Declarația privind asumarea agendei de integritate la nivelul DJC Neamț

DECLARAŢIE

privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Direcției Județene pentru Cultură Neamț pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

 

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021,

Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, în calitate de instituție serviciu deconcentrat aflat în subordinea Ministerului Culturii

Asumându-și valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție 2021-2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE, prin care:

  1. condamnă corupția în toate formele în care se manifestă;
  2. își asumă responsabilitatea respectării viziunii, misiunii, valorilor și a principiilor generale ale Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025,
  3. aderă la obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025;
  4. își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  5. împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru considerarea interesului public mai presus de orice interes, precum și evitarea situațiilor de conflicte de interese și incompatibilități, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
  6. se obligă să îndeplinească toate obiectivele și măsurile Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 care sunt de competența instituției, să respecte mecanismul de monitorizare a Strategiei, precum și să colaboreze cu celelalte instituții publice în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;
  7. își reafirmă angajamentul de a-și îndeplini îndatoririle care îi revin cu respectarea măsurilor și standardelor subsumate promovării unui climat de integritate și transparență instituțională la nivelul instituției, precum și a principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, eficienței, profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității;
  8. își asumă respectarea și aplicarea standardelor legale de integritate, concomitent cu implementarea măsurilor de remediere a riscurilor și vulnerabilităților identificate, cuprinse în planul de integritate propriu, elaborat în concordanță cu valorile fundamentale și principiile Strategiei Naționale Anticorupție, pentru a asigura: a) menținerea unui grad ridicat de implementare a măsurilor preventive a corupției; b) consolidarea capacității instituționale de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție; c) menținerea unei capacități administrative de prevenire și investigare a corupției și fraudelor; d) implementarea obiectivului specific Ministerului Culturii din Strategia Națională Anticorupție, respectiv Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural, în funcție de aria de competență a instituției; precum și consolidarea integrității în celelalte domenii prioritare stabilite de Strategia Națională Anticorupție, aplicabile Ministerului Culturii.
  9. autoevaluează anual și informează Ministerul Culturii asupra gradului de implementare a planului de integritate și asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii.

Această declarație a fost adoptată de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Director executiv,

Rocsana Josanu