NOUTATI LEGISLATIVE

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 AUGUST 2018 A INTRAT ÎN VIGOARE ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE NR. 2515/2018 CARE ADUCE MODIFICĂRI CU PRIVIRE LA CUANTUMUL TARIFELOR PERCEPUTE DE DIRECȚIILE JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE SPECIALITATE PENTRU INTERVENȚIILE ASUPRA IMOBILELOR AFLATE ÎN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE ȘI ÎN ZONELE CONSTRUITE PROTEJATE.

  • CONFORM ART. 1 DIN ACEST ACT NORMATIV, NOUL TARIF ESTE DE 3 LEI/MP SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRĂRI DE INTERVENȚII, INDIFERENT DE BENEFICIAR, FINALITATEA SAU DESTINAȚIA IMOBILULUI ȘI NU POATE DEPĂȘI SUMA DE 15.000 LEI.
  • DE ASEMENEA, SE PREVEDE CĂ, INDIFERENT DE EMITENTUL AVIZULUI, TARIFELE SE PERCEP DE CĂTRE DIRECȚIILE PENTRU CULTURĂ ÎN A CĂROR RAZĂ TERITORIALĂ SE AFLĂ IMOBILUL (CHIAR ȘI ÎN CAZUL AVIZELOR EMISE DE MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE).

ÎN CONSECINȚĂ, CEREREA PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE SPECIALITATE A FOST DIN NOU MODIFICATĂ. MODELUL TIP PENTRU COMPLETARE POATE FI DESCĂRCAT DIN RUBRICA ELIBERARE AVIZE, ACORDURI, ADEVERINȚE.

ÎN CONTINUARE, PUBLICĂM CONȚINUTUL INTEGRAL AL ORDINULUI ÎN VIGOARE PRIVIND TARIFAREA AVIZELOR DE SPECIALITATE:

OMCIN-nr.-2515-2018-privind-stabilire-cuantum-tarife-avize-specialitate