. Lacul Pochina Comuna Suceveni 74,80 2.416. Lacul Vlăscuţa Comuna Măstăcani 41,80 2.417. Pădurea Pogăneşti Comuna Băneasa 33,50 Judeţul Giurgiu 2.418. Pădurea Oloaga-Grădinari Comuna Comana 248,00 2.419. Pădurea Padina Tătarului Comuna Comana 230,00 2.420. Pădurea Manafu Oraşul Ghimpaţi 28,00 2.421. Rezervaţia Teşila Comuna Schitu, satul Vlaşin 52,50 Judeţul Gorj 2.422. Piatra Cloşanilor Comuna Padeş, satul Cloşani (1.730,00) (inclusiv peşterile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei) PN – B 2.423. Ciucevele Cernei PN – B Comuna Padeş, satul Cerna-Sat (1.166,00) 2.424. Peştera Muierii Comuna Baia de Fier 19,00 2.425. Peştera Martel PN – B Comuna Padeş (2,00) 2.426. Cheile Corcoaiei PN – B Comuna Padeş, satul Cerna-Sat (34,00) 2.427. Sfinxul Lainicilor Oraşul Bumbeşti-Jiu 1,00 2.428. Piatra Buha Comuna Săcelu 1,00 2.429. Piatra Andreaua Comuna Tismana, satul Sohodol 1,00 2.430. Piatra Biserica Dracilor Comuna Săcelu, satul Blahniţa de Sus 1,00 2.431. Izvoarele Izvernei Comuna Tismana 500,00 2.432. Izbucul Jaleşului Comuna Runcu 20,00 2.433. Peştera Gura Plaiului Comuna Tismana 10,00 2.434. Peştera Lazului Comuna Padeş 2,00 2.435. Peştera Iedului Comuna Baia de Fier 1,00 2.436. Cotul cu Aluni Comuna Tismana 25,00 2.437. Rezervaţia botanică Comuna Tismana 12,00 Cioclovina 2.438. Pădurea Tismana-Pocruia Comuna Tismana 51,60 2.439. Pădurea Gorganu Comuna Padeş, satul Motru Sec 21,30 2.440. Pădurea Polovragi Comuna Polovragi 10,00 2.441. Formaţiunile eocene de la Comuna Săcelu 1,00 Săcelu 2.442. Cheile Sohodolului Comuna Runcu 350,00 2.443. Muntele Oslea Comunele Padeş şi Tismana 280,00 2.444. Cheile Olteţului şi Comuna Polovragi 150,00 Peştera Polovragi 2.445. Cornetul Pocruiei Comuna Tismana 70,00 2.446. Piatra Boroştenilor Comuna Peştişani 28,00 2.447. Locul fosilifer Groşera Comuna Aninoasa 1,00 2.448. Locul fosilifer Gârbovu Comuna Turceni 1,00 2.449. Locul fosilifer Buzeşti Comuna Crasna 1,00 2.450. Locul fosilifer Săuleşti Comuna Săuleşti 1,00 2.451. Locul fosilifer Valea Comuna Vladimir 1,00 Desului 2.452. Valea Sodomului Comuna Săcelu 1,00 2.453. Valea Ibanului Comuna Scoarţa, satul Bobu 1,00 2.454. Pădurea Barcului Oraşul Novaci 25,00 2.455. Stâncile Rafaila Oraşul Bumbeşti-Jiu 1,00 2.456. Izvoarele minerale Săcelu Comuna Săcelu 1,00 2.457. Dealul Gornăcelu Comuna Schela, satul Gornăcel 1,00 Judeţul Harghita 2.458. Muntele de sare Praid Comuna Praid 60,00 2.459. Rezervaţia geologică de la Comuna Sâncrăieni 10,00 Sâncrăieni 2.460. Lacul Rat Comuna Mugeni 10,00 2.461. Dealul Melcului (Firtuş) Comuna Corund 8,00 2.462. Vulcanii Noroioşi de la Oraşul Cristuru Secuiesc 1,00 Filiaş 2.463. Peştera Şugău Comuna Suseni 17,00 2.464. Avenul Licaş PN – I Oraşul Gheorgheni, localitatea Lacul Roşu (5,00) 2.465. Tinovul Luci Comuna Sâncrăieni 273,00 2.466. Mlaştina După Luncă Comuna Voşlăbeni 40,00 2.467. Tinovul de la Plăieşii de Comuna Plăieşii de Jos 15,00 Jos 2.468. Poiana narciselor de la Oraşul Vlăhiţa 20,00 Vlăhiţa 2.469. Piemontul Nyeres Comuna Joseni 20,00 2.470. Pietrele Roşii Comuna Tulgheş 10,00 2.471. Mlaştina cea Mare Comuna Remetea 4,00 2.472. Mlaştina Valea de Mijloc Comuna Tuşnad, satul Tuşnadu Nou 4,00 2.473. Mlaştina Beneş Comuna Tuşnad, satul Vrabia 4,00 2.474. Pârâul Dobreanului Comuna Bilbor 4,00 2.475. Mlaştina Budos – Sântimbru Comuna Sâncrăieni 3,00 2.476. Mlaştina Nadas Comuna Tuşnad, satul Tuşnadul Nou 4,00 2.477. Mlaştina Dumbrava Harghitei Comuna Lueta 2,00 2.478. Mlaştina Borsaros – Comuna Sâncrăieni 1,00 Sâncrăieni 2.479. Scaunul Rotund Oraşul Borsec 40,00 2.480. Rezervaţia Lacul Iezer din Oraşul Topliţa (322,00) Călimani PN – K 2.481. Rezervaţia botanică Borsec Oraşul Borsec 2,00 2.482. Cheile Bicazului şi Lacul Oraşul Gheorgheni (2.128,00) Roşu PN – I 2.483. Masivul Hăşmaşul Mare, Comuna Sândominic (800,00) Piatra Singuratică – Hăşmaşul Negru PN – I 2.484. Piatra Şoimilor Oraşul Băile Tuşnad 1,00 2.485. Cheile Vârghişului şi Comuna Mereşti 800,00 peşterile din chei 2.486. Lacul Sfânta Ana Comuna Sânmartin, satul Lăzăreşti 240,00 2.487. Tinovul Mohoş Comuna Sânmartin, satul Lăzăreşti 240,00 2.488. Dealul Firtuş Comuna Corund 40,00 2.489. Popasul păsărilor de la Comuna Mărtiniş 10,00 Sânpaul 2.490. Mlaştina Nyirkert Comuna Tuşnad 4,00 2.491. Cascada de apă termală Oraşul Topliţa 0,50 2.492. Mlaştina Csemo-Vrabia Comuna Tuşnad 5,00 2.493. Lacul Dracului Comuna Cârţa 20,00 Judeţul Hunedoara 2.494. Rezervaţia ştiinţifică Comuna Râu de Mori (1.629,40) Gemenele PN – C 2.495. Peştera cu Corali PN – C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (0,50) 2.496. Peştera Zeicului PN – C Oraşul Uricani, satul Câmpu lui Neag (1,00) 2.497. Complexul carstic Comuna Boşorod (1,50) Ponorici – Cioclovina PN – N 2.498. Piatra Crinului Municipiul Petroşani 0,50 2.499. Peştera Şura Mare Comuna Pui 5,00 2.500. Peştera Tecuri Comuna Baru, satul Baru Mare 2,00 2.501. Locul fosilifer Lăpugiu Comuna Lăpugiu de Jos 5,00 de Sus 2.502. Locul fosilifer cu Comuna Sântămăria-Orlea, dinozauri de la Sânpetru satul Sânpetru 5,00 2.503. Peştera Cizmei Comuna Bulzeştii de Sus 1,00 2.504. Dealul Colţ şi Dealul Municipiul Deva 78,40 Zănoaga 2.505. Fânaţele Pui Comuna Pui 13,00 2.506. Fânaţele cu narcise Comuna Sălaşu de Sus 20,00 Nucşoara 2.507. Mlaştina Peşteana Comuna Densuş, satul Peşteana 2,00 2.508. Calcarele de la Faţa Fetii Comuna Râu de Mori 3,00 2.509. Vârful Poieni Comuna Sălaşu de Sus, satul Ohaba de sub Piatră 0,80 2.510. Măgurile Săcărâmbului Comuna Certeju de Sus, satul Săcărâmb 13,00 2.511. Pădurea Chizid Municipiul Hunedoara 50,00 2.512. Pădurea Bejan Municipiul Deva 70,00 2.513. Locul fosilifer Ohaba – Comuna Pui, Ponor satele Ohaba şi Ponor 10,00 2.514. Muntele Vulcan Comuna Buceş 5,00 2.515. Podul natural de la Grohot Comuna Bulzeştii de Sus, satul Grohot 1,00 2.516. Pădurea Slivuţ Oraşul Haţeg 40,00 2.517. Calcarele din Dealul Măgura Comuna Băiţa, satul Crăciuneşti 120,00 2.518. Dealul Cetăţii Deva Municipiul Deva 30,00 2.519. Măgura Uroiului Oraşul Simeria 10,00 2.520. Tufurile calcaroase din Comuna Rapoltu Mare 12,50 Valea Bobâlna 2.521. Cheile Madei Comuna Balşa, satul Mada 10,00 2.522. Cheile Crivadiei Comuna Băniţa, satul Crivadia 10,00 2.523. Dealul şi Peştera Bolii Comuna Băniţa 10,00 2.524. Arboretumul Simeria Oraşul Simeria 70,00 2.525. Codrii seculari pe Valea Comuna Bătrâna 139,30 Dobrişoarei şi Prisloapei 2.526. Pădurea Pojoga Comuna Zam, satul Pojoga 20,00 2.527. Calcarele de la Godineşti Comuna Zam, satul Godineşti 6,00 2.528. Cheile Jieţului Oraşul Petrila 10,00 2.529. Cheile Ribicioarei şi Comuna Ribiţa 20,00 Uibăreştilor 2.530. Cheile Cernei Comuna Lunca Cernii de Jos 2,00 2.531. Cheile Taia Oraşul Petrila 2,00 2.532. Apele mezotermale Comuna Geoagiu 8,00 Geoagiu-Băi 2.533. Rezervaţia Boholţ Comuna Şoimuş, satul Boholţ 1,00 2.534. Calcarele de la Boiul de Comuna Gurasada 50,00 Sus 2.535. Paleofauna reptiliană Comuna Unirea, satul Tuştea 0,50 Ţuştea Judeţul Iaşi 2.536. Fâneţele seculare Valea Comuna Leţcani 46,36 lui David 2.537. Făgetul Secular Humosu Comuna Sireţel 73,30 2.538. Pădurea Uricani Comuna Miroslava, satul Uricani 68,00 2.539. Pădurea Roşcani Comuna Trifeşti 34,60 2.540. Pădurea Cătălina – Cotnari Comuna Cotnari 7,60 2.541. Locul fosilifer Dealul Comuna Bârnova 5,80 Repedea 2.542. Bohotin – Pietrosu Comuna Răducăneni, satul Bohotin 0,91 2.543. Poiana cu Schit Comuna Grajduri 9,50 2.544. Poieni – Cărbunăriei Comuna Schitu Duca 9,20 2.545. Pădurea Frumuşica Comuna Mădârjac 97,30 2.546. Pădurea Tătăruşi Comuna Tătăruşi 49,90 2.547. Pietrosu Comuna Dobrovăţ 83,00 2.548. Pădurea Icuşeni Comuna Victoria 11,60 2.549. Lunca Mirceşti Comuna Mirceşti 26,30 (Vasile Alecsandri) 2.550. Punctul fosilifer Băiceni Comuna Cucuteni, satul Băiceni 3,23 2.551. Sărăturile din Valea Ilenei Comuna Dumeşti 5,90 2.552. Pruteţul Bălălău Comuna Probota 24,89 2.553. Balta Teiva Vişina Comuna Popricani 6,90 2.554. Cotul Bran pe Râul Prut Comuna Golăieşti, satul Bran 10,00 2.555. Cotul Sălăgeni Comuna Grozeşti 5,81 2.556. Râul Prut Comunele Bivolari, Trifeşti, Golăieşti, Probota, Ţuţora, Prisăcani, Gorban 4.316,00 2.557. Acumularea Chiriţa Comuna Holboca 78,00 2.558. Acumularea Pârcovaci Oraşul Hârlău 50,00 2.559. Pădurea Dancu-Iaşi Comuna Holboca 10,80 Judeţul Ilfov 2.560. Lacul Snagov Comuna Snagov 100,00 2.561. Pădurea Snagov Comuna Snagov 10,00 Judeţul Maramureş 2.562. Izvorul Bătrâna PN – G Comuna Moisei (0,50) 2.563. Pietrosul Mare PN – G Oraşul Borşa (3.300,00) 2.564. Lacul Albastru Oraşul Baia Sprie 0,50 2.565. Rezervaţia fosiliferă Oraşul Baia Sprie, Chiuzbaia localitatea Chiuzbaia 50,00 2.566. Peştera Vălenii Şomcuţei Comuna Şomcuţa Mare 5,00 2.567. Peştera cu Oase Comuna Băiuţ 0,50 2.568. Lacul Morărenilor Comuna Ocna Şugatag, satul Breb 20,00 2.569. Stâncăriile Sâlhoi – Oraşul Borşa 5,00 Zâmbroslavele 2.570. Mlaştina Poiana Brazilor Comuna Săpânţa 3,00 2.571. Mlaştinile Vlăschinescu Municipiul Baia Mare 3,00 2.572. Tăul lui Dumitru Municipiul Baia Mare, satul Firiza 3,00 2.573. Pădurea Ronişoara Comuna Rona de Sus 62,00 2.574. Pădurea Crăiasa Comuna Ocna Şugatag 44,00 2.575. Pădurea Bavna Comuna Satulung, satul Fersig şi comuna Mireşu Mare 26,00 2.576. Pădurea de larice Coştui Comuna Rona de Sus 0,70 2.577. Creastă Cocoşului Comuna Deseşti, satul Mara 50,00 2.578. Cheile Tătarului Comuna Deseşti, satul Mara 15,00 2.579. Cheile Babei Comuna Coroieni, satul Beba 15,00 2.580. Cornu Nedeii – Ciungii Oraşul Borşa 800,00 Bălăşinii 2.581. Arboretul de castan Municipiul Baia Mare 500,00 comestibil de la Baia Mare 2.582. Peştera şi izbucul Izvorul Comuna Săcel 100,00 Albastru al Izei 2.583. Cheile Lăpuşului (între Oraşul Târgu Lăpuş 25,00 km Groapele şi Împreunături) 2.584. Pădurea cu pini Comja Oraşul Seini 0,50 2.585. Arcer – Ţibleş Bran Comuna Suciu de Sus satul Groşii Ţibleşului 150,00 2.586. Vârful Fărcău – lacul Comuna Repedea 100,00 Vinderelu – Vârful Mihăilescu 2.587. Peştera Boiu Mare Comuna Boiu Mare 0,50 2.588. Poiana cu narcise Comuna Repedea 100,00 Tomnatec – Sehleanu 2.589. Piatra Rea Oraşul Borşa 50,00 2.590. Mlaştina Iezerul Mare Comuna Deseşti 5,00 2.591. Coloanele de la Limpedea Municipiul Baia Mare 3,00 2.592. Rozeta de piatră Ilba Comuna Cicârlău, satul Ilba 0,50 2.593. Dealul Solovan Municipiul Sighetu Marmaţiei 1,02 2.594. Mlaştina Tăul Negru Comuna Băiuţ, satul Strâmbu – Băiuţ 1,00 Judeţul Mehedinţi 2.595. Peştera Epuran Comuna Cireşu, satul Jupâneşti 1,00 2.596. Izvorul şi stâncăriile de Comuna Podeni 25,00 la Câmana 2.597. Gură Văii – Vârciorova Municipiul Drobeta-Turnu PN – D Severin, localitatea Gura Văii (305,00) 2.598. Valea Oglănicului Comuna Brezniţa-Ocol 150,00 2.599. Lunca Vânjului Oraşul Vânju Mare 14,00 2.600. Pădurea de liliac Ponoarele Comuna Ponoarele 20,00 2.601. Tufărişurile mediteraneene Comuna Isverna 10,00 de la Isverna 2.602. Vârful lui Stan PN – B Comuna Isverna (120,00) 2.603. Valea Ţesna PN – B Comuna Balta (160,00) 2.604. Pădurea Borovăţ Comuna Bălvăneşti 30,00 2.605. Pădurea Bunget Comuna Burila Mare 18,20 2.606. Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârşia-Cloşani 60,00 2.607. Dealul Duhovnei Comuna Iloviţa 50,00 2.608. Dealul Vărănic Comuna Brezniţa-Ocol 350,00 2.609. Cazanele Mari şi Cazanele Comuna Dubova (215,00) Mici PN – D 2.610. Locul fosilifer Şviniţa Comuna Şviniţa (95,00) PN – D 2.611. Locul fosilifer Bahna Comuna Iloviţa (10,00) PN – D 2.612. Pădurea Stârmina Comuna Hinova 100,30 2.613. Complexul carstic de la Comuna Ponoarele 100,00 Ponoarele 2.614. Pereţii calcaroşi de la Comuna Balta 60,00 Izvoarele Coşuştei 2.615. Cheile Coşuştei Comuna Balta 50,00 2.616. Cornetul Babelor şi Comuna Balta 40,00 Cerboanei 2.617. Cornetul Piatra Încălecată Comuna Isverna 12,00 2.618. Cheile Topolniţei şi Comuna Cireşu 60,00 Peştera Topolniţei 2.619. Cornetul Bălţii Comuna Balta 30,00 2.620. Cornetul Văii şi Valea Oraşul Baia de Aramă 40,00 Mănăstirii 2.621. Locul fosilifer Malovăţ Comuna Malovăţ 6,00 2.622. Cracul Găioara PN – D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Gura Văii (5,00) 2.623. Tufărişurile mediteraneene Cornetul Obârşia – Cloşani Comuna Obărşia-Cloşani 60,00 2.624. Cracul Crucii PN – D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Gura Văii (2,00) 2.625. Faţa Virului PN – D Municipiul Drobeta-Turnu Severin, localitatea Vârciorova (6,00) 2.626. Locul fosilifer Pietrele Comuna Husnicioara 1,00 Roşii Judeţul Mureş 2.627. Rezervaţia de bujori Zău Comuna Zău de Câmpie 3,10 de Câmpie 2.628. Pădurea Mociar Comuna Solovăstru 48,00 2.629. Pădurea Sabed Comuna Ceuaşu de Câmpie 59,00 2.630. Rezervaţia cu lalea pestriţă Vălenii de Mureş Comuna Brâncoveneşti 2,50 2.631. Lacul Fărăgău Comuna Fărăgău 35,00 2.632. Rezervaţia de stejar pufos Municipiul Sighişoara 11,90 2.633. Molidul de rezonanţă din pădurea Lăpuşna Comuna Gurghiu 77,80 2.634. Arboretul cu Chamaecyparis Comuna Sângiorgiu de Pădure 5,80 lawsoniana 2.635. Stejarii seculari de la Municipiul Sighişoara 70,00 Breite 2.636. Lacul Ursu şi arboretele Oraşul Sovata 79,00 de pe sărături 2.637. Poiana cu narcise Gurghiu Comuna Gurghiu 3,00 2.638. Defileul Deda – Topliţa Comunele Deda şi Stânceni 6.000,00 2.639. Defileul Mureşului Comunele Lunca Bradului şi Răstolniţa 7.733,00 2.640. Stejarii seculari de la Comuna Sângiorgiu de Mureş 0,10 Sângiorgiu de Mureş Judeţul Neamţ 2.641. Poliţa cu Crini PN – J Comuna Ceahlău (370,00) 2.642. Cascada Duruitoarea PN – J Comuna Ceahlău (1,00) 2.643. Cheile Bicazului PN – I Comuna Bicaz-Chei (11.600,00) 2.644. Stânca Şerbeşti Comuna Ştefan cel Mare 5,00 2.645. Rezervaţia forestieră Comuna Dobreni 37,00 Dobreni 2.646. Piatra Teiului Comuna Poiana Teiului 0,20 2.647. Peştera Toşorog Comuna Bicazul Ardelean 0,10 2.648. Peştera Munticelu Comuna Bicazul Ardelean 1,00 2.649. Dealul Vulpii-Botoaia Municipiul Piatra-Neamţ 2,00 (Ochiul de Stepă) 2.650. Pădurea Goşman Comuna Tarcău 175,00 2.651. Locul fosilifer Cozla Municipiul Piatra-Neamţ 10,00 2.652. Cheile Şugăului Comuna Bicaz-Chei 90,00 2.653. Locul fosilifer Cernegura Municipiul Piatra-Neamţ 198,20 2.654. Locul fosilifer Pietricica Municipiul Piatra-Neamţ 39,50 2.655. Locul fosilifer Agircia Municipiul Piatra-Neamţ 1,00 2.656. Codrii de Aramă Comuna Agapia 7,00 2.657. Codrii de Argint Comuna Agapia 2,00 2.658. Rezervaţia de Zimbri – Comuna Vânători-Neamţ 11.500,00 Neamţ 2.659. Rezervaţia forestieră Comuna Pângăraţi 2,00 Pângăraţi 2.660. Pârâul Borcuţa Comuna Borca 1,20 2.661. Lacul Izvorul Muntelui Oraşul Bicaz 150,00 2.662. Rezervaţia faunistică Comuna Tarcău 30,70 Brateş 2.663. Rezervaţia faunistică Comuna Borca 357,00 Borca Judeţul Olt 2.664. Pădurea Seaca Optăşani Comuna Spineni, satul Optăşani 135,00 2.665. Pădurea Braniştea Comunele Obârşia şi Catârilor Ştefan cel Mare 301,30 2.666. Pădurea Călugărească Comuna Radomireşti, satul Crăciunel 40,00 2.667. Casa Pădurii din Pădurea Comuna Ianca 1,50 Potelu 2.668. Rezervaţia de bujori a Comuna Stoicăneşti 54,90 Academiei 2.669. Rezervaţia de arborete de Comuna Poboru 121,00 gârniţă Judeţul Prahova 2.670. Muntele de Sare Slănic Oraşul Slănic 2,00 Prahova 2.671. Locul fosilifer Plaiul Oraşul Sinaia 6,00 Hoţilor 2.672. Abruptul Prahovean Bucegi Oraşele Buşteni şi Sinaia (3.478,00) PN – H 2.673. Munţii Colţii lui Barbeş Oraşul Sinaia (1.513,00) PN – H 2.674. Tigăile din Ciucaş Comuna Măneciu, satul Cheia 3,00 2.675. Arinişul de la Sinaia – Oraşul Sinaia 32,10 Cumpătul Judeţul Satu Mare 2.676. Pădurea Urziceni Comuna Urziceni 38,00 2.677. Dunele de nisip Foieni Comuna Foieni 10,00 2.678. Tinoavele din Munţii Oaş Comuna Cămârzana 1,00 2.679. Mlaştina Vermeş Comuna Sanislău 10,00 2.680. Cursul inferior al Râului Comuna Călineşti-Oaş 43,00 km Tur 2.681. Pădurea Runc Comuna Pomi, satul Borleşti 68,50 Judeţul Sălaj 2.682. Grădina Zmeilor Comuna Bălan, satul 3,00 Gâlgău Almaşului 2.683. Pietrele Moşu şi Baba Comuna Napradea, satul Someş Guruslău 0,20 2.684. Poiana cu narcise de la Comuna Hida, satul Racâş 1,50 Racâş – Hida 2.685. Calcarele de Rona Oraşul Jibou, localitatea Rona 0,50 2.686. Balta Cehei Oraşul Şimleu Silvaniei, localitatea Cehei 18,20 2.687. Lunca cu lalea pestriţă – Oraşul Cehu Silvaniei 10,00 Valea Sălajului 2.688. Rezervaţia peisagistică Comuna Băbeni, satul Cliţ 16,00 Stâna Cliţului 2.689. Gresiile de pe Stânca Comuna Hida 1,00 Dracului 2.690. Rezervaţia peisagistică Comuna Sâg, satul Tusa 15,00 Tusa – Barcău 2.691. Mlaştina de la Iaz Comuna Plopiş, satul Iaz 10,00 2.692. Pădurea „La Castani” Comuna Ileanda, satul Rogna 7,80 2.693. Stejărişul Panic Comuna Hereclean, satul Panic 2,20 2.694. Stejărişul de baltă Panic Comuna Hereclean, satul Panic 1,70 Judeţul Sibiu 2.695. Lacul fără fund Ocna Oraşul Ocna Sibiului 0,20 Sibiului 2.696. Calcarele eocene de la Comuna Turnu Roşu 60,00 Turnu Roşu – Porceşti 2.697. Calcarele cu hippuriţi de Oraşul Cisnădie, la Cisnădioara localitatea Cisnădioara 1,00 2.698. Dealul Zackel Municipiul Sibiu, comuna Slimnic 11,00 2.699. Suvara Saşilor Oraşul Tălmaciu 20,00 2.700. Canionul Mihăileni Comuna Mihăileni 16,00 2.701. Valea Bâlii Comuna Cârţişoara 180,00 2.702. Vulcanii Noroioşi Haşag Comuna Loamneş, satul Haşag 1,00 2.703. La Grumaji Comuna Jina 2,00 2.704. Pintenul din coasta Jinei Comuna Jina 2,00 2.705. Iezerele Cindrelului Comuna Gura Râului 609,60 2.706. Parcul Natural Dumbrava Municipiul Sibiu 993,00 Sibiului 2.707. Parcul Natural Cindrel Comuna Jina 9.873,00 2.708. Masa Jidovului Comuna Jina 2,00 2.709. Golul Alpin al Munţilor Comuna Arpaşu de Jos şi Făgăraş între oraşul Avrig 6.989,20 Podragu – Suru Judeţul Suceava 2.710. Doisprezece Apostoli PN-K Comuna Dorna Cândrenilor (200,00) 2.711. Rezervaţia Bila – Lala Comuna Cârlibaba (325,10) PN – G 2.712. Moara Dracului Municipiul Câmpulung 1,30 Moldovenesc 2.713. Piatra Ţibăului Comuna Cârlibaba 20,30 2.714. Piatra Buhei Municipiul Câmpulung Moldovenesc 2,00 2.715. Tinovul Poiana Stampei Comuna Poiana Stampei 681,80 2.716. Fânaţele montane Todirescu Municipiul Câmpulung Moldovenesc 44,30 2.717. Tinovul Şarul Dornei Comuna Şarul Dornei 36,00 2.718. Fânaţele seculare Ponoare Comuna Bosanci 24,50 2.719. Fânaţele seculare Frumoasa Comuna Moara 9,50 2.720. Tinovul Găină – Lucina Comuna Moldova-Suliţa 1,00 2.721. Pădurea (Quercetumul) Comuna Pătrăuţi 39,40 Crujana 2.722. Pietrele Doamnei Municipiul Câmpulung 253,00 Moldovenesc 2.723. Codrul Secular Slătioara Comuna Stulpicani, satul Slătioara 1.064,20 2.724. Codrul Secular Giumalău Comuna Pojorâta 309,50 2.725. Răchitişul Mare Comuna Moldova-Suliţa 116,40 2.726. Făgetul Dragomirna Comuna Mitocul Dragomirnei 134,80 2.727. Pădurea Zamostea – Luncă Comuna Zamostea 107,60 2.728. Cheile Zugrenilor Oraşul Vatra Dornei 150,10 2.729. Cheile Lucavei Comuna Moldova-Suliţa 24,30 2.730. Jnepenişul cu Pinus Oraşul Vatra Dornei (384,20) cembra – Călimani PN – K 2.731. Piatra Pinului şi Piatra Oraşul Gura Humorului 0,50 Şoimului 2.732. Clipa de calcare triasice Comuna Breaza 0,10 Pârâul Cailor 2.733. Stratele cu Aptychus de la Comuna Fundu Moldovei 1,00 Pojorâta 2.734. Fânaţele seculare de la Comuna Calafindeşti 17,30 Calafindeşti Judeţul Timiş 2.735. Pădurea Cenad Comuna Cenad 279,20 2.736. Lunca Pogănişului Comunele Tormac şi Sacoşu Turcesc 75,50 2.737. Movila Sisitak Comuna Sânpetru Mare 0,50 2.738. Arboretumul Bazoş Comuna Remetea Mare 60,00 2.739. Locul fosilifer Rădmăneşti Comuna Bara 4,00 2.740. Mlaştinile Satchinez Comuna Satchinez 236,00 2.741. Pădurea Bistra Comuna Ghiroda 19,90 2.742. Beba Veche Comuna Beba Veche, satul Pordeanu 2.187,00 2.743. Mlaştinile Murani Comuna Pişchia, satul Murani 200,00 2.744. Insula Mare Cenad Comuna Cenad 3,00 2.745. Insula Igriş Comuna Sânpetru Mare 3,00 2.746. Sărăturile Diniaş Comuna Peciu Nou 4,00 2.747. Pajiştea cu narcise Bateşti Oraşul Făget 20,00 2.748. Lacul Surduc Comuna Fârdea 362,00 Judeţul Tulcea 2.749. Sărăturile Murighiol DD – A Comuna Murighiol (87,00) 2.750. Roşca – Buhaiova DD – A Comuna Chilia Veche (9.625,00) 2.751. Pădurea Letea DD – A Comuna C.A. Rosetti (2.825,00) 2.752. Grindul şi Lacul Răducu Comuna C.A. Rosetti (2.500,00) DD – A 2.753. Lacul Nebunu DD – A Comuna Pardina (115,00) 2.754. Complexul Vătafu – Lunguleţ Oraşul Sulina (1.625,00) DD – A 2.755. Pădurea Caraorman DD – A Comuna Crişan (2.250,00) 2.756. Arinişul Erenciuc DD – A Comuna Sfântu Gheorghe (50,00) 2.757. Insula Popina DD – A Comuna Sarichioi (98,00) 2.758. Complexul Sacalin Zătoane Comuna Sfântu Gheorghe (21.410,00) DD – A 2.759. Complexul Periteasca – Comunele Jurilovca şi Leahova DD – A Murighiol (4.125,00) 2.760. Capul Doloşman DD – A Comuna Jurilovca (125,00) 2.761. Lacul Potcoava DD – A Comuna Sfântu Gheorghe (652,00) 2.762. Lacul Belciug DD – A Comuna Sfântu Gheorghe (110,00) 2.763. Lacul Rotundu DD – A Oraşul Isaccea (228,00) 2.764. Pădurea Valea Fagilor Comuna Luncaviţa (154,00) PN – P 2.765. Rezervaţia Naturală Dealul Oraşul Babadag 50,80 Bujorului 2.766. Rezervaţia de liliac Valea Oraşul Babadag 0,35 Oilor 2.767. Rezervaţia de liliac Comuna Ciucurova, Fântâna Mare satul Fântâna Mare 0,30 2.768. Vârful Secarul Comuna Ciucurova, satul Atmagea 34,50 2.769. Rezervaţia botanică Korum Oraşul Babadag 2,00 Tarla 2.770. Locul fosilifer Dealul Comuna Turcoaia 8,00 Bujoarele 2.771. Rezervaţia Geologică Comuna Valea Nucarilor, Agighiol satul Agighiol 9,70 2.772. Pădurea Niculiţel Comuna Niculiţel 11,00 Judeţul Vaslui 2.773. Locul fosilifer Măluşteni Comuna Măluşteni 10,00 2.774. Locul fosilifer Nisipăria Municipiul Vaslui 2,50 Hulubăţ 2.775. Movila lui Burcel Comuna Micleşti 12,00 2.776. Tanacu – Coasta Rupturile Comuna Tanacu 6,00 2.777. Pădurea Bădeana Comuna Tutova 126,70 2.778. Pădurea Hârboanca Comuna Ştefan cel Mare 43,10 2.779. Pădurea Bălteni Comuna Bălteni 22,00 2.780. Fâneaţa de la Glodeni Oraşul Negreşti, satul Glodeni 6,00 Judeţul Vâlcea 2.781. Piramidele din Valea Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stăncioiului comuna Goranu 12,00 2.782. Piramidele de la Slătioara Comunele Slătioara şi Stroeşti 10,50 2.783. Peştera Caprelor Oraşul Băile Olăneşti 0,50 2.784. Avenul Piciorul Boului Comuna Câineni 0,10 2.785. Peştera Liliecilor Comuna Costeşti 1,00 2.786. Peştera Munteanu – Murgoci Oraşul Olăneşti 1,00 2.787. Peştera Pagodelor Oraşul Olăneşti 0,30 2.788. Peştera Rac Oraşul Olăneşti 0,20 2.789. Peştera Valea Bistriţa Oraşul Olăneşti 0,25 2.790. Peştera cu Lac Oraşul Olăneşti 0,10 2.791. Peştera cu Perle Oraşul Olăneşti 0,50 2.792. Peştera Arnăuţilor Oraşul Olăneşti 0,40 2.793. Peştera Clopot Oraşul Olăneşti 0,10 2.794. Jnepenişul Stricatul Comuna Voineasa 15,00 2.795. Mlaştina Mosoroasa Oraşul Olăneşti 0,25 2.796. Pădurea Tisa Mare Comuna Lungeşti 50,00 2.797. Pădurea Silea Comuna Lungeşti, satul Fumureni 25,00 2.798. Pădurea Călineşti – Brezoi Oraşul Brezoi 200,00 2.799. Căldarea Gâlcescu Comuna Voineasa 200,00 2.800. Rezervaţia Miru-Bora Comuna Voineasa 25,00 2.801. Rezervaţia Ocnele Mari Oraşul Ocnele Mari 15,00 2.802. Rezervaţia Rădiţa – Mânzu Oraşul Olăneşti 10,00 2.803. Iezerul Latoriţa Comuna Malaia 10,00 2.804. Muntele Stogu Oraşul Olăneşti 10,00 2.805. Pădurea Latoriţa Comuna Malaia 7,10 2.806. Rezervaţia Sterpu – Dealul Comuna Voineasa 5,00 Negru 2.807. Rezervaţia Cristeşti Comuna Voineasa 3,00 2.808. Pădurea Valea Cheii Oraşul Olăneşti 1,50 2.809. Rezervaţia paleontologică Comuna Goleşti 10,00 Goleşti Judeţul Vrancea 2.810. Căldările Zăbalei – Zârna Comuna Năruja 350,00 Mică – Răoaza 2.811. Focul Viu de la Andreiaşu Comuna Andreiaşu de Jos 12,00 de Jos 2.812. Muntele Goru Comuna Năruja 388,10 2.813. Lacul Negru – Cheile Comuna Nistoreşti 20,00 Nărujei I 2.814. Pădurea Verdele – Cheile Comuna Nistoreşti 250,00 Nărujei II 2.815. Pădurea Cenaru Comuna Andreiaşu de Jos 383,20 2.816. Pădurea Lepşa – Zboina Comuna Tulnici, satul Lepşa 210,70 2.817. Pădurea Schitu – Dălhăuţi Comuna Cârligele 188,20 2.818. Cascada Mişina Comuna Nistoreşti 183,50 2.819. Groapa cu Pini Comuna Tulnici 11,10 2.820. Pădurea Reghiu – Scruntaru Comuna Reghiu 95,70 2.821. Râpa Roşie – Dealul Morii Comuna Tulnici 49,60 2.822. Strâmtura – Coza Comuna Tulnici 15,00 2.823. Rezervaţia Algheanu Comuna Vrâncioaia 10,00 2.824. Cascada Putnei Comuna Tulnici, satul Lepşa 10,00 2.825. Pârâul Bozu Comuna Valea Sării, satul Prisaca 5,00 2.826. Valea Tişiţei Comuna Tulnici 307,00 2.827. Lunca Siretului Municipiul Focşani 388,40 _______________________________________________________________________________ II. GRUPAREA GEOGRAFICĂ ŞI LOCALIZAREA TERITORIALĂ A ZONELOR NATURALE PROTEJATE, DE INTERES NAŢIONAL 1.0. Carpaţii şi Subcarpaţii Orientali 1.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ G Rodna Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava H Bucegi Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Prahova I Cheile Bicazului – Hăşmaş Neamţ, Harghita J Ceahlău Neamţ K Călimani Suceava, Mureş, Bistriţa-Năsăud ___________________________________________________________________________ 1.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău, Covasna, Braşov, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa ___________________________________________________________________________ 2.0. Carpaţii Meridionali şi Subcarpaţii Getici 2.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ B Domogled – Valea Cernei Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj C Retezat Hunedoara L Cozia Vâlcea M Piatra Craiului Argeş, Braşov N Grădiştea Muncelului – Cioclovina Hunedoara ___________________________________________________________________________ 2.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Alba, Argeş, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Sibiu, Timiş, Vâlcea ___________________________________________________________________________ 3.0. Munţii şi dealurile Banatului 3.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ D Porţile de Fier Caraş-Severin, Mehedinţi E Cheile Nerei – Beuşniţa Caraş-Severin O Semenic – Cheile Caraşului Caraş-Severin ___________________________________________________________________________ 3.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Caraş-Severin, Mehedinţi ___________________________________________________________________________ 4.0. Munţii Apuseni şi Dealurile Crişanei 4.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ F Munţii Apuseni Alba, Arad, Bihor, Cluj ___________________________________________________________________________ 4.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Sălaj ___________________________________________________________________________ 5.0. Dealurile Clujului 5.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 5.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Alba, Cluj, Mureş ___________________________________________________________________________ 6.0. Podişul Someşan 6.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 6.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Maramureş, Sălaj ___________________________________________________________________________ 7.0. Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei 7.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 7.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Botoşani, Iaşi, Suceava ___________________________________________________________________________ 8.0. Podişul Bârladului 8.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 8.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Iaşi, Galaţi, Neamţ, Vaslui ___________________________________________________________________________ 9.0. Podişul Dobrogei 9.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ P Munţii Măcinului Tulcea ___________________________________________________________________________ 9.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Constanţa, Tulcea ___________________________________________________________________________ 10.0. Câmpia Careilor 10.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 10.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Bihor, Satu Mare ___________________________________________________________________________ 11.0. Câmpia Mureşului şi Timişului 11.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 11.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Arad, Timiş ___________________________________________________________________________ 12.0. Câmpia Vlăsiei 12.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale – nu cuprind 12.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov ___________________________________________________________________________ 13.0. Lunca Dunării 13.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ R Balta Mică a Brăilei Brăila ___________________________________________________________________________ 13.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii ___________________________________________________________________________ Judeţul ___________________________________________________________________________ Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman ___________________________________________________________________________ 14.0. Delta Dunării 14.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale ___________________________________________________________________________ Simbolul Denumirea Judeţul ___________________________________________________________________________ A Delta Dunării Constanţa, Tulcea ___________________________________________________________________________ NOTĂ: Gruparea geografică a zonelor naturale protejate cuprinsă în prezenta anexă se regăseşte în anexa nr. II. ANEXA 2 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA A III-A – ZONE PROTEJATE ZONE NATURALE Figura 1, reprezentând Planul de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a – Zone protejate, zone naturale, se găseşte la pagina 22 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 12 aprilie 2000. ANEXA 3 I. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAŢIONAL (MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAŢIONALĂ EXCEPŢIONALĂ) 1. Monumente şi ansambluri de arhitectură a) Cetăţi ____________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul ____________________________________________________________________________ a)1. Cetatea Alba Carolina Municipiul Alba Iulia Alba a)2. Cetatea Câlnic Comuna Câlnic, satul Câlnic Alba a)3. Cetatea Greavilor Comuna Gârbova, satul Gârbova Alba a)4. Cetatea Aradului Municipiul Arad Arad a)5. Cetatea Şoimoş Oraşul Lipova Arad a)6. Cetatea Poenari Comuna Arefu, satul Capăţânenii Ungureni Argeş a)7. Cetatea Oratia Comuna Dâmbovicioara, satul Podul Dâmboviţei Argeş a)8. Cetatea Biharia Comuna Biharia, satul Biharia Bihor a)9. Donjonul Cheresig Comuna Girişu de Criş, satul Cheresig Bihor a)10. Cetatea Oradea Municipiul Oradea Bihor a)11. Cetatea Bran Comuna Bran, satul Bran Braşov a)12. Cetatea Făgăraş Municipiul Făgăraş Braşov a)13. Cetatea Râşnov Oraşul Râşnov Braşov a)14. Cetatea Rupea Oraşul Rupea Braşov a)15. Cetatea Feldioara Comuna Feldioara, satul Feldioara Braşov a)16. Cetatea lui Negru Vodă Comuna Lisa, satul Breaza Braşov a)17. Cetatea Dăbâca Comuna Dăbâca, satul Dăbâca Cluj a)18. Cetatea Bologa Comuna Poieni, satul Bologa Cluj a)19. Cetatea Balvanyos Comuna Turia, satul Turia Covasna a)20. Fortificaţii oraş Târgovişte Municipiul Târgovişte Dâmboviţa a)21. Cetatea Giurgiu Municipiul Giurgiu Giurgiu a)22. Turnul Crivadia Comuna Băniţa, satul Crivadia Hunedoara a)23. Cetatea Deva Municipiul Deva Hunedoara a)24. Cetatea Mălăieşti Comuna Sălaşu de Sus, satul Mălăieşti Hunedoara a)25. Cetatea Colţi Comuna Râu de Mori, satul Suseni Hunedoara a)26. Cetatea Chioarului Comuna Remetea Chioarului, satul Berchez Maramureş a)27. Cetatea Severinului Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi a)28. Cetatea Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş Mureş a)29. Cetatea Saschiz Comuna Saschiz, satul Saschiz Mureş a)30. Cetatea Neamţului Oraşul Târgu-Neamţ Neamţ a)31. Cetatea Turnu Roşu Oraşul Tălmaciu, satul Boiţa Sibiu a)32. Cetatea Slimnicului Comuna Slimnic, satul Slimnic Sibiu a)33. Cetatea de scaun a Sucevei Municipiul Suceava Suceava a)34. Cetatea Turnu Municipiul Turnu Măgurele Teleorman a)35. Cetatea Enisala Comuna Sarichioi, satul Enisala Tulcea ____________________________________________________________________________ b) Ansambluri curţi domneşti ruinate ____________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială ____________________________________________________________________________ b)1. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Curtea de Argeş Argeş b)2. Ruinele curţii domneşti cu Municipiul Târgovişte Dâmboviţa Turnul Chindiei şi incinta fortificată b)3. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Iaşi Iaşi b)4. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Suceava Suceava b)5. Ruinele curţii domneşti Municipiul Bucureşti Curtea Veche ____________________________________________________________________________ c) Biserici fortificate-cetăţi _____________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _____________________________________________________________________________ c)1. Cetatea sătească cu biserică Comuna Hărman, satul Hărman Braşov c)2. Cetatea sătească cu biserică Comuna Prejmer, satul Prejmer Braşov c)3. Cetatea sătească cu biserică Comuna Homorod, satul Homorod Braşov c)4. Cetatea sătească cu biserica Comuna Sânpetru, satul Sânpetru Braşov evanghelică c)5. Cetatea sătească cu biserica Comuna Buneşti, satul Viscri Braşov evanghelică c)6. Cetatea sătească cu biserica Comuna Caţa, satul Drăuşeni Braşov evanghelică fortificată c)7. Cetatea sătească cu biserica Comuna Caţa, satul Caţa Braşov evanghelică c)8. Cetatea sătească cu biserica Comuna Dârjiu, satul Dârjiu Harghita unitariană c)9. Cetatea sătească cu biserică Comuna Vânători, satul Archita Mureş c)10. Cetatea sătească cu biserica Comuna Aţel, satul Aţel Sibiu evanghelică c)11. Biserica evanghelică cu cetatea Comuna Biertan, satul Biertan Sibiu c)12. Biserica cu incintă Comuna Biertan, satul Richiş Sibiu c)13. Cetatea sătească cu biserică Oraşul Cisnădie Sibiu c)14. Cetatea sătească cu biserică Comuna Merghindeal, satul Dealu Frumos Sibiu c)15. Biserica evanghelică cu Comuna Laslea, satul Mălâncrav Sibiu fortificaţii c)16. Cetatea sătească cu biserică Comuna Moşna, satul Moşna Sibiu c)17. Cetatea sătească cu biserică Comuna Valea Viilor, satul Valea Viilor Sibiu c)18. Cetatea sătească cu biserica Comuna Bazna, satul Bazna Sibiu evanghelică fortificată c)19. Cetatea sătească cu biserica Comuna Brateiu, satul Buzd Sibiu evanghelică c)20. Cetatea sătească cu biserica Comuna Dârlos, satul Curciu Sibiu evanghelică c)21. Cetatea sătească cu biserica Oraşul Mediaş, satul Ighişu Nou Sibiu evanghelică c)22. Cetatea sătească cu biserica Oraşul Dumbrăveni, evanghelică satul Saroş pe Târnave Sibiu _____________________________________________________________________________ d) Castele, conace, palate ______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială ______________________________________________________________________________ d)1. Castelul Bethlen-Haller Comuna Cetatea de Baltă, satul Cetatea de Baltă Alba d)2. Castelul Bethlen Comuna Şona, satul Sânmiclăuş Alba d)3. Castelul Macea Comuna Macea Arad d)4. Ansamblul fortificat al Comuna Bălileşti, satul Goleşti Argeş conacului Goleştilor d)5. Castelul Banffy Comuna Bonţida, satul Bonţida Cluj d)6. Castelul – Cetate Oraşul Gherla Cluj d)7. Castelul Kornis Comuna Mica, satul Mânăstirea Cluj d)8. Ansamblul Palatului Comuna Potlogi, satul Potlogi Dâmboviţa Brâncovenesc d)9. Conacul Coţofenilor Comuna Almăj, satul Coţofenii din Faţă Dolj d)10. Casa de piatră Udrişte Comuna Hotarele, satul Hereşti Giurgiu Năsturel d)11. Palatul Drugănescu Comuna Floreşti-Stoeneşti, satul Stoeneşti Giurgiu d)12. Castelul Lăzar Comuna Lăzarea, satul Lăzarea Harghita d)13. Castelul Corvinilor Municipiul Hunedoara Hunedoara d)14. Ruinele Curţii cneziale a Comuna Râu de Mori, Cândeştilor cu paraclisul satul Râu de Mori Hunedoara d)15. Palatul Cantacuzino-Paşcanu Oraşul Paşcani Iaşi d)16. Palatul Alexandru Ioan Cuza Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa Iaşi d)17. Ansamblul Biserica Adormirea Comuna Deleni, satul Deleni Iaşi Maicii Domnului, Conacul Cantacuzino-Deleanu, zidul de incintă d)18. Ansamblul Palatului Comuna Mogoşoaia, Ilfov Brâncovenesc şi biserica satul Mogoşoaia d)19. Castelul Bethlen Comuna Daneş, satul