ORDIN Nr. 2504 din 6 august 2008 pentru modificarea art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată, ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin: Art. I. -Articolul 24 alineatul (1) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 17 iulie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 24. – (1) Declasarea de urgenţă este procedura excepţională de radiere din Lista monumentelor istorice a unui bun imobil în situaţia în care se constată dispariţia monumentului.” Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul culturii şi cultelor, Adrian Iorgulescu

Lasă un răspuns