Ordonanta 44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar

ART. 1
Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietate publica, in vederea restaurarii sau participarii la expozitii si la alte manifestari similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonante si ale celorlalte acte normative in materie.
ART. 2
(1) Institutia publica titulara a dreptului de administrare asupra unui bun mobil care face parte din patrimoniul cultural national si care urmeaza sa fie exportat temporar va obtine avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si aprobarea ministrului culturii si cultelor in vederea eliberarii certificatului de export temporar.
(2) Certificatul de export temporar se elibereaza dupa prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, incheiat in conditiile legii.
ART. 3
(1) In cazuri deosebite si numai pentru bunuri mobile clasate in categoria Tezaur, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va putea aviza exportul temporar al acestora fara a conditiona aceasta de existenta unui contract de asigurare pentru bunurile in cauza, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2) In situatiile mentionate la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va obtine un certificat de garantie guvernamentala din partea statului pe al carui teritoriu ar urma sa se afle bunurile culturale mobile romane.
ART. 4
(1) In cazul in care exportul temporar se efectueaza in cadrul unui schimb cultural, Ministerul Culturii si Cultelor este autorizat ca, in numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sa elibereze un certificat de garantie guvernamentala pentru bunurile culturale mobile straine aflate temporar pe teritoriul statului roman.
(2) Existenta certificatului de garantie guvernamentala nu exonereaza de raspundere persoanele vinovate de deteriorarea ori distrugerea bunurilor culturale mobile pe durata exportului temporar.
(3) In situatiile mentionate la alin. (1) organizatorul roman al manifestarii culturale va prezenta Ministerului Culturii si Cultelor, in vederea aprobarii, acordul incheiat cu partea straina.
(4) Certificatul de garantie guvernamentala se poate acorda si pe baza de reciprocitate, la solicitarea partii straine, atunci cand si bunurile culturale mobile romane beneficiaza de acelasi tratament pe teritoriul statului strain.
ART. 5
Pentru indeplinirea obiectivelor mentionate la art. 3 si 4 se infiinteaza, in cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Biroul pentru asigurari guvernamentale, in subordinea directa a ministrului, in limita numarului maxim de posturi aprobat.
ART. 6
Modul de acordare a certificatului de garantie guvernamentala se stabileste prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Lasă un răspuns