COMPONENȚA COMISIILOR MINISTERULUI CULTURII

 

ORDIN NR. 2493 din 18.06.2018

privind nominalizarea membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice,

Secțiunilor de specialitate ale acesteia și

Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice

În temeiul prevederilor art. 9, alin. (4), ale art. 1 1 , alin (1) și (4) și ale art. 14, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

În aplicarea prevederilor art. 30, 31 , 32, 33, 34 din Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza referatului nr. 1514/18.06.2018 de fundamentare a ordinului privind nominalizarea membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Sectiunilor de specialitate ale acesteia și Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice,

Ministrul Culturii și Identității Naționale emite următorul:

ORDIN

Art. 1 — Se aprobă componența Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice prevăzută în Anexa nr. 1 .

Art. 2 — Se aprobă componența Secțiunilor de specialitate ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, prevăzute în Anexele nr. 2 – 5.

Art. 3 — Se aprobă componența Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice, prevăzute în Anexele nr. 6 – 17.

Art. 4 — Anexele 1 — 17 fac parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 5 — La data intrării în vigoare a prezentului Ordin se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 6 — Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Direcțiile Județene pentru Cultură, respectiv, Direcția pentru Cultură a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.

George IVAȘCU

 

COMPONENTA COMISIEI NATIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE

1 . BOLDURA Oliviu, rest. pict.

 1. BOTEZ Aurel, arh. — Prepdinte
 2. CARP Constanta, arh.
 3. CIOBÄNASU Corneliu, aria.
 4. DERER Anca, arh.
 5. GRAMA Nicolae, arh.
 6. IANA$I Liviu, arh.
 7. KISILEWICZ Victor Dan, arh.
 8. LUPU Emil, arhg.
 9. MUNTEANU Simona-Elena, arh.

1 1. NÄSTASE Radu Petre, arh.

 1. PASKUCZ *tefan, arh.
 2. PÄTRA9CU Gheorghe, arh.
 3. PORUMB Marius, ist.
 4. PREDA Cätälina Dana, arh.
 5. RÄNJA Cristian, arh.
 6. SCRIPCAR’IJ sorin, arh.
 7. STÄNESCU Silviu, arh.
 8. TUREANU Ileana, arh.
 9. TENEA Diana Doina, ing.

21 . VASILESCU sorin, arh.

 

Secretar: Stefan – Emilian GAMUREAC

Supleant secretar: Silvia Ileana COSTIUC

 

COMPONENTA SECTIUNII DE EVIDENȚĂ

1 . CRĂCIUNESCU Adrian, arh.

 1. CIUPALĂ Alin, ist. art.
 2. LASCU Nicolae, arh.
 3. LUPU Emil, arhg.
 4. NEMȚEANU Ruxandra, arh.
 5. NIȚULESCU Arina, arh.
 6. PAVELET Irina, ist.
 7. SINIGALIA Tereza Irene, ist. art.
 8. TULBURE Irina, arh.

Secretar: Silvia Ileana COSTIUC

Supleant secretar: Ileana Maria KISILEWICSZ

 

COMPONENTA SECȚIUNII TEHNICĂ DE ARHITECTURĂ Șl INGINERIE

 1. AUNER Karl Niels, arh.
 2. BOUNEGRU George, arhg.
 3. CĂPĂȚÂNĂ Mircea, arh.
 4. CARP Constanța, arh.
 5. NĂSTASE Radu
 6. SABO Eugen Emil, ing.
 7. BIRO Ana-Maria, ing.
 8. SPIRESCU Adrian, arh.
 9. URSĂCHESCU Mihai, ing.

Secretar: Mihai MATEESCU

Supleant secretar: Adrian Florin BĂLTEANU

 

COMPONENȚA SECȚIUNII DE URBANISM Șl ZONE PROTEJATE

1 . BĂILESTEANU Liviu, urb.

 1. BUBULETE Doina, arh.
 2. ENACHE Constantin, arh.
 3. IANĂSI Liviu, arh.
 4. KOVACS Iosef, arh.
 5. MICU Cristian, arhg.
 6. POPA Andreea, arh.
 7. POPESCU Toader, arh.
 8. STAN Angelica, arh.

Secretar: Mădălina SONEA

Supleant secretar: Adrian Florin BĂLTEANU

 

COMPONENȚA SECȚIUNII DE COMPONENTE ARTISTICE

1 . BOLDURA Oliviu, rest. pict.

 1. CHIRIAC Ion, rest. pict.
 2. CONSTANTIN Mirela, rest.
 3. DARDA Ioan, rest.
 4. DĂBULEANU Marian, art. plast.
 5. NICULESCU Gheorghe, fiz.
 6. PETRESCU Silviu, rest. pict.
 7. POPA Corina, ist. art.
 8. SINIGALIA Tereza Irene, ist. art.

