PROCEDURA DE OBȚINERE A AVIZULUI MCIN

1. În atenția solicitanților avizelor de specialitate emise de Direcția Județeană pentru Cultură Neamț 

Pentru facilitarea evaluării potențialului arheologic al terenurilor pe care urmează să se realizeze intervențiile, vă rugăm să transmiteți dosarele atât în format analog (pe suport hârtie), cât și în format electronic de tip text (.doc, .docx) sau arhivă. Delimitările perimetrelor supuse exploatării trebuie să fie transmise în format analog (pe suport hârtie) și în fișiere electronice specifice Microsoft Excel (.xls). Delimitările perimetrelor de lucru vor fi exprimate în coordonate geografice de tip Proiecția Stereografică 1970 (Stereo 70).

Documentația în format analog va fi depusă  la sediul instituției iar formatul electronic va fi expediat la adresa oficială de email patrimoniunt@gmail.com

 

2. VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17 AUGUST 2018, A INTRAT ÎN VIGOARE UN NOU SISTEM DE TARIFARE A DOCUMENTAȚIILOR DEPUSE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SPECIALITATE AL MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE, CONFORM OMC NR. 2515/2018, CARE ÎNLOCUIEȘTE OMC NR. 2664/2010 ȘI ESTE POSTAT INTEGRAL PE SITE-UL NOSTRU, LA RUBRICA ”LEGISLAȚIE – MONUMENTE ISTORICE”.

  • PENTRU RESPECTAREA PROCEDURII INSTITUITĂ PRIN ACEST ACT NORMATIV, PRECUM ȘI A INSTRUCȚIUNILOR EMISE DE MCIN, SOLICITĂM TUTUROR BENEFICIARILOR DE AVIZE/PROIECTANȚILOR DE SPECIALITATE SĂ ȚINĂ CONT DE URMĂTOARELE ASPECTE:

1.TOATE DOCUMENTAȚIILE CARE ȚIN DE COMPETENȚA COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE VOR FI ÎNAINTATE MINISTERULUI DOAR PRIN INTERMEDIUL DJC NEAMȚ. ÎN CAZ CONTRAR, ELE NU VOR FI INTRODUSE PE CIRCUITUL DE AVIZARE.

2. DEPUNEREA LA DJC NEAMȚ A DOCUMENTAȚIILOR SUPUSE AVIZĂRII (ÎN COMISIA NAȚIONALĂ) SE FACE OBLIGATORIU ÎN TREI EXEMPLARE, IAR ÎN CAZUL CELOR CARE SE AVIZEAZĂ LOCAL, ÎN DOUĂ EXEMPLARE. 

3. AVIZELE EMISE PENTRU LUCRĂRILE AFERENTE JUDEȚULUI NEAMȚ (INDIFERENT CĂ SUNT ANALIZATE DE CZMI SUCEAVA SAU DE COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE), VOR FI ÎNTOCMITE DE DJC NEAMȚ ȘI VOR FI TARIFATE LA CASIERIA INSTITUȚIEI. ÎN LIPSA DOVEZII ACHITĂRII TARIFULUI, AVIZELE NU SE TRANSMIT CĂTRE BENEFICIAR/PROIECTANT. 

4. PENTRU FACILITAREA EMITERII AVIZELOR DE SPECIALITATE, VĂ RUGĂM CA, PE CEREREA DEPUSĂ, SĂ MENȚIONAȚI CORECT SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ A LUCRĂRII, ÎN M.P, CARE SE VA ÎNMULȚI CU TARIFUL ÎN VIGOARE, DE 3 LEI/MP.

ÎN ACEST SENS, ANEXĂM MAI JOS MODELUL DE CERERE CARE TREBUIE COMPLETAT:

Cerere_eliberare_aviz_favorabil – actualizata tarifarea din 17 august 2018

 

MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

Translate »