AVIZE PENTRU VÂNZĂRI TERENURI EXTRAVILAN

  • Avize specifice pentru vânzări terenuri persoane fizice/persoane juridice

Prevederi legislative: LEGEA NR. 17/2014

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ:

□ cerere tip (de la secretariat sau de mai jos)

□ copie a actului de identitate BI/CI/pașaport al vânzătorului  (pt. persoane fizice)

□ copie a certificatului de înregistrare (pt. persoane juridice)

□ copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului sau copie simplă și actul original pentru certificare

□ extras de carte funciară și plan cadastral al terenului supus vânzării, în sistem STEREO 70, emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii

□ procura notarială/împuternicirea persoanei care depune documentația și copia actului de identitate a acesteia (în cazul în care este necesar)

□ alte documente doveditoare (dacă se impune)

Cerere elib. aviz vanzare teren pers. fizice actualizata iunie 2018

Cerere elib aviz vanzare teren pers. juridice actualizata iunie 2018