Invitați în funcție de complexitatea subiectelor:

10. BÂRCĂ Ana, ist. de artă 15. MOHANU Dan, rest.
1 1 . GHEORGHIȚĂ Romeo, rest. 16. MURARIU Elena, rest.
12. GOMOIU Ioana, biol. 17. RĂDVAN Roxana, fiz.
13. GUTTMANN Marta, chim. 18. SERENDAN Cristina, rest.
14. IONESCU Cristina-Anca, arh. 19. STINGHE Pia, rest.

 

Secretar: Oana GOREA

Supleant secretar: Mădălina SONEA

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 1

 

1 . CONSTANTIN Ortansa Luminița, ing.

 1. JIPA Victoria, ing.
 2. NĂSTASE Radu Petre, arh.
 3. NEGRU Mircea, arhg.
 4. POSTOLACHE Luminița Dana, rest.
 5. PREDA Cătălina Dana, arh. – Președinte
 6. ROȘU Constantin-Gabriel, ing.
 7. SABO Emil Eugen, ing.
 8. șef al Municipiului București
 9. șef al județului Giurgiu
 10. șef al județului Ilfov

 

Teritoriul de competență: mun. București și județele Giurgiu, Ilfov

Sediul: D.C.M.B.

Secretar: director D.C.M.B.

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologie D.C.M.B.

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 2

1 . BERTLEFF Johannes Andreas, arh.

 1. DEMETER LOWE Silvia Svetlana, arh.
 2. DERER Anca, arh. – Președinte
 3. KOVACZ Kazmer, arh.
 4. MIKLÓS Kôlló, arh.
 5. PAL Bodor Csabo, ing.
 6. POPA Alexandru , arhg.
 7. TARIC Nicolae, arh.
 8. șef al județului Brașov
 9. șef al județului Covasna
 10. șef al județului Harghita

 

Teritoriul de competență: județele Brașov, Covasna, Harghita

Sediul: D.J.C. Brașov

Secretar: director D.J.C. Brașov

Supleant secretar: șef compart. monumente istorice și arheologie D.J.C. Brașov

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 3

1 . BORDA Adrian, arh.

 1. KIRISZÂN Imola, ing.
 2. MACALIK Arnold-Erno, arh.
 3. MITREA Vasile, arh.
 4. RUS Ioana, ist. art.
 5. RUSU Vlad Sebastian, arh.
 6. SCRIPCARU Sorin, arh. – Președinte
 7. ZĂGREAN Radu Iustinian, arhg.
 8. șef al județului Bistrița Năsăud
 9. șef al județului Cluj

1 1 . arh. șef al județului Sălaj

 

Teritoriul de competență: județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj

Sediul: D.J.C. Cluj

Secretar: director D.J.C. Cluj

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologice D.J.C. Cluj

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 4

1 . DAMASCHIN Anca, arh. urb.

 1. DĂBULEANU Marian, art. plast.
 2. DIDĂ Mirela, arh.
 3. DRĂGAN Costel, arh.
 4. GRAMA Nicolae, arh. – Președinte
 5. GRĂMESCU Ana Maria, ing.
 6. TALMATCHI Gabriel, arhg.
 7. TEODORESCU Bogdan George, arh.
 8. TOPOLEANU Florin-George, arhg.
 9. șef al județului Constanța
 10. șef al județului Tulcea

 

Teritoriul de competență: județele Constanța, Tulcea

Sediul: D.J.C, Constanta

Secretar: director D.J.C. Constanța

Supleant secretar: șef compart. monumente istorice și arheologice D,J.C. Constanța

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 5

1 . APARASCHIVEI Dumitru Dănuț, arhg.

 1. CIOBĂNAȘU Corneliu, arh. – Președinte
 2. GĂLEA Smărăndița, arh.
 3. MEDARU Constantin, arh.
 4. SOVEJA Lucian, ing.
 5. ZUP Maria Ana, arh.
 6. șef al județului Bacău
 7. șef al județului Galați
 8. șef al județului lași
 9. șef al județului Vaslui
 10. șef al județului Vrancea

 

Teritoriul de competență: județele lași, Bacău, Galați, Vaslui, Vrancea

Sediul: D.J.C. lași

Secretar: director D.J.C. lași

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologice D.J.C. lași

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 6

 

1 . ARMOS Attila Tiberiu, ing.

 1. CHIRIAC Aurel, ist.
 2. MITRU Ildiko, arh.
 3. MUTH Ovidiu Mircea, arh.
 4. PAFKA Ernest-Anton, arh.
 5. PASKUCZ Ștefan, arh. — Președinte
 6. PĂNESCU Eugen, arh.
 7. POP Dan, arhg.
 8. șef al județului Bihor
 9. șef al județului Maramureș 1 1 . arh. șef al județului Satu Mare

 

Teritoriul de competență: județele Bihor, Maramureș, Satu Mare

Sediul: D.J.C. Bihor

Secretar: director D.J.C. Bihor

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologice D.J.C. Bihor

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 7

1 . BOLDURA Oliviu, rest. pict.

