Ordin privind stabilirea personalului împuternicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintarii de plata

In conformitate cu prevederile: – art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral,

Read more

ORDIN Nr. 2664 din 12 noiembrie 2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizarii lucrarilor de construire sau de desfiintare pentru imobilele aflate în zona de protectie a monumentelor istorice si în zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) si (5) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu

Read more
Translate »