Criş Mureş d)20. Palatul Teleky Comuna Gorneşti, satul Gorneşti Mureş d)21. Ruinele palatului Comuna Filipeştii de Târg, postelnicului satul Filipeştii de Târg Prahova Constantin Cantacuzino d)22. Conacul Filipescu Comuna Filipeştii de Târg, satul Filipeştii de Târg Prahova d)23. Ansamblul Castelului Peleş Oraşul Sinaia Prahova d)24. Castelul Lonyai Comuna Medieşu Aurit, satul Medieşu Aurit Satu Mare d)25. Castelul Karoly Municipiul Carei Satu Mare d)26. Castelul Bathory, Oraşul Şimleu Silvaniei Sălaj d)27. Conacul Rosetti – Balş Comuna Codăeşti, satul Pribeşti Vaslui d)28. Conacul Rosetti – Solescu Comuna Soleşti, satul Soleşti Vaslui ______________________________________________________________________________ e) Cule _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ e)1. Cula Izvoranu Comuna Brabova, satul Brabova Dolj e)2. Cula Cernat Comuna Cernăteşti, satul Cernăteşti Dolj e)3. Cula Cornoiu Oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara Gorj e)4. Casa culă Cartianu Comuna Turcineşti, satul Cartiu Gorj e)5. Casa culă a Glogovenilor Comuna Glogova, satul Glogova Gorj e)6. Cula Cioabă Comuna Slivileşti, satul Şiacu Gorj e)7. Cula Crăsnaru Comuna Aninoasa, satul Groşerea Gorj e)8. Casa culă Cuţui Comuna Broşteni, satul Broşteni Mehedinţi e)9. Cula Tudor Vladimirescu Comuna Şimian, satul Cerneţi Mehedinţi e)10. Cula Duca Comuna Măldăreşti, satul Măldăreşti Vâlcea e)11. Cula Greceanu Comuna Măldăreşti, satul Măldăreşti Vâlcea _______________________________________________________________________________ f) Clădiri civile urbane _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ f)1. Palatul voievodal Municipiul Alba Iulia Alba f)2. Palatul baroc Municipiul Oradea Bihor f)3. Primăria Municipiul Oradea Bihor f)4. Ansamblul de clădiri Municipiul Oradea Bihor „Şirul canonicilor” f)5. Casa Ioan Zidarul Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud f)6. Casa Argintarului Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud f)7. Şirul Şugălete Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud f)8. Aşezămintele Sofian Municipiul Botoşani Botoşani f)9. Casa Sfatului Municipiul Braşov Braşov f)10. Casa Hirscher Municipiul Braşov Braşov f)11. Şcoala Românească din Schei Municipiul Braşov Braşov f)12. Hotel „Aro” Municipiul Braşov Braşov f)13. Teatrul vechi Oraşul Oraviţa Caraş-Severin f)14. Casa Matei Corvin Municipiul Cluj-Napoca Cluj f)15. Palatul Banffy Municipiul Cluj-Napoca Cluj f)16. Teatrul Naţional Municipiul Cluj-Napoca Cluj f)17. Palatul Toldalagyi – Korda Municipiul Cluj-Napoca Cluj f)18. Casa Bathory Municipiul Turda Cluj f)19. Hotel „Rex” Municipiul Constanţa-Mamaia Constanţa f)20. Casa Glogovenilor Municipiul Craiova Dolj f)21. Casa Băniei Municipiul Craiova Dolj f)22. Prefectura Municipiul Craiova Dolj f)23. Palatul Mihail Municipiul Craiova Dolj f)24. Palatul Administrativ Municipiul Galaţi Galaţi f)25. Palatul Justiţiei Municipiul Galaţi Galaţi f)26. Magna Curia Municipiul Deva Hunedoara f)27. Casa Dosoftei Municipiul Iaşi Iaşi f)28. Casa Başotă Municipiul Iaşi Iaşi f)29. Casa Balş Municipiul Iaşi Iaşi f)30. Palatul Rosetti – Roznoveanu Municipiul Iaşi Iaşi f)31. Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza Municipiul Iaşi Iaşi f)32. Teatrul Naţional Municipiul Iaşi Iaşi f)33. Palatul Culturii Municipiul Iaşi Iaşi f)34. Casa Vlad Dracul Municipiul Sighişoara Mureş f)35. Casa cu cerb Municipiul Sighişoara Mureş f)36. Teatrul Naţional Municipiul Caracal Olt f)37. Casa Hagi Prodan Municipiul Ploieşti Prahova f)38. Halele Centrale Municipiul Ploieşti Prahova f)39. Casa Nicolae Iorga Oraşul Vălenii de Munte Prahova f)40. Turnul Sfatului Municipiul Sibiu Sibiu f)41. Casa Thomas Altenberger, Municipiul Sibiu Sibiu Casa Johann Lula formând Ansamblul vechii primării f)42. Palatul Brukenthal Municipiul Sibiu Sibiu f)43. Hanul Domnesc Municipiul Suceava Suceava f)44. Hanul Manuc Municipiul Bucureşti f)45. Casa Melik Municipiul Bucureşti f)46. Palatul Ghica-Tei Municipiul Bucureşti f)47. Casa Şuţu Municipiul Bucureşti f)48. Palatul Ştirbei Municipiul Bucureşti f)49. Ateneul Român Municipiul Bucureşti f)50. „Bufetul” – Arhitect Mincu Municipiul Bucureşti f)51. Şcoala Centrală de Fete Municipiul Bucureşti f)52. Palatul Justiţiei Municipiul Bucureşti f)53. Blocul „Aro” Municipiul Bucureşti f)54. Ansamblul Palatului Cotroceni Municipiul Bucureşti f)55. Hotel „Bulevard” Municipiul Bucureşti f)56. Casa Vernescu Municipiul Bucureşti f)57. Palatul C.E.C. Municipiul Bucureşti f)58. Palatul Poştelor Municipiul Bucureşti f)59. Palatul Cantacuzino Municipiul Bucureşti f)60. Casa Oprea Soare Municipiul Bucureşti f)61. Vila Minovici Municipiul Bucureşti f)62. Şcoala de Arhitectură Municipiul Bucureşti f)63. Muzeul Ţăranului Român Municipiul Bucureşti f)64. Primăria Capitalei Municipiul Bucureşti f)65. Facultatea de Drept Municipiul Bucureşti f)66. Ministerul Industriilor Municipiul Bucureşti f)67. Academia Militară Municipiul Bucureşti f)68. Palatul Consiliului de Miniştri Municipiul Bucureşti f)69. Casa din şos. Kiseleff nr. 49 Municipiul Bucureşti f)70. Parcul de locuinţe UCB Municipiul Bucureşti _______________________________________________________________________________ g) Ansambluri urbane _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ g)1. Ansamblul urban fortificat Municipiul Alba Iulia Alba g)2. Ansamblul urban fortificat Oraşul Sebeş Alba g)3. Centrul istoric Comuna Roşia Montană, satul Roşia Montană Alba g)4. Centrul istoric al oraşului Municipiul Câmpulung Argeş g)5. Centrul istoric al oraşului Municipiul Curtea de Argeş Argeş g)6. Ansamblul urban fortificat Municipiul Bistriţa Bistriţa-Năsăud g)7. Centrul istoric al oraşului Municipiul Botoşani Botoşani g)8. Ansamblul urban fortificat Municipiul Braşov Braşov g)9. Centrul istoric al oraşului Municipiul Brăila Brăila g)10. Ansamblul urban fortificat Municipiul Cluj-Napoca Cluj g)11. Centrul istoric Oraşul Gherla Cluj g)12. Centrul istoric Târgovişte Municipiul Târgovişte Dâmboviţa g)13. Ansamblul monumental creat Municipiul Târgu Jiu Gorj de Constantin Brâncuşi g)14. Ansamblul urban fortificat Municipiul Sighişoara Mureş g)15. Centrul istoric al oraşului Municipiul Caracal Olt g)16. Ansamblul urban fortificat Municipiul Sibiu Sibiu g)17. Ansamblul urban fortificat Municipiul Mediaş Sibiu g)18. Centrul istoric al oraşului Municipiul Timişoara Timiş g)19. Centrul istoric Sulina Oraşul Sulina Tulcea g)20. Centrul istoric al oraşului Municipiul Bucureşti _______________________________________________________________________________ h) Biserici din lemn _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ h)1. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Berghin, satul Ghirbom Alba h)2. Biserica Sfânta Treime Comuna Vidra, satul Goieşti Alba h)3. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Ponor, satul Geogel Alba h)4. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Vadu Moţilor, satul Lăzeşti Alba h)5. Biserica de lemn veche Comuna Fărău, satul Şilea Alba Sfinţii Arhangheli h)6. Biserica de lemn Comuna Brazii, satul Buceava-Şoimuş Arad h)7. Biserica Pogorârea Sfântului Comuna Hălmagiu, satul Bodeşti Arad Duh h)8. Biserica Înălţarea Domnului Comuna Pleşcuţa, satul Budeşti Arad h)9. Biserica Înălţarea Domnului Comuna Coşeşti, satul Jupâneşti Argeş h)10. Biserica Vovidenia Comuna Mărgineni, satul Luncani Bacău h)11. Biserica de lemn a fostului Comuna Corbasca, satul Pogleţ Bacău schit Pogleţu h)12. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Pomezeu, satul Câmpani de Pomezeu Bihor h)13. Biserica Adormirea Maicii Comuna Sâmbăta, satul Copăceni Bihor Domnului h)14. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Ţeţchea, satul Hotar Bihor h)15. Biserica Sfântul Comuna Rieni, satul Rieni Bihor Teodor Tiron h)16. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Derna, satul Sacalasău Bihor h)17. Biserica Sfinţii Voievozi Comuna Băluşeni, satul Băluşeni Botoşani h)18. Biserica Adormirea Maicii Comuna Brăeşti, satul Brăeşti Botoşani Domnului h)19. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Bobâlna, satul Cremenea Cluj h)20. Biserica Pogorârea Sfântului Comuna Mănăstireni, satul Dretea Cluj Duh h)21. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Căpuşu Mare, satul Paniceni Cluj h)22. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Câţcău, satul Sălişca Cluj „din deal” h)23. Biserica de lemn Comuna Chinteni, satul Săliştea Veche Cluj h)24. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Sic, satul Sic Cluj h)25. Biserica Sfinţii Voievozi Comuna Bălăneşti, satul Bălăneşti Gorj h)26. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Bălăneşti, satul Glodeni Gorj h)27. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Leleşti, satul Leleşti Gorj h)28. Biserica „Intrarea în Comuna Cruşet, satul Slăvuţa Gorj Biserică” h)29. Biserica Sfântul Dumitru Comuna Schela, satul Schela Gorj h)30. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bilbor, satul Bilbor Harghita h)31. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Sândominic, satul Sândominic Harghita h)32. Biserica fostei Mânăstiri Oraşul Topliţa Harghita Sfântul Ilie din Săuceni h)33. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Mirosloveşti, satul Mirosloveşti Iaşi h)34. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Dumeşti, satul Păuşeşti Iaşi h)35. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bogdan Vodă, satul Bogdan Vodă Maramureş h)36. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Budeşti, satul Budeşti Maramureş h)37. Biserica Naşterea Maicii Comuna Călineşti, satul Călineşti Maramureş Domnului h)38. Biserica Naşterea Maicii Comuna Ieud, satul Ieud Maramureş Domnului h)39. Biserica Naşterea Maicii Comuna Ieud, satul Ieud Maramureş Domnului („din deal”) h)40. Biserica Sfânta Paraschiva Comuna Poienile Izei, satul Poienile Izei Maramureş h)41. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Şişeşti, satul Plopiş Maramureş h)42. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Şişeşti, satul Şurdeşti Maramureş h)43. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Remetea Chioarului, satul Remetea Chioarului Maramureş h)44. Biserica Sfinţii Arhangheli Oraşul Târgu Lăpuş, satul Rogoz Maramureş h)45. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Rozavlea, satul Rozavlea Maramureş h)46. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Ocna Şugatag, satul Sat-Şugatag Maramureş h)47. Biserica Adormirea Maicii Comuna Săcălăşeni, Domnului satul Săcălăşeni Maramureş h)48. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bârsana, satul Bârsana Maramureş h)49. Biserica Sfântul Dumitru Oraşul Baia de Aramă, satul Negoeşti Mehedinţi h)50. Biserica Tăierea Capului Comuna Broşteni, Sfântului Ioan Botezătorul satul Căpăţâneşti Mehedinţi h)51. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Balta, satul Costeşti Mehedinţi h)52. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Tâmna, satul Valea Ursului Mehedinţi h)53. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Lunca, satul Băiţa Mureş h)54. Biserica Sfântul Ioan Comuna Ceauşu de Câmpie, Botezătorul satul Porumbeni Mureş h)55. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Pănet, satul Pănet Mureş h)56. Biserica de lemn Sfântul Oraşul Reghin Mureş Nicolae h)57. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Sărmaşu, satul Sărmăşel Mureş h)58. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Găleşti, satul Troiţa Mureş h)59. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Acăţari, satul Văleni Mureş h)60. Biserica de lemn Sfânta Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ Troiţă a fostului schit Cozla – Draga h)61. Biserica Schimbarea la Faţă Municipiul Piatra-Neamţ, localitatea Văleni Neamţ h)62. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Fărcaşa, satul Fărcaşa Neamţ Paraschiva h)63. Biserica Adormirea Maicii Comuna Leleasca, satul Leleasca Olt Domnului h)64. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Socond, satul Soconzel Satu Mare h)65. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Hida, satul Baica Sălaj h)66. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Românaşi, satul Ciumărna Sălaj h)67. Biserica Pogorârea Sfântului Comuna Fildu de Jos, Duh satul Fildu de Sus Sălaj h)68. Biserica Naşterea Maicii Comuna Românaşi, satul Păuşa Sălaj Domnului h)69. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Românaşi, satul Poarta Sălajului Sălaj h)70. Biserica Sfânta Maria Comuna Letca, satul Letca Sălaj h)71. Biserica Adormirea Maicii Comuna Năpradea, satul Vădurele Sălaj Domnului h)72. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Broşteni, satul Broşteni Suceava h)73. Biserica Sfântul Spiridon Comuna Drăguşeni, satul Drăguşeni Suceava h)74. Biserica Intrarea în Comuna Putna, satul Putna Suceava Biserică după Tradiţie h)75. Biserica de lemn Sfântul Comuna Puieşti, satul Cetăţuia Vaslui Nicolae a fostului schit Strâmba h)76. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Lipovăţ, satul Lipovăţ Vaslui h)77. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Soleşti, satul Ştioborăni Vaslui h)78. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Vaideeni, satul Mariţa Vâlcea Paraschiva h)79. Biserica de lemn Adormirea Comuna Costeşti, satul Pietreni Vâlcea Maicii Domnului h)80. Biserica Cuvioasa Paraschiva Comuna Rugineşti, satul Rugineşti Vrancea h)81. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Valea Sării, Paraschiva satul Valea Sării Vrancea _______________________________________________________________________________ i) Muzee etnografice în aer liber _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ i)1. Muzeul Viticulturii şi Comuna Ştefăneşti, Pomiculturii satul Goleşti Argeş i)2. Muzeul Etnografic al Transilvaniei Municipiul Cluj-Napoca Cluj i)3. Muzeul Etnografic Curtişoara Oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara Gorj i)4. Muzeul Etnografic al Maramureşului Municipiul Sighetu Marmaţiei Maramureş i)5. Muzeul Civilizaţiei Populare Municipiul Sibiu Sibiu Tradiţionale i)6. Muzeul Etnografic Comuna Bujoreni, satul Bujoreni Vâlcea i)7. Muzeul Satului Municipiul Bucureşti _______________________________________________________________________________ j) Biserici rupestre _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ j)1. Schitul Negru Vodă Comuna Cetăţeni, satul Cetăţeni Argeş j)2. Schitul Corbii de Piatră Comuna Corbi, satul Jgheaburi Argeş j)3. Complexul de biserici şi Comuna Bozioru, satul Nucu Buzău chilii rupestre j)4. Ansamblul monastic rupestru: Oraşul Basarabi, satul Basarabi Constanţa biserici, încăperi, galerii j)5. Complexul rupestru Comuna Independenţa Constanţa j)6. Chilia lui Daniil Sihastrul Comuna Putna, satul Putna Suceava _______________________________________________________________________________ k) Biserici şi ansambluri mănăstireşti _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ k)1. Catedrala romano-catolică Municipiul Alba Iulia Alba Sfântul Mihail k)2. Catedrala Sfânta Treime Municipiul Blaj Alba k)3. Biserica fostei mănăstiri Comuna Stremţ, ortodoxe satul Geoagiu de Sus Alba k)4. Mănăstirea Râmeţ Comuna Râmeţ, satul Râmeţ Alba k)5. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Lupşa, satul Lupşa Alba k)6. Biserica Sfântul Nicolae Oraşul Zlatna Alba k)7. Biserica evanghelică Oraşul Sebeş Alba k)8. Mănastirea Hodoş Bodrog Comuna Pecica, satul Bodrogu Vechi Arad k)9. Biserica Adormirea Maicii Comuna Hălmagiu, Domnului satul Hălmagiu Arad k)10. Biserica Radna Oraşul Lipova, localitatea Radna Arad k)11. Biserica Sfântul Gheorghe Municipiul Piteşti Argeş k)12. Ansamblul Manăstirii Negru Municipiul Câmpulung Argeş Vodă k)13. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Curtea de Argeş Argeş (Domnească) k)14. Biserica Episcopală a Municipiul Curtea de Argeş Argeş Mănăstirii Argeşului k)15. Ansamblul fostei Mănăstiri Comuna Aninoasa, Aninoasa satul Aninoasa Argeş k)16. Fosta Mănăstire Tutana Comuna Băiculeşti, satul Tutana Argeş k)17. Fosta Mănăstire Valea Comuna Ţiţeşti, satul Valea Mănăstirii Argeş k)18. Biserica Hârteşti Comuna Ţiţeşti, satul Bucşeneşti-Lotaşi Argeş k)19. Biserica Adormirea Maicii Comuna Bălileşti, Domnului, cu ruinele curţii satul Băjeşti Argeş lui Mareş Băjescu k)20. Biserica fostului schit Comuna Brăduleţ, Brădet satul Brădet Argeş k)21. Biserica Mănăstirii Cotmeana Comuna Cotmeana, satul Cotmeana Argeş k)22. Biserica Precista Municipiul Bacău Bacău k)23. Biserica Adormirea Maicii Municipiul Oneşti, Domnului localitatea Borzeşti Bacău k)24. Catedrală romano-catolică Municipiul Oradea Bihor k)25. Biserica ortodoxă „cu Lună” Municipiul Oradea Bihor k)26. Biserica evanghelică Comuna Galaţii Bistriţei, satul Herina Bistriţa-Năsăud k)27. Biserica Sfântul Municipiul Botoşani Botoşani Nicolae – Popăuţi, cu turnul k)28. Biserica Întâmpinarea Municipiul Botoşani Botoşani Domnului şi Sfinţii Împăraţi (Ruset) k)29. Biserica Uspenia (Adormirea Municipiul Botoşani Botoşani Maicii Domnului), cu clopotniţa k)30. Biserica domnească Sfântul Municipiul Botoşani Botoşani Gheorghe, cu clopotniţa k)31. Biserica Sfântul Nicolae, Municipiul Dorohoi Botoşani cu clopotniţa k)32. Biserica Neagră Municipiul Braşov Braşov k)33. Biserica Sfântul Bartolomeu Municipiul Braşov Braşov k)34. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Braşov Braşov din Schei k)35. Biserica brâncovenească Municipiul Făgăraş Braşov Sfântul Nicolae k)36. Biserica ortodoxă Sfântul Oraşul Râşnov Braşov Nicolae k)37. Biserica mănăstirii Comuna Voila, brâncoveneşti satul Sâmbăta de Sus Braşov k)38. Biserica evanghelică Comuna Şercaia, satul Hălmeag Braşov k)39. Fosta Mănăstire Măxineni Comuna Măxineni, Brăila satul Măxineni k)40. Biserica Sfântul Arhanghel Municipiul Brăila Brăila Mihail k)41. Ansamblul fostei mănăstiri Municipiul Râmnicu Sărat Buzău k)42. Ansamblul fostei Mănăstiri Comuna Tisău, satul Haleş Buzău Bradu k)43. Biserica fostei Mănăstiri Comuna Plătăreşti, Plătăreşti satul Plătăreşti Călăraşi k)44. Biserica romano-catolică Municipiul Cluj-Napoca Cluj Sfântul Mihail k)45. Catedrala Arhiepiscopiei Municipiul Cluj-Napoca Cluj Ortodoxe k)46. Biserica reformată Matia Municipiul Cluj-Napoca Cluj k)47. Mănăstirea Franciscanilor Municipiul Cluj-Napoca Cluj k)48. Biserica Adormirea Maicii Comuna Feleacu, Domnului a fostei Mănăstiri satul Feleacu Cluj Feleac k)49. Biserica armenească Oraşul Gherla Cluj k)50. Biserica ortodoxă a Comuna Vad, satul Vad Cluj Episcopiei Vadului şi Feleacului k)51. Geamia Esmahan Sultan Municipiul Mangalia Constanţa k)52. Ruinele bisericii şi Comuna Brăduţ, vestigiile complexului satul Filia Covasna medieval k)53. Biserica reformată Municipiul Sfântu Gheorghe, satul Chilieni Covasna k)54. Biserica romano-catolică Comuna Ghelinta, satul Ghelinta Covasna k)55. Mănăstirea Dealu Municipiul Târgovişte Dâmboviţa k)56. Biserica Domnească Municipiul Târgovişte Dâmboviţa k)57. Biserica Sfânta Vineri Municipiul Târgovişte Dâmboviţa k)58. Mănăstirea Ştelea Municipiul Târgovişte Dâmboviţa k)59. Biserica Târgului Municipiul Târgovişte Dâmboviţa k)60. Biserica fostei Mănăstiri Comuna Cobia, Cobia satul Mănăstirea Dâmboviţa k)61. Mănăstirea Bucovăţ Municipiul Craiova, localitatea Mofleni Dolj k)62. Biserica fostei Mănăstiri Comuna Podari, Jitianu satul Balta Verde Dolj k)63. Biserica Precista Municipiul Galaţi Galaţi k)64. Mănăstirea Comana Comuna Comana, satul Comana Giurgiu k)65. Mănăstirea Polovragi Comuna Polovragi, satul Polovragi Gorj k)66. Mănăstirea Tismana Comuna Tismana, satul Tismana Gorj k)67. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Mugeni, satul Porumbenii Mari Harghita k)68. Turnul şi vestigiile Comuna Cârţa, bisericii medievale satul Tomeşti Harghita k)69. Biserica reformată Comuna Ulieş, satul Daia Harghita k)70. Biserica romano-catolică Comuna Ciucsângeorgiu, satul Armăşeni Harghita k)71. Mănastirea Franciscană şi Municipiul Miercurea-Ciuc Harghita capelele de pe dealul Şumuleul Mic k)72. Biserica reformată Comuna Mugeni, satul Mugeni Harghita k)73. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Hărău, satul Bârsău Hunedoara k)74. Biserica Adormirea Maicii Comuna Crişcior, Domnului satul Crişcior Hunedoara k)75. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Densuş, satul Densuş Hunedoara k)76. Biserica Sfântul Ilie Comuna Densuş, satul Peşteana Hunedoara k)77. Biserica Sfântul Mihail Comuna Gurasada, satul Gurasada Hunedoara k)78. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Hunedoara Hunedoara k)79. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Veţel, satul Leşnic Hunedoara k)80. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Ribiţa, satul Ribiţa Hunedoara k)81. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Sântămăria-Orlea, satul Sânpetru Hunedoara k)82. Biserica reformată, fostă Comuna Sântămăria-Orlea, ortodoxă satul Sântămăria-Orlea Hunedoara k)83. Biserica Adormirea Maicii Oraşul Călan, satul Strei Hunedoara Domnului k)84. Biserica Sfântul Gheorghe Oraşul Călan, localitatea Streisângeorgiu Hunedoara k)85. Biserica cnezilor Cânde Comuna Râu de Mori, satul Suseni Hunedoara k)86. Biserica domnească Sfântul Municipiul Iaşi Iaşi Nicolae k)87. Biserica Mănăstirii Golia Municipiul Iaşi Iaşi k)88. Biserica Trei Ierarhi Municipiul Iaşi Iaşi k)89. Biserica Sfântul Sava Municipiul Iaşi Iaşi k)90. Biserica Barnovschi Municipiul Iaşi Iaşi k)91. Ansamblul Mănăstirii Galata Municipiul Iaşi Iaşi k)92. Ansamblul Mănăstirii Cetăţuia Municipiul Iaşi Iaşi k)93. Ansamblul Mănăstirii Frumoasa Municipiul Iaşi Iaşi k)94. Ansamblul Mitropoliei Municipiul Iaşi Iaşi Moldovei şi Bucovinei: Catedrala Întâmpinarea Domnului, Biserica Sfântul Gheorghe, Palatul Mitropoliei, clădirile administrative k)95. Ansamblul Mănăstirii Bârnova Comuna Bârnova, satul Bârnova Iaşi k)96. Biserica fostei Mănăstiri Comuna Dobrovăţ, Coborârea Sfântului Duh satul Dobrovăţ Iaşi k)97. Biserica Sfânta Paraschiva Comuna Cotnari, satul Cotnari Iaşi k)98. Biserica Sfântul Gheorghe Oraşul Hârlău Iaşi k)99. Biserica fostului schit Comuna Ciurea, Hlincea satul Hlincea Iaşi k)100. Biserica Sfântul Spiridon Comuna Leţcani, (Rotundă) satul Leţcani Iaşi k)101. Sinagoga Mare Municipiul Iaşi Iaşi k)102. Ansamblul Mănăstirii Snagov Comuna Snagov, satul Snagov Ilfov k)103. Ansamblul Mănăstirii Comuna Butoieşti, Gura Motrului satul Gura Motrului Mehedinţi k)104. Ansamblul Manăstirii Strehaia Oraşul Strehaia Mehedinţi k)105. Schitul Topolniţa Comuna Izvoru Bârzii, satul Schitu Topolniţei Mehedinţi k)106. Ruinele Mănăstirii Vodiţa Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi k)107. Biserica din Deal Municipiul Sighişoara Mureş k)108. Biserica Sfântul Ioan Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ Botezătorul şi turnul k)109. Ansamblul Mănăstirii Neamţ Comuna Vânători-Neamţ, satul Mănăstirea Neamţ Neamţ k)110. Ansamblul Mănăstirii Secu Comuna Vânători-Neamţ, satul Vânători-Neamţ Neamţ k)111. Ansamblul Mănăstirii Bistriţa Comuna Viişoara, satul Bistriţa Neamţ k)112. Biserica Sfântul Mihail Comuna Războieni, satul Războieni Neamţ k)113. Ansamblul Mănăstirii Tazlău Comuna Tazlău, satul Tazlău Neamţ k)114. Biserica Mănăstirii Pângăraţi Comuna Pângăraţi, satul Pângăraţi Neamţ k)115. Ansamblul Mănăstirii Agapia Comuna Agapia, satul Agapia Neamţ k)116. Biserica Armenească Municipiul Roman Neamţ k)117. Ansamblul Mănăstirii Comuna Brâncoveni, Brâncoveni satul Brâncoveni Olt k)118. Ansamblul Mănăstirii Căluiu Comuna Oboga, satul Călui Olt k)119. Ansamblul Mănăstirii Brebu Comuna Brebu, satul Brebu Prahova k)120. Ansamblul fostei Mănăstiri Comuna Apostolache, Apostolache satul Apostolache Prahova k)121. Mănăstirea Sinaia Oraşul Sinaia Prahova k)122. Biserica reformată a fostei Comuna Acâş, satul Acâş Satu Mare mănăstiri benedictine k)123. Biserica evanghelică Sfânta Municipiul Sibiu Sibiu Maria k)124. Biserica evanghelică Sfânta Municipiul Mediaş Sibiu Margareta, cu fortificaţiile k)125. Biserica Sfinţii Arhangheli Oraşul Ocna Sibiului Sibiu k)126. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Turnu Roşu, satul Turnu Roşu Sibiu k)127. Biserica evanghelică cu Oraşul Cisnădie Sibiu incintă fortificată k)128. Ansamblul fostei mănăstiri Comuna Cârţa, satul Cârţa Sibiu cisterciene k)129. Biserica evanghelică Oraşul Cisnădie, localitatea Cisnădioara Sibiu k)130. Biserica Sfântul Gheorghe Municipiul Suceava Suceava Mirăuţi k)131. Biserica Mănăstirii Sfântul Municipiul Suceava Suceava Ioan cel Nou k)132. Biserica Sfântul Dumitru Municipiul Suceava Suceava k)133. Biserica Naşterea Sfântului Municipiul Suceava Suceava Ioan Botezătorul (Coconilor) k)134. Ansamblul Mănăstirii Zamca Municipiul Suceava Suceava k)135. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Rădăuţi Suceava (Bogdana) k)136. Biserica Sfânta Treime Oraşul Siret Suceava k)137. Ruinele bisericii catolice Comuna Baia, satul Baia Suceava k)138. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Baia, satul Baia Suceava (Alba) k)139. Biserica Adormirea Maicii Comuna Baia, satul Baia Suceava Domnului k)140. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Grămeşti, satul Bălineşti Suceava k)141. Ansamblul Mănăstirii Putna Comuna Putna, satul Putna Suceava k)142. Biserica Sfânta Paraschiva Comuna Dolheşti, satul Dolheştii Mari Suceava k)143. Ansamblul Mănăstirii Comuna Mitocu Dragomirnei, Dragomirna satul Mitocu Dragomirnei Suceava k)144. Biserica Înălţării Sfintei Comuna Volovăţ, Cruci satul Volovăţ Suceava k)145. Biserica Tăierea Capului Comuna Udeşti, Sfântului Ioan Botezătorul satul Reuseni Suceava k)146. Biserica Tuturor Sfinţilor Comuna Todireşti, satul Părhăuţi Suceava k)147. Ansamblul Mănăstirii Slatina Comuna Slatina, Suceava satul Slatina k)148. Biserica Înălţarea Sfintei Comuna Pătrăuţi, Cruci satul Pătrăuţi Suceava k)149. Biserica Mănăstirii Voroneţ Oraşul Gura Humorului, localitatea Voroneţ Suceava k)150. Biserica Sfântul Ilie Comuna Scheia, satul Sfântu Ilie Suceava k)151. Biserica Tăierea Capului Comuna Arbore, Sfântului Ioan Botezătorul satul Arbore Suceava k)152. Ansamblul Mănăstirii Probota Comuna Dolhasca, satul Probota Suceava k)153. Ruinele vechii Biserici Comuna Dolhasca, Suceava Sfântul Nicolae din Poiană satul Probota k)154. Ansamblul Mănăstirii Comuna Mănastirea Humorului Humorului, satul Mănăstirea Humorului Suceava k)155. Ruinele vechii biserici Comuna Mănăstirea Humorului, satul Mănăstirea Humorului Suceava k)156. Ansamblul Mănăstirii Comuna Vatra Moldoviţei, Moldoviţa satul Vatra Moldoviţei Suceava k)157. Ruinele vechii biserici Comuna Vatra Moldoviţei, satul Vatra Moldoviţei Suceava k)158. Ansamblul Mănăstirii Râşca Comuna Râşca, satul Râşca Suceava k)159. Ansamblul Mănăstirii Suceviţa Comuna Suceviţa, satul Suceviţa Suceava k)160. Catedrala romano-catolică Municipiul Timişoara Timiş k)161. Catedrala Sfinţii Trei Municipiul Timişoara Timiş Ierarhi k)162. Ansamblul Mănăstirii Partoş Comuna Banloc, satul Partoş Timiş k)163. Biserica Sfinţii Arhangheli Comuna Banloc, satul Partoş Timiş k)164. Biserica Schimbarea la Faţă Comuna Gătaia, a Mănăstirii Săraca satul Şemlacu Mic Timiş k)165. Bazilica cu criptă Comuna Niculiţel, (martirium) satul Niculiţel Tulcea k)166. Biserica Sfântul Atanasie Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea k)167. Geamia Ali Gazi Paşa Oraşul Babadag Tulcea k)168. Biserica domnească Sfântul Municipiul Vaslui Vaslui Ioan Botezătorul k)169. Mănăstirea Arnota Comuna Costeşti, satul Bistriţa Vâlcea k)170. Mănăstirea Bistriţa Comuna Costeşti, satul Bistriţa Vâlcea k)171. Ansamblul Mănăstirii Cozia Oraşul Călimăneşti, localitatea Căciulata Vâlcea k)172. Biserica bolniţei Mănăstirii Oraşul Călimăneşti, Cozia localitatea Căciulata Vâlcea k)173. Biserica Naşterii Maicii Oraşul Călimăneşti Vâlcea Domnului a schitului Ostrov k)174. Ansamblul Mănăstirii Comuna Frânceşti, Dintr-un Lemn satul Dezrobiţi Vâlcea k)175. Schitul Fedeleşoiu Comuna Dăeşti, satul Fedeleşoiu Vâlcea k)176. Ansamblul Mănăstirii Govora Comuna Mihăeşti, satul Govora Vâlcea k)177. Ansamblul Mănăstirii Horezu Oraşul Horezu, satul Romanii de Jos Vâlcea k)178. Biserica Intrarea în Biserică Oraşul Horezu, şi Sfântul Ioan Botezătorul satul Urşani Vâlcea k)179. Ansamblul Mănăstirii Mamul Comuna Lungeşti, satul Stăneşti-Lunca Vâlcea k)180. Biserica Adormirea Maicii Comuna Lungeşti, Domnului satul Stăneşti-Lunca Vâlcea k)181. Schitu Cornetu Comuna Racoviţa, satul Tuţuleşti Vâlcea k)182. Fostul schit Dobruşa, Comuna Ştefăneşti, Biserica Vovidenia satul Dobruşa Vâlcea k)183. Ansamblul fostei Mănăstiri Comuna Mera, satul Mera Vrancea Mera k)184. Biserica Armenească Municipiul Focşani Vrancea k)185. Biserica Curtea Veche Municipiul Bucureşti k)186. Biserica Mărcuţa Municipiul Bucureşti k)187. Biserica Mihai Vodă Municipiul Bucureşti k)188. Biserica Radu Vodă Municipiul Bucureşti k)189. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Bucureşti Plumbuita k)190. Biserica Patriarhiei Municipiul Bucureşti k)191. Biserica Antim Municipiul Bucureşti k)192. Biserica Fundenii Doamnei Municipiul Bucureşti k)193. Biserica Stavropoleos Municipiul Bucureşti k)194. Biserica Creţulescu Municipiul Bucureşti k)195. Biserica Doamnei Municipiul Bucureşti k)196. Biserica Colţei Municipiul Bucureşti k)197. Sinagoga (Muzeul de Istorie Municipiul Bucureşti al comunităţii evreieşti) _______________________________________________________________________________ l) Arhitectura industrială; amenajări căi de comunicaţie _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ l)1. Galeriile romane ale Comuna Roşia Montană, Alba exploatărilor miniere aurifere satul Roşia Montană l)2. Furnal Municipiul Reşiţa Caraş-Severin l)3. Podul „Inginer Anghel Saligny” Oraşul Cernavodă Constanţa l)4. Mina Adamul Vechi Comuna Baia de Criş, satul Căraci Hunedoara l)5. Furnalul Vechi Comuna Ghelari, satul Govăjdia Hunedoara l)6. Galeria de mină Municipiul Brad, „Treptele romane” a satul Ruda-Brad Hunedoara exploatării miniere Barza l)7. Furnal Oraşul Călan Hunedoara l)8. Gara Târgu Frumos Oraşul Târgu Frumos Iaşi l)9. Podul de piatră Comuna Ştefan cel Mare, satul Cănţălăreşti Vaslui l)10. Uzinele Malaxa Municipiul Bucureşti l)11. Sucursala Ford (Floreasca) Municipiul Bucureşti l)12. Gara Filaret Municipiul Bucureşti l)13. Moara lui Asan Municipiul Bucureşti _______________________________________________________________________________ m) Monumente de arhitectură populară (locuinţe săteşti) _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ m)1. Case de lemn – secolul Comuna Vidra, satul Goieşti Alba al XIX-lea m)2. Case – secolele al XVIII-lea Comuna Roşia Montană, – al XIX-lea satul Roşia Montană Alba m)3. Case – secolul al XVIII-lea Comuna Vadu Moţilor, satul Vadu Moţilor Alba m)4. Casa Avram Iancu Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu Alba m)5. Casa Hagi Tudorache Comuna Budeasa, satul Budeasa Mare Argeş m)6. Casa Cartianu Comuna Turcineşti, satul Cartiu Gorj m)7. Porţi secuieşti Comuna Brădeşti, satul Satu Mare Harghita m)8. Casa de lemn Comuna Bogdan Vodă, Deac Vasile Moşu satul Bogdan Vodă Maramureş m)9. Casa de lemn Iurca Comuna Deseşti, satul Hărniceşti Maramureş m)10. Casa Polina Omir Comuna Şişeşti, satul Şişeşti Mehedinţi m)11. Casa de lemn Maria Moacă Comuna Izvoru Bârzii, satul Schitu Topolniţei Mehedinţi m)12. Casa Buzescu Comuna Strejeşti, satul Strejeştii de Sus Olt m)13. Casa Mărcuţ Iacob al Comuna Călineşti-Oaş, lui Gligor satul Călineşti-Oaş Satu Mare m)14. Gospodăria Matisievici Comuna Moldoviţa, satul Demacuşa Suceava Ecaterina m)15. Complexul gospodăresc cu Comuna Breaza, ocol întărit Maria Veruleac satul Breaza de Sus Suceava _______________________________________________________________________________ n) Ansambluri tradiţionale rurale _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ n)1. Dârstă cu pivă Comuna Rucăr, satul Rucăr Argeş n)2. Mori şi vâltori Comuna Prigor, satul Putna Caraş-Severin n)3. Mori Comuna Ciclova Română Caraş-Severin n)4. Pivniţe de deal Comuna Bălăneşti, satul Glodeni Gorj n)5. Trei mori de lemn cu Comuna Ponoarele, satul Ponoarele Mehedinţi ciutură n)6. Crama lui Buzescu Comuna Priseaca, satul Buiceşti Olt n)7. Moară de apă Comuna Tifeşti, satul Vităneşti Vrancea _______________________________________________________________________________ 2. Monumente şi situri arheologice a) Complexe paleolitice _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ a)1. Aşezare din paleoliticul Comuna Mitoc, superior (în punctul satul Mitoc Botoşani „Malu Galben”) a)2. Aşezare paleolitică Comuna Ripiceni, (în punctul „Izvor”) satul Ripiceni Botoşani a)3. Vestigii de locuire din epocile: Oraşul Băile Herculane Caraş-Severin epipaleolitic, neolitic, eneolitic şi bronz (în punctul „Peştera Hoţilor”) a)4. Niveluri de locuire din Comuna Baia de Fier, paleoliticul mijlociu şi satul Baia de Fier Gorj postpaleolitic cu unelte în special din cuarţ (în punctul „Peştera Muierilor”) a)5. Niveluri de locuire musteriană Comuna Pui, (în punctul „Peştera Bordul satul Ohaba Ponor Hunedoara Mare”) a)6. Peşteră cu pictură rupestră din Comuna Letca, paleoliticul superior (în satul Cuciulat Sălaj cariera de piatră) _______________________________________________________________________________ b) Aşezări neolitice şi eneolitice _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ b)1. Tell neolitic – culturile Comuna Poduri, satul Poduri Bacău Precucuteni şi Cucuteni (în punctul „Dealul Ghindaru”) b)2. Aşezare – cultura Cucuteni Comuna Traian, satul Zăpodia Bacău b)3. Aşezare – cultura Cucuteni Comuna Frumuşica, Botoşani (în punctul „Dealul Boia”) satul Rădeni b)4. Aşezare neolitică de tip tell Oraşul Hârşova Constanţa b)5. Aşezare eponimă a culturii Comuna Cucuteni, satul Băiceni Iaşi Cucuteni (în punctul „Dâmbu Morii”) b)6. Aşezare – cultura Cucuteni Comuna Strunga, satul Hăbăşeşti Iaşi (în punctul „La Silişte”) b)7. Aşezare – cultura Cucuteni (în Comuna Bodeşti, punctul „Cetăţuia Frumuşica”) satul Bodeştii de Jos Neamţ b)8. Aşezare – cultura Cucuteni Comuna Bârgăuani, (în punctul „Dealul Nedeea”) satul Ghelăieşti Neamţ b)9. Aşezare – cultura Cucuteni Comuna Piatra Şoimului, şi cetate dacică satul Piatra Şoimului Neamţ b)10. Aşezare – cultura Cucuteni (în Comuna Zăneşti, satul Traian Neamţ punctul „Dealul Fântânilor”) b)11. Telluri neolitice (staţiune Comuna Baia, satul Baia Tulcea eponimă pentru cultura Hamangia), tumuli funerari _______________________________________________________________________________ c) Aşezări şi necropole din epoca bronzului _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ c)1. Aşezare fortificată, staţiune Comuna Sălacea, eponimă a culturii Otomani (în satul Otomani Bihor punctul „Cetăţuia”) c)2. Aşezare eponimă a culturii Comuna Merei, Monteoru (bronz mijlociu), aşezare satul Sărata Monteoru Buzău Cucuteni, necropolă de incineraţie; vestigii de locuire (în punctul „Cetăţuia”) c)3. Necropole tumulare epoca Comuna Lăpuş, satul Lăpuş Maramureş bronzului final – grupul Lăpuş c)4. Aşezare eponimă a culturii Suciu Comuna Suciu de Sus, de Sus (bronz final) şi aşezări satul Suciu de Sus Maramureş aparţinând culturii Suciu de Sus c)5. Aşezare eponimă a culturii Gârla Comuna Gârla Mare, Mare (bronz mijlociu) (în punctul satul Gârla Mare Mehedinţi „La Gârloasca”) c)6. Aşezare – cultura Monteoru; Comuna Dumbrăveni, aşezare dacică (în punctul satul Cândeşti Vrancea „Cetăţuia”) _______________________________________________________________________________ d) Fortificaţii şi aşezări din prima epoca a fierului (hallstattiene) _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ d)1. Fortificaţie Comuna Ciugud, satul Teleac Alba d)2. Fortificaţie Comuna Sântana, satul Sântana Arad d)3. Fortificaţie (în punctul Comuna Mihai Eminescu, Botoşani „Dealul Bobeica”) statul Stânceşti d)4. Fortificaţie (staţiune eponimă Oraşul Babadag Tulcea pentru cultura Babadag) d)5. Aşezare getică Oraşul Babadag Tulcea d)6. Fortificaţie romană Oraşul Babadag Tulcea d)7. Fortificaţie hallstattiană Comuna Mahmudia, (în punctul „Piatra lui Sava”) satul Beştepe Tulcea d)8. Cetate getică (în punctul Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulcea „Cetăţuia”) d)9. Fortificaţie Comuna Beidaud, satul Beidaud Tulcea _______________________________________________________________________________ e) Fortificaţii dacice _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ e)1. Fortificaţie dacică Comuna Săsciori, (în punctul „La Cetate”) satul Căpâlna Alba e)2. Fortificaţie dacică; Oraşul Cugir Alba necropolă tumulară (în punctul „Cetăţuie”) e)3. Cetatea dacică Apoulon Comuna Cricău, satul Craiva Alba (în punctul „Piatra Craivii”) e)4. Davă antica; complexe Comuna Negri, satul Brad Bacău arheologice reprezentând aşezări succesive din neolitic (Cucuteni A – B) şi epoca bronzului (cultura Costişa şi Monteoru) (în punctul „Zargidava”) e)5. Dava antică Tamasidava; Comuna Horgeşti, necropolă tumulară; satul Răcătău de Jos Bacău fortificaţie din epoca bronzului, cultura Monteoru (în punctul „Cetăţuie”) e)6. Fortificaţie dacică, zona Comuna Ormeniş, sanctuarelor satul Augustin Braşov e)7. Davă dacică (în punctul Comuna Verneşti, „Cetăţuie”) satul Cârlomăneşti Buzău e)8. Cetate şi aşezare dacică Comuna Pojejena, Caraş-Severin (în punctul „Grad”) satul Divici e)9. Davă getică (în punctul Comuna Oltina, Constanţa „Valea lui Voicu”) satul Satu Nou e)10. Davă getică (în punctul Comuna Oltina, Constanţa „Vadul Vacilor”) satul Satu Nou e)11. Fortificaţie dacică cu ziduri Comuna Sânzieni, din piatră (în punctul satul Caşinu Mic Covasna „Verele”) e)12. Fortificaţie dacică cu 3 Oraşul Covasna Covasna terase împrejmuite cu ziduri din piatră (în punctul „Valea Zânelor” – Dealul Florilor) e)13. Cetate dacică Comuna Coţofenii din Dos, satul Coţofenii din Dos Dolj e)14. Cetate dacică (în punctul Comuna Calopăr, Dolj „La Cucuioara”) satul Bâzdana e)15. Aşezare fortificată Comuna Mihăileşti, geto-dacică; necropolă satul Popeşti Giurgiu tumulară (în punctul „La Nucet”) e)16. Fortificaţie geto-dacică; Oraşul Polovragi, aşezare (în punctul „Crucea satul Polovragi Gorj lui Ursache”) e)17. Cetate dacică cu zid din Comuna Zetea, Harghita piatră, 3 şanţuri şi valuri satul Sub Cetate de pământ (în punctul Dealul Desag”) e)18. Fortificaţie dacică complexă, Comuna Orăştioara de Sus, cu val de pământ, ziduri şi satul Costeşti Hunedoara turnuri din piatră ecarisată; sanctuare de tip aliniament e)19. Fortificaţie dacică cu ziduri Comuna Orăştioara de Sus, şi turnuri din piatră satul Costeşti Hunedoara ecarisată (în punctul „Cetăţuia Înaltă”) e)20. Fortificaţie dacică formată Comuna Orăştioara de Sus, din două incinte cu ziduri satul Costeşti Hunedoara şi turnuri din piatră ecarisată (în punctul „Blidaru”) e)21. Capitala politică, culturală Comuna Orăştioara de Sus, şi religioasă a Daciei, satul Grădiştea de Munte Hunedoara Sarmizegetusa (în punctul „Dealul Grădiştii”) e)22. Fortificaţie dacică cu ziduri Comuna Orăştioara de Sus, şi turnuri de veghe din satul Grădiştea de Munte Hunedoara blocuri de piatră ecarisată (în punctul „Vârful lui Hulpe”) e)23. Aşezare dacică fortificată cu Comuna Orăştioara de Sus, blocuri de piatră ecarisată satul Grădiştea de Munte Hunedoara (în punctul „Feţele Albe”) e)24. Fortificaţie dacică cu incinta Comuna Boşorod, şi turnurile din piatră satul Luncani Hunedoara ecarisată; incintă medievală din piatră legată cu pământ e)25. Fortificaţie dacică cu ziduri Comuna Băniţa, satul Băniţa Hunedoara şi turnuri din piatră ecarisată, platforme de luptă, sanctuar (în punctul „Piatra Cetăţii”) e)26. Cetate traco-getică (în Comuna Cotnari, Iaşi punctul „Dealul Cătălina”) satul Cotnari e)27. Cetate dacică (în punctul Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ „Dealul Cozla”) e)28. Aşezare fortificată dacică Municiplui Piatra-Neamţ Neamţ (în punctul „Dealul Bâtca Doamnei”) e)29. Cetate dacică cu două Comuna Tilişca, turnuri-locuinţă (în punctul satul Tilişca Sibiu „Dealul Cătinaş”) e)30. Cetate geto-dacică Oraşul Zimnicea Teleorman e)31. Necropola tumulară şi plană; Oraşul Zimnicea Teleorman necropolă epoca bronzului; aşezare şi necropolă medievală (în punctul „Câmpul morţilor”); e)32. Cetate getică Comuna Mahmudia, Tulcea satul Beştepe e)33. Cetate traco-getică (în Comuna Arsura, satul Arsura Vaslui punctul „Cetăţuia Mogoşeşti”) e)34. Cetate traco-getică (în Comuna Buneşti-Avereşti, punctul „Dealul Bobului”) satul Buneşti Vaslui e)35. Buridava antică, complex de Oraşul Ocnele Mari, aşezări civile aflate în localitatea Ocniţa Vâlcea jurul unor înălţimi fortificate, cu terase, palisade şi turnuri de apărare (în punctul „Cosota”) _______________________________________________________________________________ f) Necropole şi zone sacre – epoca fierului _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ f)1. Necropolă tumulară de incineraţie Comuna Poiana Lacului, de tip Ferigile-Tigveni satul Cepari Argeş (în punctul „Topliţa”) f)2. Necropolă tumulară de incineraţie Comuna Tigveni, Argeş (în punctul „Bălteni”) satul Tigveni f)3. Zonă de tumuli funerari; mormânt Comuna Cucuteni, Iaşi tumular satul Cucuteni f)4. Zonă sacră – gropi rituale; Municipiul Sighişoara Mureş aşezare dacică (în punctul „Dealul Turcului”) f)5. Zonă de gropi rituale dacice; Comuna Mirşid, Sălaj incintă fortificată cu val şi şanţ satul Moigrad (în punctul „Dealul Măgura”) f)6. Aliniamente de tumuli funerari Comuna Valea Nucarilor, şi tumuli izolaţi satul Agighiol Tulcea f)7. Necropolă tumulară de incineraţie Comuna Costeşti, – staţiune eponimă pentru grupul satul Costeşti Vâlcea Ferigile – Bârseşti f)8. Necropolă tumulară de incineraţie Comuna Bârseşti, – staţiune eponimă pentru grupul satul Bârseşti Vrancea Bârseşti – Ferigile (în punctul „Lacul Dumbrăvii”) _______________________________________________________________________________ g) Castre şi aşezările civile aferente; fortificaţii romano-bizantine _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ g)1. Castrul roman al Legiunii Municipiul Alba Iulia Alba a XIII-a Gemina g)2. Castrul de piatră Jidava; Municipiul Câmpulung Argeş canabae; castrul de pământ g)3. Castrul de piatră; canabae Municipiul Caransebeş, (în punctul „Peste ziduri”) satul Jupa Caraş-Severin g)4. Municipiul roman Tibiscum Municipiul Caransebeş Caraş-Severin (în punctul „Iaz”) g)5. Castrul roman; canabae (în Municipiul Turda Cluj punctul „Cetate”) g)6. Oraşul roman Potaissa Municipiul Turda Cluj g)7. Castrul roman Gilău Comuna Gilău, satul Gilău Cluj g)8. Castrul roman Căşeiu Comuna Căşeiu, satul Căşeiu Cluj g)9. Fortificaţie romană şi Comuna Topalu, satul Capidava Constanţa romano-bizantină; instalaţii portuare; aşezare civilă; castru militar roman g)10. Castrul roman Sacidava (în Comuna Aliman, satul Dunăreni Constanţa punctul „Bratca”) g)11. Cetate getică; cetate Comuna Aliman, satul Dunăreni Constanţa medievală timpurie (în punctul „Dealul Muzait”) g)12. Cetatea romană Axiopolis Oraşul Cernavodă Constanţa g)13. Cetatea romană Carsium Oraşul Hârşova Constanţa g)14. Cetatea romană Sucidava Comuna Lipniţa, satul Izvoarele Constanţa g)15. Cetatea romano-bizantină Comuna Gârliciu, Cius satul Gârliciu Constanţa g)16. Castrul şi aşezarea civilă Municipiul Galaţi Galaţi de la Tirighina Bărboşi g)17. Castru roman, aşezare Comuna Veţel, satul Veţel Hunedoara civilă, terme, amfiteatru, temple, punct vamal, zonă de necropole, locuire postromană g)18. Ruinele oraşului roman cu Municipiul Drobeta-Turnu rang de municipiu şi apoi Severin Mehedinţi de colonia g)19. Ruinele podului lui Traian, Municipiul Drobeta-Turnu ale castrului roman şi ale Severin Mehedinţi termelor g)20. Ruinele bisericii medievale Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi g)21. Ansamblul arheologic Comuna Mirşid, Porolissum: două castre, satul Moigrad-Porolissum Sălaj oraşul roman Porolissum, sanctuare, amfiteatru; sistem defensiv de turnuri de observaţie (în punctul „Pomet”, „Citera”, „Dealul Fericirii”, „La Poiana”) g)22. Castrul roman Buciumi Comuna Buciumi, satul Buciumi Sălaj g)23. Cetatea romano-bizantină Comuna Jijila, satul Garvăn Tulcea Dinogetia; aşezarea civilă de pe insulă; cetate medievală (în punctul „Bisericuţa”) g)24. Cetatea romană Noviodunum, Oraşul Isaccea Tulcea aşezare getică, aşezare medievală (în punctul „La Pontonul Vechi”) g)25. Cetatea romană Salsovia Comuna Mahmudia, Tulcea satul Mahmudia g)26. Cetatea Halmyris Comuna Murighiol, satul Murighiol Tulcea g)27. Cetatea Zaporojeni Comuna Murghiol, satul Dunavăţu de Jos Tulcea g)28. Cetatea romană Arrubium Oraşul Măcin Tulcea g)29. Cetatea romană Beroe (în Comuna Ostrov, satul Ostrov Tulcea punctul „Piatra-Frecăţei”) g)30. Cetatea romană şi Comuna Slava Cercheză, romano-bizantină Ibida satul Slava Rusă Tulcea (Libida); bazilică creştină; mănăstire (în punctul „Cetatea Fetei”) g)31. Cetatea romană Aegyssus Municipiul Tulcea Tulcea g)32. Cetate traco-getică; oraş Comuna Turcoaia, roman; două cetăţi satul Turcoaia Tulcea romano-bizantine (în punctul „Igliţa”) g)33. Castrul roman Arutela (în Oraşul Călimăneşti, Vâlcea punctul „Poiana Bivolari”) localitatea Căciulata _______________________________________________________________________________ h) Oraşe antice _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ h)1. Apulum; oraşele romane Colonia Municipiul Alba Iulia Alba Nova Apulensis şi Colonia Aurelia Apulensis (în punctul „Partoş”) h)2. Vestigii ale oraşului antic Municipiul Cluj-Napoca Cluj Napoca – zidul de incintă, locuinţe, cartier de locuinţe romane, forumul roman h)3. Oraşul antic Tomis Municipiul Constanţa Constanţa h)4. Tropaeum Traiani – cetate Comuna Adamclisi, romană şi romano-bizantină satul Adamclisi Constanţa h)5. Cetatea şi aşezarea civilă Histria Comuna Istria, satul Istria Constanţa h)6. Oraşul antic Callatis Oraşul Mangalia Constanţa h)7. Colonia Ulpia Traiana Augusta Comuna Sarmizegetusa, Dacica Sarmizegetusa – satul Sarmizegetusa Hunedoara capitala provinciei romane Dacia h)8. Oraşul antic Sucidava, pe locul Oraşul Corabia Olt aşezării geto-dacice h)9. Oraşul roman Romula, capitală – Comuna Dobrosloveni, a Daciei Malvensis, pe locul satul Reşca Olt aşezării geto-dacice h)10. Cetatea antică Orgame/Argamum – Comuna Jurilovca, colonie grecească şi, ulterior, satul Jurilovca Tulcea oraş roman şi romano-bizantin, (în punctul „Capul Dolojman”) _______________________________________________________________________________ i) Edificii _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ i)1. Monumentul triumfal „Tropaeum Comuna Adamclisi, Traiani” satul Adamclisi Constanţa i)2. Cavou cu pictură Municipiul Constanţa Constanţa i)3. Edificiu cu mozaic Tomis Municipiul Constanţa Constanţa i)4. Complexul de băi romane cu Comuna Geoagiu, satul Geoagiu Hunedoara apă termală Germisara i)5. Basilica paleo-crestină cu Comuna Niculiţel, criptă satul Niculiţel Tulcea i)6. Biserica medievală timpurie Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea treflată _______________________________________________________________________________ j) Monumentele medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ j)1. Vestigiile reşedinţei familiei Comuna Şoimi, Borşa; complex monastic satul Sânnicolau de Beiuş Bihor (în punctul „Dealul Boţocana”) j)2. Biserică fortificată şi Comuna Ciclova Română, necropolă (în punctul satul Ilidia Caraş-Severin „Dealul Cetate”) j)3. Ansamblu arhitectural medieval: Comuna Ciclova Română, biserică de tip rotondă; satul Ilidia Caraş-Severin locuinţă fortificată; necropolă (în punctul „Dealul Obliţa”) j)4. Complex medieval fortificat Comuna Dăbâca, (în punctul „Cetate”) satul Dăbâca Cluj j)5. Cetate bizantină (în punctul Comuna Ostrov, „Păcuiul lui Soare”) satul Ostrov Constanţa j)6. Complex rupestru format din Oraşul Basarabi Constanţa 6 bisericuţe, galerii, cavouri, morminte j)7. Vestigiile oraşului medieval Comuna Giurgeni, „Târgul de Floci” (în punctul satul Giurgeni Ialomiţa „La mănăstire”) j)8. Ansamblul de vestigii medievale Municipiul Iaşi Iaşi din vatra oraşului j)9. Fundaţiile bisericii cneziale a Comuna Giuleşti, lui Dragoş Vodă satul Giuleşti Maramureş j)10. Cetatea Nouă a Romanului Comuna Sagna, satul Gâdinţi Neamţ j)11. Curte boierească cu biserică şi Comuna Grumăzeşti, necropolă (în punctul satul Netezi Neamţ „Brătuleţ”) j)12. Cetate (în punctul „La Ciugă”) Comuna Ceraşu, satul Slon Prahova j)13. Cetatea de la Tabla Buţii Comuna Ceraşu, satul Slon Prahova j)14. Cetatea Şcheia Municipiul Suceava Suceava j)15. Ruinele bisericii şi curţii Comuna Volovăţ, boiereşti (în punctul satul Volovăţ Suceava „Silişte”) _______________________________________________________________________________ k) Rezervaţii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe perioade îndelungate – aşezări şi necropole _______________________________________________________________________________ Nr. Denumirea Unitatea Judeţul administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ k)1. Fortificaţie şi aşezare geto-dacică; Comuna Cetăţeni, fortificaţie medievală, aşezare şi satul Cetăţeni Argeş vestigii provenind de la 3 biserici (în punctul „Cetăţuia”) k)2. Aşezare şi necropole (în punctul Municipiul Sighişoara, „Dealul Viilor”) localitatea Viilor Mureş k)3. Rezervaţia arheologică Târgşor – Comuna Târgşoru Vechi, aşezări din epoca neolitică, satul Târgşoru Vechi Prahova fier, castru şi terme romane, necropola Sântana – Cerneahov, vestigii medievale (în punctul „La Mânăstire”) k)4. 31 de situri din epocile: neolitică, Comuna Fântânele, bronzului, dacică; complexe satul Vadu Săpat Prahova daco-romane, important centru meşteşugăresc, aşezări Ipoteşti – Cândeşti, vestigii medievale (în punctele „La Silişte”, „Rulă”, „La Puţul lui Buroiu”) k)5. Aşezări şi necropole Comuna Brăteiu, satul Brăteiu Sibiu k)6. Vestigii arheologice din diverse Comuna Poieneşti, epoci: aşezare de tip „Cucuteni A”, satul Poieneşti Vaslui necropolă bastarnică; necropolă getică; necropolă carpică: morminte sarmatice şi aşezare de tip „Sântana de Mureş – Cerneahov” (în punctul „Dealul Teilor”) _______________________________________________________________________________ II. UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE A PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAŢIONAL _______________________________________________________________________________ Judeţul Unitatea administrativ-teritorială _______________________________________________________________________________ ALBA Municipii Alba Iulia, Aiud, Blaj Oraşe Abrud, Câmpeni, Cugir, Sebeş, Teiuş, Zlatna Comune Avram Iancu, Berghin, Bucium, Câlnic, Cetatea de Baltă, Ciugud, Cricău, Daia Română, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Ighiu, Jidvei, Lupşa, Lopadea Nouă, Meteş, Mihalţ, Pianu, Ponor, Rădeşti, Râmeţ, Roşia Montană, Săliştea, Săsciori, Sântimbru, Stremţ, Şona, Vadu Moţilor, Vidra, Vinţu de Jos. ARAD Municipii Arad Oraşe Lipova, Nădlac, Pâncota Comune Brazii, Fântânele, Gurahonţ, Hălmagiu, Pecica, Pleşcuţa, Sântana, Şeitin, Zăbrani. ARGEŞ Municipii Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş Comune Aninoasa, Arefu, Băiculeşti, Bălileşti, Brăduleţ, Budeasa, Cetăţeni, Corbi, Coşeşti, Cotmeana, Dâmbovicioara, Domneşti, Mălureni, Moşoaia, Muşăteşti, Pietroşani, Poiana Lacului, Rucăr, Ştefăneşti, Tigveni, Ţiţeşti. BACĂU Municipii Bacău, Oneşti Oraşe Comăneşti, Moineşti, Târgu Ocna Comune Bârsăneşti, Bereşti-Tazlău, Berzunţi, Bogdăneşti, Caşin, Căiuţi, Corbasca, Gura Văii, Horgeşti, Livezi, Mărgineni, Negri, Nicolae Bălcescu, Poduri, Sănduleni, Săuceşti, Ştefan cel Mare, Târgu Trotuş, Traian. BIHOR Municipii Oradea Oraşe Beiuş Comune Biharia, Derna, Drăgăneşti, Girişu de Criş, Pomezeu, Răbăgani, Remetea, Rieni, Sălacea, Sâmbăta, Sântandrei, Şoimi, Ţeţchea, Uileacu de Beiuş. BISTRIŢA-NĂSĂUD Municipii Bistriţa Oraşe Beclean Comune Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Galaţii Bistriţei, Livezile, Mărişelu, Milaş, Şieu-Măgheruş, Şieu-Odorhei, Teaca. BOTOŞANI Municipii Botoşani, Dorohoi Comune Băluşeni, Brăeşti, Bucecea, Corni, Curteşti, Frumuşica, Leorda, Mihai Eminescu, Mitoc, Ripiceni, Văculeşti, Vârfu Câmpului, Vlădeni. BRAŞOV Municipii Braşov, Făgăraş Oraşe Codlea, Râşnov, Rupea, Săcele, Zărneşti Comune Beclean, Bod, Bran, Buneşti, Caţa, Cincu, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Homorod, Jibert, Lisa, Moieciu, Ormeniş, Prejmer, Sânpetru, Şercaia, Şoarş, Voila, Vulcan. BRĂILA Municipii Brăila Comune Măxineni. BUZĂU Municipii Buzău, Râmnicu Sărat Comune Bozioru, Merei, Tisău, Verneşti. CARAŞ-SEVERIN Muncipii Reşiţa, Caransebeş Oraşe Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa Comune Bănia, Berzasca, Bozovici, Caraşova, Ciclova Română, Eftimie Murgu, Păltiniş, Coronini, Pojejena, Prigor, Sicheviţa, Târnova. CĂLĂRAŞI Municipii Olteniţa Comune Plătăreşti. CLUJ Municipii Cluj-Napoca, Dej, Turda Oraşe Gherla, Huedin Comune Aghireşu, Aiton, Apahida, Baciu, Bobâlna, Bonţida, Căianu, Căpuşu Mare, Căşeiu Câţcău, Chinteni, Ciucea, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Floreşti, Gârbău, Gilău, Iara, Izvoru Crişului, Mănăstireni, Mica, Mintiu Gherlii, Petreştii de Jos, Poieni, Săvădisla, Sânpaul, Sic, Tureni, Vad. CONSTANŢA Municipii Constanţa, Mangalia, Medgidia Oraşe Basarabi, Cernavodă, Eforie, Hârşova, Techirghiol Comune Adamclisi, Aliman, Gârliciu, Independenţa, Istria, Lipniţa, Mircea Vodă, Oltina, Ostrov, Poarta Albă, Rasova, Topalu, Tuzla, Valu lui Traian. COVASNA Municipii Sfântu Gheorghe Oraşe Covasna, Târgu Secuiesc Comune Brăduţ, Ghelinţa, Ilieni, Sânzieni, Turia. DÂMBOVIŢA Municipii Târgovişte Oraşe Fieni, Pucioasa Comune Aninoasa, Bărbuleţu, Brăneşti, Buciumeni, Cândeşti, Cobia, Doiceşti, Glodeni, Gura Ocniţei, Malu cu Flori, Moroeni, Moţăieni, Ocniţa, Pietroşiţa, Potlogi, Pucheni, Răzvad, Runcu, Şotânga, Voineşti, Vulcana-Băi. DOLJ Municipii Craiova, Calafat Comune Almăj, Brabova, Calopăr, Cernăteşti, Coţofenii din Dos, Podari, Şimnicu de Sus, Sopot, Ţuglui. GALAŢI Municipii Galaţi GIURGIU Municipii Giurgiu Oraşe Mihăileşti Comune Comana, Floreşti-Stoeneşti, Hotarele. GORJ Municipii Târgu Jiu Oraşe Bumbeşti-Jiu Comune Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, Bengeşti-Ciocadia, Bumbeşti-Piţic, Cruşet, Glogova, Leleşti, Padeş, Peştişani, Polovragi, Prigoria, Roşia de Amaradia, Runcu, Samarineşti, Săcelu, Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Teleşti, Tismana, Turcineşti. HARGHITA Municipii Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc Oraşe Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa Comune Bilbor, Brădeşti, Ciucsângeorgiu, Cârţa, Dârjiu, Ditrău, Feliceni, Gălăuţaş, Lăzarea, Mugeni, Sărmaş, Sândominic, Suseni, Ulieş, Zetea. HUNEDOARA Municipii Deva, Hunedoara, Orăştie, Brad Oraşe Călan, Haţeg, Simeria Comune Baia de Criş, Baru, Băniţa, Boşorod, Cârjiţi, Crişcior, Densuş, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Orăştioara de Sus, Peştişu Mic, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribiţa, Sarmizegetusa, Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior, Topliţa, Unirea, Vaţa de Jos, Veţel. IALOMIŢA Comune Giurgeni IAŞI Municipii Iaşi, Paşcani Oraşe Hârlău, Târgu Frumos Comune Bârnova, Ciurea, Cotnari, Cucuteni, Deleni, Dobrovăţ, Dumeşti, Heleşteni, Leţcani, Miroslava, Mirosloveşti, Ruginoasa, Strunga. ILFOV Comune Mogoşoaia, Snagov. MARAMUREŞ Municipii Baia Mare, Sighetu Marmaţiei Oraşe Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus Comune Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budeşti, Călineşti, Cerneşti, Copalnic-Mănăştur, Cupşeni, Deseşti, Dumbrăviţa, Giuleşti, Groşi, Ieud, Lăpuş, Mireşu Mare, Ocna Şugatag, Poienile Izei, Remetea Chioarului, Rozavlea, Săcălăşeni, Săcel, Strâmtura, Suciu de Sus, Şişeşti, Şomcuţa Mare, Ulmeni, Vadu Izei, Vişeu de Jos. MEHEDINŢI Municipii Drobeta-Turnu Severin Oraşe Baia de Aramă, Strehaia Comune Balta, Brezniţa-Ocol, Broşteni, Butoieşti, Gârla Mare, Izvoru Bârzii, Ponoarele, Şimian, Şişeşti, Tâmna. MUREŞ Municipii Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni Oraşe Iernut, Luduş Comune Acăţari, Adămuş, Apold, Aţintiş, Bahnea, Batoş, Băgaciu, Bălăuşeri, Bichiş, Bogata, Brâncoveneşti, Ceuaşu de Câmpie, Cucerdea, Cuci, Daneş, Găleşti, Gorneşti, Lunca, Nadeş, Pănet, Păsăreni, Saschiz, Sărmaşu, Sâncraiu de Mureş, Suseni, Vânători. NEAMŢ Municipii Piatra-Neamţ, Roman Oraşe Târgu-Neamţ Comune Agapia, Bălţăteşti, Bârgăuani, Bodeşti, Borleşti, Crăcăoani, Dobreni, Dragomireşti, Fărcaşa, Girov, Grumăzeşti, Pângăraţi, Piatra Şoimului, Războieni, Roznov, Sagna, Săvineşti, Ştefan cel Mare, Tazlău, Vânători-Neamţ, Viişoara, Zăneşti. OLT Municipii Slatina, Caracal Oraşe Corabia Comune Brâncoveni, Curtişoara, Dobrosloveni, Gârcov, Giuvărăşti, Leleasca, Oboga, Priseaca, Strejeşti. PRAHOVA Municipii Ploieşti, Câmpina Oraşe Azuga, Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia, Slănic, Vălenii de Munte Comune Apostolache, Brebu, Ceraşu, Cornu, Drajna, Fântânele, Filipeştii de Târg, Izvoarele, Măneciu, Poseşti, Starchiojd, Teişani, Târgşoru Vechi. SATU MARE Municipii Satu Mare, Carei Comune Acâş, Călineşti-Oaş, Medieşu Aurit, Socond. SĂLAJ Municipii Zalău Oraşe Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei Comune Agrij, Almaşu, Bălan, Buciumi, Crasna, Creaca, Cuzăplac, Dragu, Fildu de Jos, Hida, Horoatu Crasnei, Letca, Meseşenii de Jos, Mirşid, Năpradea, Românaşi, Sălăţig, Sânmihaiu Almaşului, Someş-Odorhei. SIBIU Municipii Sibiu, Mediaş Oraşe Agnita, Avrig, Cisnădie, Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Tălmaciu Comune Alţâna, Apoldu de Jos, Arpaşu de Jos, Aţel, Axente Sever, Bazna, Bârghiş, Biertan, Brăteiu, Brădeni, Bruiu, Cârţa, Chirpăr, Cristian, Dârlos, Gura Râului, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Moşna, Nocrich, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racoviţă, Răşinari, Roşia, Sadu, Sălişte, Slimnic, Şeica Mare, Şelimbăr, Şura Mare, Şura Mică, Tilişca, Turnu Roşu, Valea Viilor, Vurpăr. SUCEAVA Municipii Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi Oraşe Gura Humorului, Siret, Solca, Vatra Dornei Comune Arbore, Baia, Bălcăuţi, Botoşana, Breaza, Broşteni, Cacica, Cajvana, Calafindeşti, Dărmăneşti, Dolhasca, Dolheşti, Drăguşeni, Milişăuţi, Grămeşti, Grăniceşti, Horodnic, Marginea, Mănăstirea Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moldoviţa, Pătrăuţi, Preuteşti, Putna, Râşca, Satu Mare, Slatina, Suceviţa, Şcheia, Todireşti, Udeşti, Valea Moldovei, Vatra Moldoviţei, Volovăţ, Vultureşti. TELEORMAN Municipii Alexandria, Roşiori de Vede, Turnu Măgurele Oraşe Zimnicea Comune Buzescu, Islaz, Mavrodin, Măgura, Nanov, Peretu, Plosca, Vităneşti, Putineiu, Salcia, Troianul. TIMIŞ Municipii Timişoara, Lugoj Oraşe Făget Comune Banloc, Gătaia, Margina. TULCEA Municipii Tulcea Oraşe Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina Comune Baia, Beidaud, Carcaliu, Ceamurlia de Jos, Crişan, Frecăţei, Jijila, Jurilovca, Mahmudia, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant, Niculiţel, Nufăru, Ostrov, Sarichioi, Slava Cercheză, Turcoaia, Valea Nucarilor. VASLUI Municipii Vaslui, Bârlad, Huşi Comune Arsura, Bogdana, Boţeşti, Buneşti-Avereşti, Codăeşti, Duda-Epureni, Ghergheşti, Lipovăţ, Poieneşti, Puieşti, Soleşti, Ştefan cel Mare, Tanacu. VÂLCEA Municipii Râmnicu Vâlcea Oraşe Băile Govora, Băile Olăneşti, Brezoi, Călimăneşti, Horezu, Ocnele Mari Comune Alunu, Bărbăteşti, Berislăveşti, Boişoara, Budeşti, Bujoreni, Buneşti, Câineni, Costeşti, Dăeşti, Frânceşti, Goleşti, Goranu, Lungeşti, Mateeşti, Măldăreşti, Mihăeşti, Perişani, Pietrari, Racoviţa, Runcu, Sălătrucel, Slătioara, Stoeneşti, Ştefăneşti, Tomşani, Vaideeni, Vlădeşti, Voiceşti. VRANCEA Municipii Focşani Oraşe Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu Comune Bârseşti, Boloteşti, Broşteni, Câmpineanca, Cârligele, Coteşti, Dumbrăveni, Jariştea, Mera, Rugineşti, Ţifeşti, Urecheşti, Valea Sării. MUNICIPIUL Municipii Bucureşti. BUCUREŞTI _______________________________________________________________________________ NOTĂ: – Unităţile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional din prezenta anexă cuprind fie o complexitate de valori culturale, fie monumente istorice izolate, de valoare naţională excepţională. – Concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional se regăseşte în anexa nr. IV. ANEXA 4 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA A III-A – ZONE PROTEJATE ZONE CONSTRUITE Figura 2, reprezentând Planul de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a – Zone protejate, zone construite, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 12 aprilie 2000, la pagina 47.

Lasă un răspuns

Translate »