 1. CHIBILĂ Nicolae, arh.
 2. DIACONESCU Iulian, arh.
 3. GORCEA Constantin, arh.
 4. LUCA Lucsar, ing.
 5. STĂNESCU Silviu, arh. – Președinte
 6. TULBURE Mihai, arh.
 7. URSU Emil, arhg.
 8. șef al județului Botoșani
 9. șef al județului Neamț

1 1 . arh. șef al județului Suceava

 

Teritoriul de competență: județele, Botoșani, Neamț, Suceava

Sediul: D.J.C. Suceava

Secretar: director D.J.C. Suceava

Supleant secretar: șef compart. monumente istorice și arheologice D.J.C. Suceava

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 8

1 . CÎRSTINA Ovidiu, arhg.

 1. COȘA Adrian, arh.
 2. MIRCEA Alexandru, arh.
 3. MUNTEANU Simona Elena, arh. — Presedinte
 4. NIȚULESCU Arina, arh.
 5. PAVELEȚ Irina, ist.
 6. SANDOR Zoltan, ing.
 7. șef al județului Argeș
 8. șef al județului Dâmbovița
 9. șef al județului Prahova

1 1. arh. șef al județului Teleorman

 

Teritoriul de competență: județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman

Sediul: D.J.C. Prahova

Secretar: director D.J.C. Prahova

Supleant secretar: șef compart. monumente istorice și arheologice D.J.C. Prahova

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 9

1 . ABRUDAN Ion Ovidiu, ist. art.

 1. BUDRALĂ Ovidiu, arh. urb.
 2. COVACI Angela, arh.
 3. GLIGOR Liviu, arh.
 4. LAPOȘI Argentina Ioana, ist. de artă
 5. MUREȘAN Gelu Ovidiu, ing.
 6. PĂTRAȘCU Gheorghe, arh. – Președinte
 7. TIPLIC Marian, arhg.
 8. șef al județului Alba
 9. șef al județului Mureș

1 1. arh. șef al județului Sibiu

 

Teritoriul de competentă: județele Sibiu, Alba, Mureș

Sediul: D.J.C. Sibiu

Secretar: director D.J.C. Sibiu

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologice D.J.C. Sibiu

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 10

1 . DATCU Daniela, arh.

 1. MITROI Constantin, ing.
 2. RĂDVAN Laurențiu, arh.
 3. RÂNJA Dan Cristian, arh. Președinte
 4. TOMOIU Ana, arh.
 5. VISAN Ion Daniel
 6. VLAD Florin, arhg.
 7. șef al județului Ialomița
 8. șef al județului Brăila
 9. șef al județului Buzău

1 1 . arh. șef al județului Călărași

 

Teritoriul de competentă: județele Ialomița, Brăila, Buzău, Călărași

Sediul: D.J.C. Ialomița

Secretar: director D.J.C. Ialomița

Supleant secretar: șef compart. monumente istorice și arheologice D.J.C. Ialomița

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 11

1 . BONDOC Petruș-Dorel, arhg.

 1. BOTEZ Aurel, arh. – Președinte
 2. BUZEC Mihaela, arh.
 3. CĂMUI Iulian, arh.
 4. GHIDĂNAC Cristina Creola, arh.
 5. GOLFIȚĂ Victor, ing.
 6. șef al județului Dolj
 7. șef al județului Gorj
 8. șef al județului Mehedinți
 9. arh. șef al județului Olt

1 1. arh. șef al județului Vâlcea

 

Teritoriul de competență: județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Sediul: D.J.C. Gorj

Secretar: director D.J.C. Gorj

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologice. D.J.C. Gorj

 

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 12

 

1 . FARCAȘ Cornel Gavril, ing.

 1. GHIORGHIU Toader Octavian, arh.
 2. KISILEWICZ Victor Dan, arh. – Președinte
 3. MIHĂIESCU Ioana, arh.
 4. PÂRVULESCU Cecilia, ist. art.
 5. POPA Ilie, arh.
 6. SZENTMIKLOSI Alexandru, arhg.
 7. șef al județului Arad

9. arh. șef al județului Caraș-Severin

 1. arh. șef al județului Hunedoara

1 1 . arh. șef al județului Timiș

 

Teritoriul de competență: județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Sediul: D.J.C. Timiș

Secretar: director D.J.C. Timiș

Supleant secretar: șef compartiment monumente istorice și arheologice D.J.C. Timis