ORDONANTA Nr. 51 din 11 august 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1
(1) Prin prezenta ordonanta se reglementeaza sistemul de finantare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor si proiectelor culturale.
(2) In sensul prezentei ordonante, prin programe si proiecte culturale se intelege:
a) programul cultural reprezinta un ansamblu de proiecte culturale care se desfasoara pe o perioada mai lunga si intr-un spatiu mai larg;
b) proiectul cultural reprezinta o actiune sau un ansamblu de actiuni culturale care se desfasoara in legatura cu un anumit obiectiv sau tema pe o perioada determinata si intr-un loc stabilit.
(3) Programele si proiectele culturale care fac obiectul prezentei ordonante pot fi: de interes international, de interes national, de interes zonal sau de interes local.
Art. 2
(1) Programele si proiectele culturale, finantate de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, se aproba de catre ordonatorii principali de credite pentru activitatile proprii si pentru cele organizate de catre institutiile din subordinea acestora.
(2) Programele sau proiectele culturale pot fi cofinantate din alocatii de la bugetele locale si de la bugetul de stat, cu aprobarea ordonatorilor principali de credite respectivi.
Art. 3
In scopul bunei desfasurari a activitatilor cuprinse in programele si proiectele culturale prevazute la art. 1, organizatorii acestora vor identifica posibilitatile de atragere a altor surse de finantare in afara celor bugetare, incheind contracte in conditiile legii.
Art. 4
In cadrul devizului general al programelor sau proiectelor culturale se poate aproba si finantarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport si masa ale participantilor, precum si cheltuieli specifice acestor manifestari, pentru inchirieri de spatii si aparatura, actiuni promotionale si de publicitate, tiparituri, remuneratii, onorarii si altele asemenea.
Art. 5
In situatia in care programele si proiectele culturale sunt de interes international sau national si presupun acordarea unor premii participantilor din alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, fondurile de premiere si cuantumurile premiilor se aproba de catre ordonatorii principali de credite respectivi.
Art. 6
(1) Onorariile cuvenite participantilor la activitatile culturale prevazute la art. 1 alin. (2), in calitate de titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe dreptului de autor, se stabilesc prin negociere, pe baza de contracte incheiate intre institutia organizatoare si persoanele in cauza, in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
(2) In situatiile in care titularii dreptului de autor sau titularii de drepturi conexe solicita plata in avans a unor sume stabilite in contract, ordonatorul principal de credite poate aproba depasirea cotei de 30% prevazuta de dispozitiile legale in vigoare, cu conditia stabilirii unor clauze asiguratorii in contractele incheiate.
Art. 7
(1) Colaboratorii angajati in conditiile legii pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale pot primi o remuneratie de pana la nivelul salariului de baza maxim prevazut pentru functiile de executie din cadrul institutiei publice organizatoare.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) institutia publica organizatoare poate deconta si cheltuielile de transport, diurna si cazare, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Lasă un răspuns

Translate »