LEGE Nr. 86 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu urmatoarele modificari si completari:
a) Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
„Ordonanta privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural”
b) Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1, care va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3^1
De salarii de baza mai mari cu 25% beneficiaza si personalul de specialitate prevazut in anexa nr. V/5 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994*), aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata, din alte institutii si activitati cu profil cultural. Restul personalului din institutiile de cultura beneficiaza de salarii de baza mai mari cu 15% .”
—————-
*) Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, este modificata prin Legea nr. 85/1996.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Lasă un răspuns