Legislaţie

ADMINISTRATIV

HG_90_2010_actualizata_decembrie_2016

OMC 2080 din 2012 ROF directii pentru cultura

Legea 188 din 1999 a functionarilor publici actualizata 2017

LEGEA 7 – 2004 codul de conduita funct publici actualizata 2014

HG 611 – 2008 dezv carierei funct publici

HG 761 din 2017 modificare HG 611

Legea 544 din 2001 privind liberul acces la inf de interes public

OUG-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-actualizata-la-16.05.2016

Legea Arhivelor Nationale nr. 16 din 1996

Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice actualizata 2018

MONUMENTE ISTORICE

LMI-NEAMT 2015

OMCIN-nr.-2515-2018-privind-stabilire-cuantum-tarife-avize-specialitate

Hg 1430 din 2003 finantare lucrari m i propr privata

Ordin 2828 din 2015 actualizare Lista Monumentelor Istorice

Legea_422/2001 privind_protejarea-monumentelor-istorice

Ordine_2156-17_2118-07_2645-03_preemtiune-monumente

Norme_clasare_si_inventariere_mon_ist_2008

Legea nr. 120 din 2006 actualizata 2011

Legea 6 din 2008 patrim tehnic si industrial

Legea nr 454 din 2006 conces mon ist

Legea 350/2001_urbanism actualizata dec 2016

Legea 50 din 1991 _constructii actualizata dec 2016

LEGEA_10/1995 privind calitatea in constructii actualiz_cu Legea 177

OMCC-2237/2004-SemnalizareaMonum

OMCC-2684-2003-ObligatiaFolosinta

Ordin_13-N-1999-Ghid_elaborare_PUG

Ordin_562-2003-Metodologie_de_elaborare_PUZ

OMCC-2435-2006-ROF-CNMI

OMCIN-nr.-2797-2017-actualizat-nov-2018

Legea nr. 451 din 2002 Ratificare Coventia Peisajului de la Venetia 2000

Legea 157 din 1997 ratificare Conventie arhitectura Granada 1985

ARHEOLOGIE

Repertoriul Arheologic National – Judetul Neamt

OMCC-2518 din 2007 descarcare sarcina arhg

Legea 17 din 2014 actualizata 2016

Og43-2000-protectia patrimoniului arheologic

Ordinul 125 din 2011 pentru obtinerea permisului de exploatare

ORDIN_nr_2562_2010_procedura obtinere autorizatie arheologie

Legea 185 din 2016 proiecte gaze naturale

EVIDENȚĂ BUNURI CULTURALE MOBILE

LEGE-nr.-182-din-25-octombrie-2000-_republicată_-_actualizatã_

Hg1420-2003-norme privind comertul cu bunuri culturale mobile

Hotararea 518 – 2004 – norme privind exportul bunurilor culturale mobile

Legea149-1997-conventia unidroit privind bunurile furate sau exportate ilegal

HG-886-2008-NormeleClasare bunuri culturale mobile

OMC 2009-2001-norme de acreditare a expertilor pe patrimoniu cult mobil

MUZEE ȘI COLECȚII, AȘEZĂMINTE CULTURALE

Legea311-actualizata2016

Ordin 2035 din 2000 Norme de evidenta bunuri culturale muzee

ORDIN-_2371_din_6_iunie_2008-pt-modificare-2035-2000

HG 1546 din 2003 norme conservare bunuri clasate

Ordin 2297 – 17.07.2006 criterii acordate aviz prealabil muzee actualizat 2016

OMCC 2057 din 2007 norme acreditare muzee

OUG-118-2006-privind-înfiinţarea-organizarea-şi-desfăşurarea-activităţii-aşezămintelor-culturale

OMC 3968 din 2016 modificare criterii infiintare muzee

PATRIMONIU IMATERIAL

Legea 410 din 2005 salvgardarea patrim imaterial

Legea-26 din 2008-protejarea patrimoniului imaterial

CONTABILITATE

Legea 500 din 2002 privind finanțele publice

Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor

Legea nr. 82 din 1991 a contabilitatii republicata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »